• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ГУМАНІЗМ ПЕДАГОГІКИ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

Хіжінська Яніна Валеріївна
(студентка шкільного відділення
комунального вищого навчального закладу
«Олександрійський педагогічний коледж імені В.О.Сухомлинського»)
м. Олександрія
Тимофєєва І.В.

Сучасна школа створює образ Людини, розглядає освіту як шлях у царство духу, духовної та матеріальної культури. У школі не тільки набувають знань, а й проходять складний процес становлення особистості, пошуку відповідей на життєво важливі питання: хто я? Навіщо прийшов у цей світ? У чому сенс мого існування? Виховати особистість із принципово новим рівнем розвитку самосвідомості і покликаний сучасний вчитель, місія якого є відповідальною у наш час. Проблема виховання молоді на засадах гуманної педагогіки є актуальною в умовах сьогодення, зважаючи на ті події, які відбуваються в нашій країні останні два роки. На жаль, родини, сім`ї, в які гібридна війна внесла біль і сльози не може через суб’єктивні та об’єктивні чинники виховувати дитину на засадах гуманізму.

ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Надія Калініченко (доктор  педагогічних наук, професор)
Людмила Тининика (магістрант першого курсу природничо-географічного факультету)
Кіровоградський державний педагогічний університет іммені Володимира Винниченка м.Кіровоград
Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Надія Калініченко

У статті   розкриваються проблеми взаємозв’язку   любові і вимогливості у формуванні особистості молодших  школярів.

Ключові слова:  гуманна педагогіка, особистість, виховання, любов, вимогливість.

Постановка проблеми. Звертаючись до батьків  і педагогів у фільмі "Вчитель" (1970 р.) у своїх роздумах про виховання дітей Василь Олександрович Сухомлинський наголосив:"Дехто думає, що любити дітей це найлегша справа, найпростіша. Бути добрим, бути рідним своїй дитині, бажати добра, бути доброзичливим – це вже і є любов. Насправді це не так. Любити дітей – це, я б сказав, найтонша, найскладніша і наймудріша річ, яка приходить з досвідом. Справжня любов поєднує в собі відповідальність за дитину і бажання добра. Якщо є відповідальність, то є і вимогливість. Справжня вимогливість – це дитя любові і відповідальності".

Мета даної статті – розкрити продуктивні компоненти проблеми  любові і вимогливості у вихованні дітей початкової школи у педагогіці Василя Сухомлинського.

ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗА ТВОРАМИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Анна Паламарчук
(студентка 5 курсу факультету педагогіки та психології)
Кіровоградський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка, м. Кіровоград
Науковий керівник к.пед.н., проф. Тетяна Довга

Одним з найважливішим завданням учителя початкової школи є формування й розвиток у дітей моральності, вихованості, ціннісних орієнтирів.

Молодший шкільний вік –  це вік формування почуттів і моральної поведінки. „Утвердити в кожній дитині доброту, сердечність, чуйність до всього живого й красивого, - писав В.Сухомлинський, - елементарна азбучна істина шкільного виховання, з цієї істини починається школа. Справжнє виховання полягає у тому, щоб моральний ідеал добра, правди, честі, духовної краси жив у кожному юному серці, утверджувався в активній діяльності як невід'ємна частина власного єства, власної думки, почуттів, намірів”. [7, 192].

Ідеї і справи великих людей з часом стають ближчими, зрозумілішими і необхідними новим поколінням. Це повною мірою стосується педагогічних ідей і діяльності Василя Сухомлинського.

ТРАДИЦІЇ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У КОНТЕКСТІ ІДЕЙ В.СУХОМЛИНСЬКОГО

Яна Лагута
(студентка, IVкурс Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв)
Бердянський державний педагогічний університет, Бердянськ
Канд. філол. наук, доцент Марія Греб

Актуальність. Сімейне виховання – це одна з форм виховання дітей, що поєднує цілеспрямовані педагогічні дії батьків з повсякденним впливом сімейного побуту [2, 306]. Головна  мета сімейного виховання – сформувати справжню людину, наділену найкращими людськими якостями:  високоморальну, здорову  тілом і душею, сильну розумом.

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ПОЧУТТІВ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Анастасія Коваленко
(студентка 1 курсу факультету педагогіки та психології)
Кіровоградський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка, м. Кіровоград
Науковий керівник к. пед. н., проф. Тетяна Довга

У процесі шкільної освіти учні не лише опановують необхідний обсяг фактичної інформації, оволодівають предметними та ключовими компетентностями, але й отримують певні відомості про моральний бік життя, в них формуються певні  моральні цінності. Тому проблема виховання у школярів чітких моральних орієнтирів на різних ступенях навчання залишається актуальною.

Моральне виховання традиційно розглядається як систематичне й цілеспрямоване формування моральної свідомості, розвиток почуттів, вироблення навичок та звичок моральної поведінки.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись