• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

ОКСАНА БАСІСТА

(магістрант 2 курсу педагогічного факультету)

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,

м. Івано-Франківськ

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент Оліяр М.П.

В умовах розбудови демократичної Української держави однією з найактуальніших залишається проблема постійного підвищення рівня освіти і культури народу. Тому так гостро стоїть нині перед школою завдання навчити дітей учитися, самостійно поповнювати знання, орієнтуватися в потоці інформації вже в молодшому шкільному віці. «Починати вчити людину самоорганізації, умінню, якщо потрібно, «примусити себе» треба в дитинстві і ранньому отроцтві, від 7 до 10-11 років, – писав Василь Олександрович Сухомлинський. – Якщо цей період пропущено, неминуче постане проблема перевиховання» [1, 36].

ОСНОВНІ ІДЕЇ В.СУХОМЛИНСЬКОГО ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СУЧАСНОГО ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Галахіна Світлана

( студентка V курсу  педагогічний факультет)

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

м. Івано – Франківськ

Науковий керівник – канд. психологічних наук, доцент Хімчук Ліліана

Постановка проблеми. Розвиток суспільства, тенденції до глобалізації суспільного розвитку вимагають динамічних змін і в роботі вчителя. Сучасний вчитель повинен спрямовувати свою роботу не тільки на те, щоб учні засвоювали певний обсяг навчального матеріалу, але й розвивати у дітей творчість, виховувати високоосвічених, думаючих особистостей, які б могли застосовувати і вдосконалювати свої знання в процесі будь – якої діяльності.

ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

Софія Пеленська

(магістрант 1 курсу спеціальності «Початкова освіта)

ДВНЗ «Прикарпатський національний  університет імені В. Стефаника»

м. Івано-Франківськ

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Кіліченко О.І.

Постановка проблеми. Важливою умовою організації освітнього процесу в початковій школі є спрямованість навчання та виховання на розвиток особистості молодшого школяра. Видатний український педагог Василь Сухомлинський неодноразово зазначав, що основою для цього має слугувати вивчення особливостей школяра, адже «...немає абстрактного учня... Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб розкривати сили і можливості кожної дитини..» [8, 447].

ВИХОВАННЯ ВСЕБІЧНО РОЗВИНЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бавінова Юлія

(студентка ІV курсу факультету педагогіки та психології)

Кіровоградський державний

педагогічний університет імені Володимира Винниченка

м. Кропивницький

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Баранюк Ірина

Постановка проблеми. Людина народжується як індивід, як суб'єкт суспільства, з притаманними їй природними задатками, формується як особистість у системі суспільних відносин завдяки цілеспрямованому вихованню.

ПОГЛЯДИ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО ЩОДО РОЗВИТКУ МОВИ ДІТЕЙ, РОЛЬ ПРИРОДИ У ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ

Тетяна Степанюк

(студентка III курсу факультету педагогіки та психології)

Кіровоградський державний

педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Ірина Баранюк

Постановка проблеми. Мова — душа народу, його духовна сутність. Значення її дозволяє людині піднятися вище у своєму розвитку. Мова – це найважливіший інструмент навчання. Саме завдяки їй ми можемо сприймати інформацію, накопичувати та передавати цю інформацію. Тому найголовніше завдання педагогів – це навчити любити рідну мову з раннього дитинства, показати правильну стежину до її вивчення.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись