• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
filfak_logo

Факультет української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій

Бакалавр

Іноземна мова

Країнознавство

Література Англії

Методика навчання англійської мови

Практика усного та писемного мовлення

Практична граматика

Практична фонетика та практична граматика

Практична фонетика

1 курс

Комунікативна граматика (Communicative Grammar of English)

Практичний курс англійської мови, 2 ФАХ (Practical course of English)

Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) (Written Practice and Conversation)

Настановно-корективний курс англійської мови

Настановно-корективний курс німецької мови (німецька - англійська)

Практичний курс німецької мови

Настановно-корективний курс німецької мови (англійська - німецька)

Практична граматика німецької мови, рівень А2

Стилістика німецької мови

2 курс

Основи мовознавчих досліджень

Педагогічна граматика англійської мови

Практика усного та писемного англійського мовлення, 2 фах (Practical course of English)

Практика усного та писемного англійського мовлення (Written Practice and Conversation)

3 курс

Практика усного та писемного англійського мовлення (2 фах)

Історія англійської мови

Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) (Practice of Oral and Written Speech (The English Language))

Теоретична фонетика англійської мови (Theory of English Phonetics)

«Практична фонетика німецької мови»

"Теоретична фонетика німецької мови"

"Історія німецької мови"

4 курс

Література Великої Британії та США (British and American Literature)

Лексикологія англійської мови (English Lexicology)

Методика викладання англійської мови в початковій та основній школі

Практичний Курс англійської мови (Practical English)

Практика усного та писемного мовлення (Spoken and Written English Practice)

Стилістика англійської мови (English Stylistics)

Теоретична граматика

«Лексикологія німецької мови»

«Методика викладання німецької мови»

«Методика викладання німецької мови (2 фах)»

"Практика усного та писемного мовлення"

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись