• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В США

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Яковенко Анастасія

В США триває реформа математичної освіти [3], мета якої полягає не просто змінити перелік тем, які вивчають в шкількому курсі з математики, але й оновити методику викладання та структуру занять [4]. Визначають дві фундаментальні доктрини – Єдиний комплекс математичних освітніх стандартів(CCMS, або Єдині стандарти) [1] та Новітні наукові стандарти (NGSS) [2].

ФІЗИЧНИЙ ЗМІСТ СПІВВІДНОШЕННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ДЛЯ ХВИЛЬ-ЧАСТИНОК

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут,

Сусь Богдан А.

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.

Сусь Богдан Б.

Двоїстість природи хвиль-частинок підтверджується рівнянням Шредінгера і співвідношенням невизначеності Гейзенберга. В роботі [1] звертається увага на важливість квантової механіки для пізнання мікросвіту. Квантова механіка розглядає частинки, які рухаються з великою швидкістю і є так званими хвилями де Бройля [2]. Такі частинки дійсно являють собою хвильовий процес. Але властивість бути частинкою і хвилею водночас знаходиться в суперечності. Cуть двоїстості в тому, що в природі існують не просто хвилі, а є дві зовсім різні природи хвиль – хвилі як коливання середовища і хвилі як потік частинок, що рухаються поступально і ще коливаються.

Детальніше

ЯКІ ФІЗИЧНІ КОНСТАНТИ МОЖНА ВВАЖАТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНИМИ?

Херсонський державний університет

Кузьменков Сергій

Відкриття фундаментальних констант можна вважати одним із видатних досягнень сучасної фізики. Цілком можна погодитись з К.О. Томіліним, що фундаментальні фізичні константи – один із найважливіших елементів сучасної фізичної картини світу. «Еволюція цього поняття безпосередньо пов’язана з еволюцією фізики і відображає головну закономірність розвитку фізичного знання – перехід від класичної фізики, що не містила сталих, які мали фундаментальний статус, до сучасної фізики, в якій центральну роль грають фундаментальні сталі» [1].

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ПОНЯТЬ ГРАВІТАЦІЇ ЯК БАЗОВОЇ СТРУКТУРИ ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ

Льотна академія Національного авіаційного університету

Корольов Сергій, Максимова Людмила

Вже кілька тисяч років тому назад мислителі давнини намагались встановити базові закони, які керують рухом Всесвіту та визначити елементарні «цеглинки», з яких складався, на їх думку, весь світ. Варіантів було багато: цими «цеглинками» колись були вогонь, повітря, земля, вода, небесна субстанція та інші першопричини, які зараз можна вважати як фантазію. Потім в цій якості були запропоновані атоми, після чого, вже в наш час, прийшла епоха елементарних частинок.

ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ ПЕРІОДІ

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Кітова Ольга

Сьогодні одним із принципів державної політики у сфері освітньої діяльності є цілісність і наступність освіти, сприяння навчанню впродовж життя. Відповідно до ст. 10 Закону України «Про Освіту» невід’ємним складником системи освіти визначено освіту дорослих, у тому числі післядипломну освіту. Яка, як зазначено, передбачає набуття нових і вдосконалення раніше набутих компетентностей на основі здобутої вищої, професійної (професійно-технічної) або фахової передвищої освіти та практичного досвіду.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись