• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
filfak_logo

Факультет української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій

Історія кафедри лінгводидактики та іноземних мов

Кафедру іноземних мов було створено у 1946 році, яку до 1963 року очолював старший викладач Живіцький В.К. Саме у ці роки відбувається формування загальнонаукового інтересу до феномену іншомовної освіти.

Із 1949 року педагогічний інститут почав носити ім’я Олександра Сергійовича Пушкіна. У цьому ж році у Кіровоградському педагогічному інституті ім.О.С. Пушкіна на базі кафедри іноземних мов розпочинається підготовка вчителів англійської мови. Із середини 1950-х pp. в інституті готують вчителів широкого профілю з 5-річним терміном навчання, де іноземна мова вивчалась як другий фах (українська мова і література, російська мова і література та іноземна мова: англійська і німецька). У цей час на кафедрі іноземних мов працювало 22 викладачі.

У 1962 році, маючи багаторічну практику підготовки учителів іноземних мов, Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С. Пушкіна вийшов на етап створення уже окремого факультету англійської мови, основним кадровим ресурсом якого стали викладачі кафедри іноземних мов.

У 1963 році кафедру очолив кандидат філологічних наук, доцент Лінський С.С. Надалі свій потенціал кафедра розвивала під керівництвом завідувачів кафедри старшого викладача Бухтіярова Ф.Р. (1964 – 1967 р.р.), кандидата педагогічних наук, доцента Кернера А.А. (1967 – 1971 р.р.), старшого викладача Пом'янської К.П. (1971 р.).

З 1971 року по 1986 рік кафедрою іноземних мов завідував доцент Євгененко Д.А. Протягом цього періоду викладачі кафедри активно друкують навчальні посібники та наукові статті. Зростає і науковий потенціал кафедри: викладачі Б.В. Кучинський і Т.Д. Зеленко захистили кандидатські дисертації.

У 1986 – 1989 рр. кафедру очолював кандидат філологічних наук, доцент Зеленко Т.Д. До складу кафедри іноземних мов у 1980 -х рр. входили М.М. Коваль, В.М. Шай, Л.Г. Криворук, О.Ф. Калашник, С.М. Метельова, Л.М. Кузнецова, Л.Г. Мета, Л.В. Крутова, Т.М. Бихова, О.М. Білоус та О.І. Білоус, М.М. Москаленко, Л.Ф. Ялова. При кафедрі діяли кабінет іноземних мов і навчальна лабораторія. 

У 1992 році Кіровоградському державному педагогічному інституту присвоєно ім'я Володимира Кириловича Винниченка. 4 квітня 1997 року Постановою Кабінету Міністрів України Кіровоградському державному педагогічному інституту було надано статус державного педагогічного університету. У цей період кафедру іноземних мов почергово очолювали кандидат філологічних наук, доцент Гуменюк О.О. (1989 – 1994 рр.), кандидат педагогічних наук Рубашевська Л.В. (1994 – 1995 рр.), кандидат педагогічних наук, старший викладач Киян Л.Ф. (1995-1998 рр.), кандидат педагогічних наук, старший викладач Стрельченко Л.В. (1999-2001 рр.). На кафедру прийшли працювати кандидат філологічних наук Данилко М.І., викладачі Капітан Т.А., Мельник Ю.В., Петренко І.В., Петрашевич Н.В., Тузкова І.В., Шандрук С.І., Шевельов А.Ю. Викладачі кафедри приймали активну участь у проведенні обласних шкільних олімпіад з іноземної мови, щорічної студентської олімпіади «Студент і науково-технічний прогрес». На кафедрі постійно діяли проблемні групи та гуртки.

З 2001 по 2007 роки завідувачем кафедри іноземних мов стала кандидат педагогічних наук, доцент Кіян Л.Ф. У 2002 році опубліковано програму з іноземних мов для немовних факультетів педагогічних університетів (англійської, німецької, французької) у співавторстві: Кіян Л.Ф., Чудна О.С, Капітан Т.А., Кучинська О.Ф. та ін.

У 2006 році кафедра іноземних мов була перейменована на кафедру іноземної філології. З 2007 по 2009 рік завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент Черньонков Я.О. Під його керівництвом викладачами кафедри Белінським В.Ю., Гринюковою Р.А., Дуднік О.М., Капітан Т.А., Кіян Л.Ф., Ковальчук В.Б., Логовіновою С.М., Плєшковою Н.В., Рожковою Н.Г., Смірновою Л.Л., Сушкевич О.В., Хитрою В.І., Царьовою Л.В. було розроблено комплекс завдань для самостійної роботи з іноземної мови для студентів І та ІІ курсів немовних факультетів.

У 2009-2013 рр. колектив кафедри, під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента Лабенка О.В., сконцентрував свої зусилля на вдосконаленні навчально-методичної роботи в контексті навчання за кредитно-модульною системою. Кафедра іноземної філології здійснює навчально-виховну роботу з англійської, німецької та французької мов на природничо-географічному, історичному, педагогічно-психологічному, мистецькому, фізико-математичному факультетах та факультеті фізичного виховання. У 2010 році провідними викладачами кафедри було розроблено і надруковано «Програму з іноземної мови за фаховим спрямуванням для педагогічних університетів», автори: Лабенко О.В., Кіян Л.Ф., Капітан Т.А., Ковальчук В.Б.

У 2014 році, шляхом об’єднання кафедр англійської філології та іноземної філології, була створена кафедра лінгводидактики та іноземних мов, завідувачем якої стає доктор педагогічних наук, професор Шандрук С.І.

У 2019 році провідні викладачі кафедри (доктор педагогічних наук, професор Шандрук С.І., доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри Фока М.В., кандидати педагогічних наук, доценти Габелко О.М., Лисенко Л.О., Смірнова Л.Л., Черньонков Я.О. та кандидати філологічних наук, доценти Капітан Т.А., Козій О.Б.) розробили Концепцію розвитку кафедри лінгводидактики та іноземних мов на період до 2024 року. Метою Концепції є перетворення Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка на інтернаціональний заклад вищої освіти. Роль кафедри лінгводидактики та іноземних мов в інтернаціоналізації університету вбачається у піднятті рівня англійської мови до загальноєвропейських стандартів, що передбачає нову модель іншомовної підготовки вчителя-фахівця у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись