• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Анастасія Слободніченко

(студентка 3 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний

університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Т.О. Прибора

Анотація: в статті присвячена дослідженню педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського щодо розвитку творчих здібностей молодших школярів. Звертається увага на чинники, які сприяють формуванню творчих здібностей.

Ключові слова: В.О. Сухомлинський, творчі здібності, молодший шкільний вік.

Проблема розвитку творчих здібностей, виховання творчої особистості, збереження обдарованості в наш час стає все більш актуальною. Кожна цивілізована країна дбає про творчий потенціал суспільства загалом і кожної людини зокрема. Посилюється увага до розвитку творчих здібностей особистості, надання їй можливості виявити їх.

ПЕДАГОГІКА ДОБРА У СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Ксенія Данільченко

(студентка ІІІ курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені

Володимира Винниченка, м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Т. О. Прибора

Анотація: У статті розкрито сутність ідеї добра в творчій спадщині В. О. Сухомлинського.

Ключові слова: молодші школярі, виховання, педагогіка добра, В. О. Сухомлинський, науковий світогляд.

У проекті «Нова школа» зазначено, що вчитель повинен бути дитині другом, адже саме друг допоможе, підтримає та буде завжди поруч пройшовши всі перешкоди разом, роблячи добро та гарні вчинки. В кожній дитині необхідно з самого дитинства закладати добро, вчити робити гарні вчинки, щоб добро стало саме тією основою з якої починається кожна людина.

РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Проценко Катерина

(студентка 4 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний

університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент І. Г. Баранюк

Анотація. У статті звертається увага на роль самостійної роботи в процесі навчальної діяльності молодших школярів. Доведено, що самостійна робота сприятиме міцному засвоєнню нових знань та узагальненню вже існуючих. Проаналізовані педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського щодо даного виду роботи, та його поради.

Ключові слова: самостійна робота, педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського, навчальна діяльність, молодші школярі, початкові класи.

Постановка проблеми. Самостійна робота учнів є невід'ємним елементом процесу навчання. Без неї неможливо забезпечити єдність викладання й самостійного навчання школярів. Самостійній роботі належить особлива роль як при вивченні нового матеріалу, так і при повторенні та узагальненні вивченого. Методична спадщина В. Сухомлинського досить багатогранна і глибока, видатний педагог приділяв самостійній роботі дітей велику увагу, тому виникає потреба вивчення цього питання з його праць.

РОЛЬ КАЗОК ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ

Бузько Олена

(студентка 2 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний

університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник − кандидат педагогічних наук, доцент Баранюк І. Г.

Анотація. У статті звертається увага на казку та її роль у розвитку, формуванні особистості дитини, проаналізовано виховна роль казок В. О. Сухомлинського.

Ключові слова: педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського, виховна роль казки, повчальний зміст, народна мудрість.

Постановка проблеми. Всі діти люблять казки, оскільки вони мають захоплюючий сюжет. Але чи тільки розважальну роль виконує казка? Ученими доведено, що казки несуть і виховну функцію. Недарма народна мудрість передається через казку з покоління в покоління. Сучасні батьки іноді не замислюються над значенням казки у формуванні особистості дитини, виявляють свою педагогічну неграмотність, чим зашкоджують подальшій успішності виховання.

НЕСТАНДАРТНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ У СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Паливода Тетяна

(магістранткаVIІ курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

м. Кропивницький

Науковий керівник –д. пед. н., професор О. С. Радул

Анотація. У статті висвітлено погляди українського педагога-гуманіста В. О. Сухомлинського на проблему використання нестандартних форм навчання в початкових класах. Увагу звернуто на особливості методики уроків В. О. Сухомлинського; визначення умов, проведення та підготовки нестандартних уроків.

Ключові слова: нестандартні уроки, нетрадиційні уроки, молодший школяр, початкова школа.

В освітньому просторі України відбуваються кардинальні перетворення, зумовлені процесом реформування освіти. Завдання педагога полягає в тому, щоб вивчити індивідуальні особливості дитини та створити для кожного учня оптимально-сприятливі умови для всебічного розвитку. Для здійснення цієї мети потрібно підвищити ефективність уроку різними способами і засобами навчання. Сучасна система шкільного виховання потребує оновлення, зокрема завдяки урізноманітнення форм навчально-виховної роботи.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись