• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Організаційний комітет

Голова організаційного комітету:

Семенюк О. А. – доктор філологічних наук, професор, ректор КДПУ ім. В. Винниченка

Заступники голови організаційного комітету:

Садовий М. І. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності КДПУ ім. В. Винниченка

Члени організаційного комітету:

Акіра Іон – доктор фіз.-мат. наук, конференціар, зав. кафедрою математичних і природничих наук Інституту педагогічних наук, м. Кишинів (Республіка Молдова);

Артюшина М.В. - доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України;

Болілий В. О. – кандидат фізико-математичних наук, доцент, помічник ректора з питань інформатизації КДПУ ім. В. Винниченка;

Головко М. В. – кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки НАПН України;

Гур’янова О.В. - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності КДПУ ім. В. Винниченка;

Довга Т.Я. – кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти КДПУ ім. В. Винниченка;

Єжова О. В. – доктор педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності КДПУ ім. В. Винниченка;

Імашев Г. І. – доктор педагогічних наук, професор кафедри фізики і технічних дисциплін Атирауського державного університету ім. Х. Досмухамедова (Республіка Казахстан);

Кралевич І. Н.кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи Мозирського державного педагогічного університету імені І.П. Шамякіна (Республіка Білорусь);

Лівіцька І.А. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри практики германських мов факультету іноземних мов КДПУ імені В.Винниченка;

Подопригора Н.В.доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізики та методики її викладання КДПУ ім. В. Винниченка;

Ріжняк Р.Я. – доктор історичних наук, професор кафедри математики, декан фізико-математичного факультету КДПУ ім. В. Винниченка;

Рябець С. І. - кандидат технічних наук, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності КДПУ ім. В. Винниченка;

Сергієнко В.П. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії НПУ імені М. П. Драгоманова; 

Ткачук А.І. - кандидат технічних наук, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності КДПУ ім. В. Винниченка;

Трифонова О. М. – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Царенко О. М. - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності КДПУ ім. В. Винниченка;

Цинкова А. К. – професор, доктор по філософії кафедри навчання та інформаційних технологій Тракійського університету (Болгарія).

Секретар організаційного комiтету:

Шаховська А.В. – завідуюча лабораторією, аспірантка, кафедра теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності КДПУ ім. В. Винниченка

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись