• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАВЧАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Сідельниченко Аліна

(студентка 7 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

м. Кропивницький

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор О.М. Ткаченко

Анотація. У статті розглянуто погляди В.О.Сухомлинського на учня як об’єкт навчання та виховання, показано, що саме індивідуалізація та диференціація були домінантою та органічною складовою навчально-виховного процесу, організованого видатним педагогом.

Ключові слова: принцип індивідуалізації навчання, диференційоване навчання, диференціація навчання в початковій школі, В. О. Сухомлинський про індивідуалізацію навчання учнів початкової школи.

ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

УДК 378: 37.036.5

Галина Горохова

(аспірант ІІ курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор В. В. Радул

Анотація. У статті розкрито вивчення педагогічних ідей Василя Сухомлинського стосовно самореалізації особистості і впровадження їх у навчально-виховний процес вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації.

Ключові слова: Василь Сухомлинський, розвиток, самореалізація, особистість.

ГУМАНІЗМ У НАВЧАННІ ТА ВИХОВАННІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Федорова Аліна

(студентка 3 курсу факультету педагогіки і психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. пед. наук, Т. О. Прибора

Анотація. У статті розкривається значення гуманістичного виховання для дітей та його важливість. Представлено погляди відомих педагогів щодо системи гуманізму В. О. Сухомлинського та, зокрема думки і самого педагога щодо виховання дітей. Визначено шляхи реалізації гуманної педагогіки Сухомлинського в навчально-виховному процесі.

Ключові слова: гуманізм, виховання, педагог, гуманістична система.

ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЇ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО У СУЧАСНІЙ ПОЗАКЛАСНІЙ ШКІЛЬНІЙ РОБОТІ

Валерія Мурашко

(студентка 4 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. пед.. наук, доцент Т. О. Прибора

Анотація. В даній статті ми розглянемо ідеї позакласної роботи В.О.Сухомлинського, які впроваджуються в сучасній шкільній роботі. Розглянемо деякі види позакласної роботи. Проведемо паралелі з минулим та теперішнім. Опишемо прийоми і види діяльності, що використовував О.В.Сухомлинський

Ключові слова: В. О. Сухомлинський, позакласна робота, заходи ,виховання.

РОДИННЕ ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ВАСИЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА СУХОМЛИНСЬКОГО

Ірина Апілат

(магістрантка 6 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент І. Г. Баранюк

Анотація: у статті подається теоретичний аналіз батьківської педагогіки у науково-педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. Описуються шляхи, методи і форми взаємодії школи і сім’ї.

Ключові слова: батьківська педагогіка, взаємозв’язок школи і сім’ї, виховання учнів.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись