• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18

Програма конференції

СЕКЦІЯ № 1

СПАДЩИНА В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК ДЖЕРЕЛО ЗБАГАЧЕННЯ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

Доповіді:

 1. Янчевська Дарина – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ГРИ В НАВЧАННІ ТА ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

 1. Паливода Тетяна – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

НЕСТАНДАРТНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ У СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

 1. Бузько Олена – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

РОЛЬ КАЗОК ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ

 1. Проценко Катерина – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

 1. Данільченко Ксенія – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ПЕДАГОГІКА ДОБРА У СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

 1. Слободніченко Анастасія – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

 

СЕКЦІЯ № 2

СПІВЗВУЧНІСТЬ ПЕДАГОГІКИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО З ІДЕЯМИ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ПЕДАГОГІВ

Доповіді:

 1. Кіслінська Дарія ― Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

СПЕЦИФІКА ПЕДАГОГІЧНОЇ СПРАВИ В ПОГЛЯДАХ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

 1. Ковальова Анна – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ІНТЕГРАЦІЯ НАВЧАННЯ ГРАМОТИ ЗА В. СУХОМЛИНСЬКИМ

 

СЕКЦІЯ № 3

ВТІЛЕННЯ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В ПРОЦЕС ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Доповіді:

 1. Колачук Олена – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ НЕУСПІШНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗА В. О. СУХОМЛИНСЬКИМ

 1. Попенчук Ганна – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО РОЛЬ ПРИРОДИ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 1. Борисова Олена – Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

ВТІЛЕННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО В ДОШКІЛЬНУ ТА ПОЧАТКОВУ ОСВІТУ

 1. Ладуха Наталія – Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНІК МАЛЮВАННЯ В РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

 1. Удод Наталія, Пушкар Лариса – Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО В МУЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

 1. Якобенко Євгенія – Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО В МУЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ

 1. Щекодіна Ольга – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

 1. Апілат Ірина – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ГРИ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ РОЗУМОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

 1. Нікуліна Анна – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ІДЕЇ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 1. Приходько Тетяна – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

 

СЕКЦІЯ № 4

ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ РІЗНИХ СКЛАДНИКІВ ВИХОВАННЯ У СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Доповіді: 

 1. Колесник Віта – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО ПРИРОДИ В РАКУРСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В. СУХОМЛИНСЬКОГО

 1. Митошоп Наталія – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

 1. Шевченко Альона – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РІЗНИХ СКЛАДНИКІВ ВИХОВАННЯ У СПАДЩИНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

 1. Величко Діана – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

 1. Чорна Наталя – Центральноукраїнський державний педагогічний університет Імені Володимира Винниченка

ВТІЛЕННЯ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В РОЗУМОВОМУ ВИХОВАННІ Й ОСВІТІ УЧНІВ

 1. Довгополова Марина – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

 1. Жеребна Світлана – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО РОЗУМОВЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 1. Кравченко Валерія – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ПОГЛЯДИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО НА РОЛЬ ПРИРОДИ У РОЗУМОВОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

 1. Штода Олександра – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАСОБАМИ КАЗОК ТА ОПОВІДАНЬ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

 1. Анна Сокур – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

В. О.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ВИХОВАННЯ КОЛЕКТИВІЗМУ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

 1. Данілова Наталія – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

КАЗКА ЯК ЗАСІБ РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ У СПАДЩИНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

 

СЕКЦІЯ № 5

ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО В УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Доповіді:

 1. Сметанюк Олеся – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

 1. Степанюк Тетяна – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ШКОЛИ ТА СІМ’Ї У ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

 1. Гладун Богдана – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ФОРМУВАННЯ ДИТЯЧОГО КОЛЕКТИВУ

 

СЕКЦІЯ № 6

ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ ТВОРЧІСТЬ І МАЙСТЕРНІСТЬ УЧИТЕЛЯ

Доповіді: 

 1. Дарія Генсіцька – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ОБРАЗ ІДЕАЛЬНОГО ВЧИТЕЛЯ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

 1. Золотіна Анастасія – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ВАЖКИХ ДІТЕЙ У СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

 

СЕКЦІЯ № 7

ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

 Доповіді:

 1. Мовчан Любов – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО КЛАСУ НА ЗАСАДАХ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

 1. Генсіцька Ксенія – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

МОТИВАЦІЯ ДІТЕЙ ДО НАВЧАННЯ У ПРАЦЯХ В. СУХОМЛИНСЬКОГО

 

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись