• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові конференції ЦДУ

ТИПОВІ ЗАДАЧІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ЗНО З МАТЕМАТИКИ: ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ВИРАЗИ

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Школьний Олександр

Актуальність досліджень, присвячених методиці підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) якості знань з математики нині не викликає сумнівів. Наш авторський колектив (Олександр та Олена Школьні, Юрій та Ліліана Захарійченко) протягом майже 20 років активно працює в цьому напрямку. Теоретичні основи та окремі практичні аспекти такої підготовки до ЗНО з математики висвітлено в монографії [1]. Для реалізації пропонованої нами методики ми використовуємо власні навчальні посібники [2]-[4]. Цією доповіддю ми продовжуємо серію публікацій, присвячених типовим задачам, які ми вважаємо корисними під час підготовки до ЗНО з математики.

Детальніше

 

ЗНАЧЕННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ В ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

Шевченко Тетяна, Рябець Сергій

Посилення необхідності використання міжпредметних зв’язків викликана швидкими змінами в сучасній освіті, зокрема: стрімкою тенденцією до інтеграції наукових знань, підвищенням в освітньому процесі важливості загальнонаукових ідей; методів та понять, що виникають на межі різних сфер наукового пізнання і потребують зусиль не однієї, а декількох наук; загостренням суперечностей між постійним зростанням інформації для засвоєння й обмеженими можливостями навчання; міжпредметною структурою знань та вимогами, які вона ставить перед учнем; між наявними потребами у кваліфікованих фахівцях широкого профілю на базі оволодіння фундаментальними знаннями [3,8].

ПІДГОТОВКА УЧНІВ ДО РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКОЇ ТА ВИНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

Чубар Василь, Шахмін Максим

Творча праця, творчий підхід працівників до роботи у наш час стали економічними категоріями, які впливають на соціально – економічний розвиток держави. Новаторські пошуки й ініціатива робітників та інженерно-технічних працівників у всіх галузях виробництва, науки і технік, сприяють активізації інтелектуального потенціалу України, а отже суттєво підвищують його творчу віддачу. Отже постає завдання щодо активізації масової діяльності винахідників і раціоналізаторів у всіх галузях виробництва держави. Відповідно підготовка учнів закладів загальної середньої освіти до винахідницької та раціоналізаторської діяльності у процесі навчання технологій є вимогою життя, яка поставили важливі завдання перед науковцями та педагогами-практиками щодо їхньої реалізації.

ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

Державний вищий навчальний заклад

«Донбаський державний педагогічний університет»

Стешенко Володимир

Розвиток освітньої галузі, як і будь-якої наукової, неможливий без визначення її методологічних основ. Особливо ця проблема актуальна для технологічної освітньої галузі. Методологія педагогіки визначає загальні підходи до пізнання та використання закономірностей і принципів навчання, виховання та розвитку особистості. Методологія технологічної освіти – це вчення про основні закономірності та принципи організації технологічної освіти учнів (формування особистості учня в процесі навчання перетворювальної діяльності), що обумовлені рівнем розвитку суспільства, педагогіки та особистості здобувачів освіти. Методологія технологічної освіти відноситься до дисциплінарного рівня методологічного знання й представляється відповідними концепціями, моделями, принципами та системами, що обумовлюють оволодіння учнями культурою предметно-перетворювальної діяльності (проєктно-технологічною культурою) та розвиток ключових і оволодіння предметними компетентностями. З моменту офіційного введення ручної праці як обов’язкового навчального предмета школи на сьогодні відомо про дві такі концепції: раціоналістичну та гуманістичну [3].

ВІЗУАЛЬНО-ЦИФРОВИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ВІРТУАЛЬНОЇ НАОЧНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Ужгородський національний університет

Мулеса Павло

Візуально-цифровий підхід (О. Семеніхіна [1]) у професійній освіті обумовлений революцією, яку здійснили цифрові технології для забезпечення візуальної комунікації й переведення освітнього процесу з вербального рівня на рівень наочний.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись