• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
filfak_logo

Факультет української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій

Історія факультету іноземних мов

Історична фотогалереяСтуденти факультету півстоліття томуІз життя факультету 1983-2008 рр.

Історія – це не просто фіксація подій. Історія нашого факультету – це джерело наших традицій, відповідальність перед викладачами минулих років та настанова для поколінь прийдешніх...

А починалося все у повоєнні роки, коли в Кіровоградському педагогічному інституті продовжувалась відбудова зруйнованого господарства, відбувалося зміцнення матеріально-технічної бази. Так, у 1949 році розпочинається підготовка вчителів англійської мови. І це було сміливе рішення, адже на наших землях і в Росії у першій третині XX ст. частіше вивчали німецьку та французьку (до речі, німецьку мову в нашому закладі викладали ще до війни – зусиллями одного-єдиного викладача). Англійська ж у нашому регіоні пов'язувалася переважно з провідним підприємством англійців Ельворті з виробництва сівалок.

Із середини 50-х pp., врахувавши попередній досвід, в інституті готують уже вчителів широкого профілю з 5-річним терміном навчання, де іноземна мова вивчалась як другий фах (українська мова і література, російська мова і література та іноземна мова: англійська і німецька). У цей час функціонує кафедра іноземних мов, на якій працювало 22 викладачі. Про технічне оснащення кафедри згадує ветеран факультету, заслужений працівник народної освіти України, професор Д.А. Євгененко: "Значним досягненням тоді було обладнання в одній з аудиторій шести кабін-коробок, оббитих товстим чорним сукном. У кожній такій кабіні стояв громіздкий магнітофон".

Маючи кільканадцятирічну практику підготовки учителів іноземних мов, КДПІ імені О.С.Пушкіна вийшов на етап створення уже окремого факультету англійської мови. Сталося це в 1962 році. У той же час інститут (а разом з ним і новостворений факультет) активно включився у соцзмагання з іншими закладами, став потужним осередком трудового й соціалістичного виховання.

У 1965 р. на факультеті англійської мови відкривається фонетична лабораторія на 48 робочих місць. Вона сприяла успішному засвоєнню іноземної мови, проведенню позаурочних заходів. У травні 1967 р. на факультеті засновано клуб англійської мови, на першому засіданні якого студенти прослухали магнітофонні записи пісень американського народного співака Пітера Сігера. Із цього року почали проводитись всесоюзні конкурси студентських робіт із проблем суспільних наук. У 1968 р. студентка IV курсу факультету англійської мови З. Овчаренко у першому турі отримала за роботу «Ціна і рентабельність колгоспного виробництва» (керівник – Б.Л.Дратвер) диплом III ступеня і рекомендацію на заключний тур конкурсу.

Студенти мали змогу проявляти свої творчі здібності і під час педагогічної практики. Зокрема, серед заходів позакласної роботи у Кіровоградській СШ № 5 було проведено клуб веселих і кмітливих та вогник англійською мовою. У 1968 р. на факультеті створено гурток позакласної роботи (керівник - викладач В.К. Живицький). Своїм ляльковим театром він здобув популярність серед студентів і школярів міста. Окрім того, студенти часто брали участь у „суботниках”, проводили зустрічі на природі.

19 листопада 1969 р. перед студентами факультету виступила викладач К.О.Комарова з розповіддю про поїздку до Англії, відвідини Оксфордського університету та Британського музею. Розмова велась англійською мовою з ілюстрацією фотографій, листівок, на яких були зображені визначні архітектурні й пам'ятні місця цієї держави.

1 вересня 1964 р. було створено кафедру англійської філології. Її очолив кандидат філологічних наук Линський С.С. До складу кафедри входили досвідчені практики, ст. викладачі С.Л. Сосіна, С.А. Розенцвейг, Д.Я. Пінчук і випускники 2-річних курсів при Київському педагогічному інституті іноземних мов - М.І. Бойко, Г.Г. Кузнецова, Л.Ф. Грицюк, Г.Л. Стрельчук. У 1969 році завідуючим кафедрою став кандидат педагогічних наук А.А.Кернер. Він написав монографію «Структурно-функціональні особливості англійських розмовних формул». Линський і Розенцвейг видали навчальний посібник «Історія англійської мови». Викладачі виступали на всесоюзних і міських наукових конференціях у Москві, Ленінграді, Липецьку, Володимирі. У 60-ті роки кафедра запрошувала для читання спецкурсів і наукових консультацій відомих учених. Спецкурс із проблем структурно-вірогідністного аналізу читався проф. Н.Д. Андрєєвим, спецкурси з лексикології - доктором філологічних наук A.A. Уфімцевою і доцентом А.О.Хадєєвою-Биковою. Діяли гуртки англійської філології, методики викладання іноземної мови дошкільникам, країнознавства, лексикології. За 1965-1975 рр. 13 робіт отримали І-ІІ премії на республіканському студентському конкурсі.

У першій половині 70-х років факультет англійської мови з чотирирічним терміном навчання готував на денному і заочному відділ учителів англійської мови. У 1975 р. заочне відділення було закрито. Через два роки інститут отримав дозвіл Міністерства освіти УРСР на підготовку фахівців з двох іноземних мов. У 1979 р. здійснено перший набір студентів спеціальності «Вчитель англійської та німецької мов середньої школи» із п'ятирічним терміном навчання. Факультет у новому 7-поверховому навчальному корпусі отримав 2 фонолабораторії, 5 фонокабінетів, 14 спеціалізованих кабінетів. На 2-х кафедрах було 14 викладачів, 4 з яких мали вчені звання і ступені. У 60-70-х роках деканами працювали М.Т.Кругляк, Г.Т.Логвиненко, М.Ю.Сушков, В.М.Бабич (на фото). Цікаво проходило свято останнього дзвінка у 1970-х роках. Студенти цілували прапор англійського клубу, тиснули лапу плюшевому Піфаді, присягали на вірність найкращим рокам своєї юності. Щороку в березні відбувалися зустрічі випускників минулих років. На факультеті діяла очно-заочна школа, мета якої полягала у тому, щоб відбирати для вступу до вузу здібну сільську молодь.

У 1971-1976 pp. кафедрою керував кандидат педагогічних наук А.А.Кернер. У 1976 р. завідуючою кафедрою англійської філології було обрано кандидата філологічних наук Н.М.Орєхову. У 70-х роках проводилася робота з професіоналізації процесу навчання, у чому позитивну роль грали розмовний англійський клуб, драмгурток, хоровий колектив. Узагальнювався досвід кращих учителів англійської мови області. У 1970 р. було проведено спільне засідання кафедр англійської мови й філології з учителями Кіровоградського району в Аджамській СШ № 1, де викладачі вирішили допомагати школам села у підготовці фонограм, в організації фонокабінету, провести тижневий практикум з позакласної роботи. У 1971-1975 pp. викладачі кафедри випустили 11 наукових праць, у т.ч. доценти А.А.Кернер – 7, С.А.Розенцвейг - 2. У 1978 р. захистив кандидатську дисертацію В.М.Бабіч. У 1980 р. на кафедрі працювали також Н.М.Орєхова, В.К.Орєхов, К.П.Пом’янська, М.І.Бойко, С.А.Натальїна, О.М.Батурин.

На кафедрі англійської мови плідно в науковому відношенні працювали Кругляк М.Т., Орехов В.К., Натальїна С.А. У 1979 р. відбулася реорганізація кафедр англійської мови та англійської філології. Перша займалася відтепер викладанням практичних дисциплін з І по V курс, а друга – теоретичних. Це привело до деякого перерозподілу викладачів між кафедрами.

Із 1970 р. кафедрою іноземних мов завідує Д.А.Євгененко. Протягом першого десятиріччя члени кафедри опублікували 6 навчальних посібників і 35 статей. Викладачі Б.В.Кучинський і Т.Д.Зеленко захистили кандидатські дисертації. За 25 років науково-дослідної роботи доцент А.А.Кернер мав 29 наукових праць. 24 публікації було в доробку доцента М.Л.Снєгірьової. Крім них до складу кафедри у 1980 р. входили М.М.Коваль, В.М.Шай, Л.Г.Криворук, О.Ф.Калашник, С.М. Метельова, Л.М.Кузнецова, Л.Г.Мета, Л.В.Крутова, Т.М.Бихова, О.М. Білоус та О.І. Білоус, М.М. Москаленко. Кафедра запрошувала для консультацій і читання лекцій відомих учених з Інституту мовознавства АН СРСР, Ленінградського держпедінституту ім.О.І.Герцена, інших вузів. Діяли кабінет іноземних мов і навчальна лабораторія. Викладачі кафедри разом із студентами брали активну участь у будівництві нового корпусу.

У зв'язку із відкриттям другої спеціальності з іноземної на історичному факультеті і збільшенням чисельності відповідних фахівців зменшився відсоток працівників із ученим ступенем. Але деякі з викладачів видавали роботи загальнореспубліканського значення. Зокрема, у видавництві "Радянська школа" 1983-1989 pp. вийшли "Альбоми карток із німецької мови для IV—VIII класів. Дидактичний матеріал" (Д.А.Євгененко). Того року вперше прийнято 30 осіб зі спеціальності "Німецька і англійська мови". Факультет мав кілька фонолабораторій, мовних кабінетів. Деканами працювали доценти В.М.Бабич, В.А.Василенко, Л.Ф.Грицюк.

Кафедра англійської філології на початку 80-х років мала у складі 8 викладачів. На засіданнях кафедральних гуртків студенти не лише виступали з повідомленнями, а й з рекомендаціями з використання теоретичного матеріалу на практиці. Із 1985 р. кафедрою керувала старший викладач Л.Ф.Грицюк. У 1987 р. кафедру об'єднано з англомовною і утворено кафедру англійської мови і філології, яку очолив доцент В.О.Хрипун (на фото).

Кафедрою англійської мови у 1981-1982 pp. видано 5 статей, проводилася робота 4 гуртків. У середині 80-х років кафедра підготувала методичні рекомендації для учнів старших класів із граматичних, лексичних, фонетичних основ англійської мови. У 1984 р. спільно з кафедрою німецької мов організована науково-практична конференція учителів «Оптимізація навчально-виховного процесу з іноземних мов у загальноосвітній СШ».

У 1983 р. створено кафедру німецької мови. її викладачі виступали у різних школах, на семінарах учителів іноземної, мови при обласному інституті удосконалення вчителів, видавали навчальні посібники, покликані оптимізувати процес навчання школярів активним мовним діям.

У 90-х роках деканами факультету іноземних мов працювали доценти (на фото – зліва направо) В.М.Бабич, В.А.Василенко, О.О.Рафальський, В.Ю.Паращук, О.М.Білоус.

Готували фахівців зі спеціальностей "Англійська і німецька мови". "Німецька та англійська мови". Із 1997 р. тут навчалися за спеціальностями державної форми: "Англійська мова та українська мова і література", "Англійська мова та російська мова і література", "Німецька мова та українська мова і література". Із 1994 р. на комерційних засадах вчилися студенти зі спеціальностей "Англійська та німецька мови" і "Німецька то англійська мови", а заочно - "Англійська мова" і "Німецька мова".

На початку 90-х років колектив кафедри германських мов провів велику роботу із забезпечення навчального процесу сучасними науково-методичними матеріалами, які б заповнили прогалини колишніх радянських підручників. У навчальному процесі почали широко використовуватись 14 навчальних посібників Д.А.Євгененка, Б.В.Кучинського, Т.Д.Зеленка О.О.Гуменюка, О.М.Білоуса, М.Ю.Сушкова, Г.В.Михайлової. У 1998 році видано навчальний посібник, 8 статей, тези загальним обсягом 15,8 др.арк. Завідуючий кафедрою, професор, заслужений працівник народної освіти України Д.А.Євгененко за 40 років вузівської роботи мав 94 друковані праці (180 др.арк.), у т.ч. 12 навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти для учнів і вчителів шкіл України. Професор, заслужений працівник народної освіти України, член-кореспондент (з 1995 р.) Аерокосмічної Академії України Б.В.Кучинський (на фото) за 35 років вузівського стажу видав 41 друковану роботу (70 др.арк.), у т.ч. 3 підручники для вузів, декан факультету доцент О.М.Білоус прийшов до інституту, закінчивши в 1979 р. Берлінський університет імені Гумбольдта, мав на кінець 90-х pp. 25 публікацій. Доцент О.О.Гуменюк видав 22 праці, закінчив докторантуру. 40 років вузівського стажу мав за плечима доцент Т.Д.Зеленко, видавши 35 робіт.

Протягом 1996-1997 навчального року на кафедрі читала курс практики і країнознавства доцент П.Кюнау. На запрошения Міжнародної спілки Гете викладач Воронкова Н.Р. працювала у січні-лютому 1997 р. над своєю темою наукового дослідження в Штутгарті і Веймарі. У вересні-жовтні наступного року за згодою Київського бюро Гете-інституту асистент Токарєва Т.С. працювала над темою своєї наукової роботи в бібліотеках Мюнхена і Веймара. Декан Білоус О.М. через Українсько-Австрійське бюро з питань координації в освіті, науці і культурі налагодив обмін викладачами і студентами з Віденським університетом.

З 1991 р. на кафедрі англійської мови і філології працювало 26 осіб. У 1994 р. на базі кафедри створено 2 кафедри. Кафедра англійської мови, якою керували доценти Л.М.Стахеєва, М.І. Данілко, забезпечувала навчальний процес I-ІI курсів англійського відділення і III—V курсів німецького відділення з фаху «Англійська мова», як друга спеціальність.

Кафедрою англійської філології тривалий час завідував доцент В.О.Хрипун. За 1996-1999 pp. тут опубліковано 46 наукових праць (110,3 др.арк.), у т.ч. 6 навчально-методичних посібників і підручників англійської мови для студентів, практикум з граматики англійської мови.

У 1996 і 1999 pp. разом із кафедрою англійської мови було організовано міжнародні семінари "Методика викладання іноземної мови у вищому навчальному закладі" та "Аудіоматеріали у методиці викладання англійської мови". Викладачі А.В.Поліщук, А.С.Леоновець, Є.Г.Даннікова Л.В.Оверченко підвищували кваліфікацію на літніх курсах А.В.Поліщук - у літній англійській школі в Лондоні, В.С.Хрипун стажувалася у Монтклерському університеті. Кафедра підтримувала тісні контакти (проведення семінарів, участь у конференціях, отримання методичних матеріалів) з Британською Радою у Києві та Одесі, Американським Домом у Києві та Американським Корпусом Миру.

З 1994 по 1997 pp. на кафедрі працювали волонтери Корпусу Миру Юджинія Леслі та Ipена Пташинські, які викладали американське країнознавство та філологічне читання. Вони також надавали кафедрі допомогу в озвученні аудитивного матеріалу, забезпеченні кафедри навчально-методичною та наукова літературою, технічними засобами. Читали лекції та вели семінари також інші фахівці з Великобританії та США: професор Льюїс (Великобританія), Річард та Мішель Фрід (США), Віктор Китастий (Американський Дім), Баррі Уотсон (Британська Рада). Згідно програми співробітництва між КДПУ та Монтклерським університетом кафедра отримала наукову літературу.

Стабільність набору студентів протягом ряду десятиліть, збільшення притоку абітурієнтів з інших областей, прихід на факультет випускників ліцеїв міст Кіровограда, Знам'янки, Олександрії, Світловодська, шкіл-гімназій із поглибленим вивченням іноземних мов, дозволяє зробити висновок про те, що за останні роки факультет помітно подорослішав.

З 1999 року факультет отримав ліцензію Міністерства освіти та науки України на підготовку перекладачів на комерційній основі за спеціальностями „Переклад (англійська та німецька мови)”; „Переклад (німецька та англійська мови)”; „Переклад (російська та українська мови)”. Факультативно майбутніми перекладачами вивчається іспанська мова. У перспективі планується вивчення французької мови. Відділення перекладу за 10 років свого функціонування відкрило шлях до професійного життя не одному поколінню талановитих перекладачів, які успішно працюють в Україні та за кордоном. 2000 року була заснована кафедра теорії та практики перекладу германських мов, яку очолила доцент Ярова Л.О. Тут працюють досвідчені викладачі, багато з яких пройшли стажування з практики перекладу за кордоном, тісно співпрацюють з Інститутом Перекладу М. Грац (Австрія) та німецькими університетами. Кафедрою регулярно проводяться семінари з перекладацької майстерності, організована робота наукових гуртків, які вивчають різні аспекти перекладознавства; створено бібліотеку перекладача, яка містить значну кількість фахових словників і літератури з теорії та практики перекладу, навчально-методичних посібників та художньої літератури з іноземних мов.

Незмінно користуються увагою абітурієнтів такі спеціальності державної та комерційної форм навчання:

  • «Мова та література (англійська) Спеціалізація: німецька мова»;
  • «Мова та література (німецька) Спеціалізація: англійська мова»;
  • «Мова та література (російська) Спеціалізація: англійська мова»;
  • Переклад (англійська та німецька мови);
  • Переклад (німецька та англійська мови).

Протягом 2000 р. викладачами факультету було опубліковано 15 методичних посібників (обсягом 107,33 др. арк.), 26 статей (8,5 др. арк.). Відповідно до загальної концепції розвитку факультету іноземних мов вся науково-дослідницька та науково-методична робота здійснюється в межах цільових комплексних тем. Працівники факультету беруть участь у дослідженнях та розв'язанні важливих проблем спеціальних, психолого-педагогічних і гуманітарних наук у межах схвалених Вченою радою університету напрямків: "Семантичні, соціолінгвістичні та прагматичні особливості мовних одиниць", "Закономірності функціонування англійської мови в англомовному тексті", "Укладання словників та проведення лексикографічних досліджень", "Методи і форми підвищення ефективності засвоєння іноземної мови в середній та вищій школі", "Когнітивно-комунікативний професійно-орієнтований підхід до підготовки вчителів іноземної мови в Україні".

 dsc08603.jpgУ перші роки третього тисячоліття факультет плідно співпрацював із закордонними вищими навчальними закладами, викладачі проходили стажування за кордоном. Так, за програмою обміну ім. Фулбрайта в Кіровограді протягом 2003-2004 навчального року працював доктор Даг Ларш. Значна кількість лекцій та практичних занять проходила за участі фахівців із США Джеффа та Барбари Шліпер. Курс лекцій прочитав професор Оксфордського університету Колін Брок.

У 2003 та 2008 роках на посаду декана факультету переобрано доц. Білоуса О.М., надано схвальну оцінку його діяльності на чолі факультету. 2004 року шляхом реорганізації структурних підрозділів факультету було створено кафедру германської філології.

З 2000 по 2007 рік на посадах заступника декана працювали талановиті й енергійні викладачі, серед яких Вечірко О.Л., Перцова І.В., Тимофієва У.В. (російське відділення); Савенко Т.В., Воронкова Н.Р., Чернишенко І.А., Дацька Т.О., Кібальнікова Т.В., Хоменко Т.А., Барабуля А.М. У 2008-2010 роках на посадах заступника декана з навчально-методичної та навчально-виховної роботи працювали А.М. Ляшук, Н.В. Іваненко О.С. Леонідов, Г.О. Ющенко.

На чолі кафедральних колективів та колективів секцій сьогодні стоять такі досвідчені викладачі, як проф. Кучинський Б.В., проф. Семенюк О.А., доц. Ющенко г.О., доц. Вибрик О.В., доц. Ярова Л.О., доц. Снісаренко І.Є., доц. Токарєва Т.С.

Факультет пишається своїми кваліфікованими викладачами. Це професори Д.А.Євгененко, Б.В.Кучинський, обраний професор В.Ю.Паращук, доценти Л.Ф.Грицюк, Г.В.Скляніченко, М.І.Данілко та багато інших кандидатів наук, доцентів і викладачів, які мають вагомі наукові здобутки.

movy_i_svit.jpgПротягом останніх років постійно зростали обсяги наукових публікацій викладачів факультету. Як наслідок, за багатьма показниками наукової діяльності факультет увійшов до трійки кращих факультетів КДПУ ім. В.Винниченка (2008 р.). Вже кілька років викладачі факультету працюють у межах дослідницької програми "Проблеми нового змісту та методики навчання і виховання", готують монографії, публікації в "Наукових записках КДПУ", беруть активну участь у загальноукраїнських та міжнародних конференціях із загальноосвітніх питань, лінгвістичних проблем, методики викладання, тощо. Факультет є постійним організатором подібних конференцій на базі КДПУ ім. В. Винниченка.

У листопаді-грудні 2008 року проводилися заходи до ювілею факультету іноземних мов. Викладачі факультету брали активну участь у його організації та проведенні. Зокрема, доц. Білоус О.М., проф. Євгененко Д.А. та проф. Кучинський Б.В. в науковому залі бібліотеки презентували навчальні посібники з лінгвокраїнознавства з грифом МОН, доц. Снісаренко І.Є. брала участь у телевізійному прес-клубі реформ на обласному каналі “Кіровоград”, доц. Долгушева О.В., ас. Леонідов О.С. та обр. доцент Хоменко Т.А. провели олімпіаду серед студентів на кращого знавця англійської та німецької мов відповідно. Усі викладачі, які мають опублікованими навчально-методичні матеріали подали їх до виставки друкованої продукції факультету. Більшість викладачів були нагороджені грамотами і подяками університету, міської та обласної рад, обласної державної адміністрації. Урочистості завершилися концертом за участі викладачів та студентів факультету, що відбувся в Обласному академічному музично-драматичному театрі ім. М.Л.Кропивницького. На заході були присутні керманичі міста та області, пролунали привітання на адресу працівників та студентів факультету та були вручені нагороди. Концертна програма свята була значною мірою підготовлена творчими та завзятими студентами факультету іноземних мов, які уособлюють собою життєдайну енергію студентства, потужне джерело таланту й небайдужості. 

У 2009 році  вперше здійснено набір студентів на нову ліцензовану спеціальність "Прикладна лінгвістика" із вивченням комп'ютерної справи, програмування та англійської й німецької мов.

У 2008-2010 роках факультет продовжує активну співпрацю з навчальними закладами та науковими установами закордону. У 2009 році декан факультету іноземних мов, доцент кафедри перекладу та загального мовознавства Білоус О.М. став переможцем програми University Administration Support Program, developed by IREX with the support of the Carnegie Corporation of New York та пройшов двомісячне стажування в Монтклерському університеті США згідно цієї програми і отримав сертифікат про підвищення кваліфікації. Чинним є договір з університетом м. Ульм (Німеччина), за яким викладачі факультету отримують можливість проходити стажування в Німеччині. Кафедра перекладу та загального мовознавства продовжує співпрацю згідно укладеного договору з Харківським Національним університетом імені В. Н. Каразіна, за умовами якої професори та доктори наук ХНУ читають для магістрантів спеціальності «Переклад» курс «Методика викладання перекладу», спецкурс «Громадсько-політичний переклад». У 2009 році викладач кафедри перекладу Міщенко А.Л. виграла стипендію для проведення дослідження з фаху „Прикладна лінгвістика” фонду Ганса Зайделя “Hans Seidel Stiftung“ та пройшла тримісячне стажування в університеті Заарланд, Саарбрюкен, ФРН. Лекції для студентів факультету читають професори університету К.Франценса м. Грац. У вересні 2009 року у рамках співпраці перебував на стажуванні на кафедрі перекладу та загального мовознавства та викладав курси з перекладознавства та лінгвокраїнознавства для студентів спеціальності «Переклад» доцент інституту теоретичного та прикладного перекладознавства при університеті Карла Франценса, м. Грац/Австрія, Гаральд Фляйшман.

У 2009-му році група студентів факультету іноземних мов стали учасниками програми культурно-освітнього обміну «Australian Language and Culture» та відвідали Австралію, чим факультет завдячує Фундації Українознавчих Студій в Австралії (ФУСА). Зелений континент гостинно зустрів наших студентів. На них очікувала освітня програма, цікаві екскурсії, відвідини музеїв, мистецьких галерей, архітектурних пам’яток та інших визначних місць.

Започатковано традицію участі студентів факультету іноземних мов у Міжнародному конкурсі з ораторського мистецтва, який традиційно проводиться Асоціацією англійської мови. Доценти кафедри Данілко М.І. та Ярова Л.О. разом з доц. кафедри германських мов Ляшук Г.М. на базі КДПУ ім. В.Винниченка створили англомовний клуб ESU та у лютому 2009 року провели конкурс з ораторського мистецтва. У травні 2009 року разом з переможцями даного конкурсу брали участь у міжнародних дебатах, які проводились з ініціативи білоруської команди на базі British Council у м. Києві. За цим проектом, вже четверо переможців українського етапу відбору (усі – представники нашого факультету) відвідали Лондон, де здобули неоціненний досвід змагання та незабутні враження.

Протягом останніх двох років випущено сім випусків студентської газети «Іноземник», яка дає кожному студенту факультету можливість спробувати свої сили в жанрі журналістики, оприлюднити творчі доробки та поділитися враженнями від студентського життя. 

Факультет продовжує традиції співпраці з Кіровоградським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та впродовж останніх років незмінно приймає обласний етап Всеукраїнської олімпіади з іноземних мов. 
Щороку факультет є організатором масштабного наукового заходу – Міжнародної науково-практичної конференції «Мови і світ: дослідження та викладання», у якій традиційно беруть участь понад 200 провідних науковців України і гостей з ближнього і дальнього зарубіжжя. Щороку матеріали конференції публікуються у кількох томах «Наукових записок» КДПУ ім. В.Винниченка (близько 400 наукових статей щороку). У 2010-му до університету прибули професор Оксфордського університету Колін Брок, професор інституту англістики, американістики та англофонії університету м.Майнц (Німеччина) Сабіна Матер-Сайбель, викладач-методист та стипендіат академічної програми Державного департаменту США Томас Таскер. 
Протягом двох тижнів на факультеті іноземних мов проходили курси з підвищення кваліфікації викладачів в аспекті використання сучасних інформаційних та інтернет-технологій із метою викладання іноземних мов. Проводив заняття почесний гість факультету, викладач-методист та стипендіат академічної програми державного департаменту США Томас Таскер.

У 2010 році підтвердження наукового ступеня кандидата філологічних наук отримала викладач кафедри перекладу та загального мовознавства Міщенко А.Л., відбувся передзахист дисертаційного дослідження Стасюка Б.В., завершено роботу над дисертацією Бідної Т.О. за напрямом "Перекладознавство"  (науковий керівник - доц. Білоус О.М.). Кандидатів філологічних наук Кочубей В.Ю. та Іваненко Н.В. призначено на посаду доцента. Восени 2010 року відбувся успішний захист кандидатської дисертації викладача Гундаренко О.В. (10.02.04 – германські мови, наук. кер. - проф. Паращук В.Ю.). Під керівництвом проф. Паращук В.Ю. виконується дисертаційне дослідження Шароварової С.; доц.Снісаренко І.Є. керує дисертаційним дослідженням Оксанич М. П. та Леонідова О.С. Доценти кафедри практики германських мов Ляшук А.М. та Ющенко Г.О. проходять стажування за кордоном, а весь факультет продовжує планомірну наукову й навчально-виховну роботу та готується до нових звершень.

У ХХІ століття факультет іноземних мов перейшов із значно вдосконаленою матеріально-технічною базою. У розпорядженні студентів є сучасні фонолабораторії, комп’ютерні класи, лабораторія синхронного перекладу, можливість використання супутникового телебачення в навчальних цілях, фонд рідкісної літератури та сучасна бібліотека. На факультеті працюють освітньо-консультативний центр, що включає в себе бібліотеку і читальний зал художньої та навчально-методичної літератури іноземними мовами, фоно- та відеотеки із записами навчальних програм та художніх фільмів мовою оригіналу, комп'ютерна фонолабораторія з новітніми програмами по вивченню іноземних мов.

Факультет продовжує сходження на вершини успіху. Як і будь-який шлях нагору, наш розвиток не є простим. Але факультет упевнено дивиться в майбутнє, тому що спирається у своїй діяльності не на одне десятиліття славної історії.

Ласкаво запрошуємо до нашої дружної родини нових студентів і викладачів, щоб разом будувати майбутнє факультету.

Історія триває...

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись