• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ВПЛИВ СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ НА ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНИХ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

Тетяна Степанюк

(магістрантка 2 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені В. Винниченка

м.Кропивницький

Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент І. Г. Баранюк

Анотація. У статті проаналізовані педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського щодо сімейних стосунків та як вони впливають на формування позитивних моральних якостей молодшого школяра.

Ключові слова: батьківська педагогіка, сімейне виховання, моральні якості, педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського, сімейне виховання.

ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ В. СУХОМЛИНСЬКОГО В ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Анастасія Панченко

(студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти

факультету педагогіки та психології

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. філол. наук, доцент С. М. Єлдінова

Анотація. Стаття розкриває використання педагогічних ідей В. Сухомлинського в початковій освіті Нової української школи, характеризує навички, які необхідно формувати в учнів початкових класів.

Ключові слова: педагогічна спадщина, відкрите європейське суспільство, Нова українська школа, початкова освіта, успіхи у навчанні, людська гідність, колективна робота, критичне мислення.

УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Діана Мельник

(студентка 1 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник – старший викладач кафедри педагогіки дошкульної та початкової освіти Т. А. Шарапова

Анотація. У статті розглянуто наукові здобутки педагогічної спадщини С.О. Сухомлинського; проаналізовано вклад педагога у розвиток та виховання дітей; висвітлено головні та провідні ідеї його праць.

Ключові слова: музичне виховання, діти молодшого шкільного віку, педагогічний досвіт, поради.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись