• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ІV-А МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНЛАЙН-ІНТЕРНЕТ КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЇ В ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІЙ, ТЕХНОЛОГІЧНІЙ І ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ»

17-21 квітня 2017 р.

Основні напрямки роботи конференції:

  1. Історія, зарубіжний досвід та перспективи розвитку природничо-математичної, технологічної та професійної освіти.

  2. Інновації в освіті: теоретичні, практичні та методичні аспекти.

  3. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій та засобів навчання у природничо-математичній, технологічній та професійній освіті.

  4. Використання інноваційних методологічних підходів навчання загальнонаукових та спеціальних дисциплін у сучасному суспільстві.

  5. Теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності в процесі навчання студентів та учнів.

  6. Актуальні проблеми освіти та технологій у середній та вищій школі.

Календар конференції:

  • Дні роботи (інтернет-режим обговорення статей): 17.04 – 21.04.2017 р.

  • «Онлайн» виступи: з 10 до 13 години 20.04.2017 р. в ауд. 308 фізико-математичного факультету – виступи в он-лайн режимі за підтримки сервісу вебінарів та веб-конференцій КДПУ ім. В. Винниченка.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Контактний телефон: +38 095 331 08 68
Відповідальна: Гур’янова Оксана Віталіївна - канд. пед. наук, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності КДПУ ім. В. Винниченка

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись