• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

АСИНХРОННА САМОСТІЙНА РОБОТА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН В НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ MOODLE

Плющ В.М.

Центральноукраїнський державний педагогічний

університет імені Володимира Винниченка

Реформи в системі української освіти пов’язані з пошуком інноваційних способів організації освітнього процесу. Одним із шляхів впровадження інновацій в освіті є використання платформ електронного навчання, наприклад модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище Moodle.

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ ДО РОБОТИ В ЕЛЕКТРОННОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Терещенко О.В.

Центральноукраїнський державний педагогічний

університет імені Володимира Винниченка

Сучасні соціально-економічні процеси і вимоги інформаційного суспільства висувають необхідність модернізації вищої освіти взагалі, та педагогічної зокрема. Одна з важливих складових сучасного університету – його електронне освітнє середовище з потужним ресурсом електронних матеріалів та засобів навчання. У зв’язку з цим стають актуальними вибір, наукове обгрунтування і успішна практична реалізація електронного навчання під час підготовки майбутніх учителів хімії, що забезпечує можливість ефективної трансформації традиційних дидактичних підходів освітнього процесу та розвиток самостійних мобільних, активних особистостей, що володіють високим рівнем професійної компетентності.

ПРИРОДНИЧА ОСВІТА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ДІВЧАТ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Кохановська О.В.

Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська
академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради

Сьогодні в умовах постійної модернізації освітньої галузі та впровадження реформи «Нова українська школа» особливо актуальним стала підготовка вчителів природничих дисциплін, які здатні реалізувати компетентнісний підхід в освіті та прагнуть до постійного саморозвитку та самовдосконалення. Численні дослідження, в тому числі і міжнародного рівня (PISA), підкреслюють, що сьогодні економіка потребує від працівників не тільки знання математики, природничих наук, але певних «м’яких навичок» (soft skills) – це критичне і творче мислення, вміння працювати в колективі, ініціативність, допитливість, наполегливість. А це змушує посилювати світоглядні акценти природничо-наукових дисциплін.

ЗАСТОСУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ

Дефорж Г.В.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

Історія виникнення навчальних екскурсій бере свій початок ще з IV – III століття до н.е. У 335-334 роках до н.е. в Афінах Арістотель, заснував власну філософську школу, або періпатетичну школу (від грец. περι-πατέω – крита галерея, прогулянка; прогулюватися, крокувати). Назва школи виникла через звичку Арістотеля прогулюватися з учнями під час читання лекцій. Будівля галереї і прилегла земля були придбані у власність для школи Теофрастом, другом і учнем Арістотеля (Теофраст був афінським громадянином, а Арістотель, який був уродженцем Стагири, не мав права купувати приватну власність в Афінах). Інша назва школи Лікей (дав.-грец. Λύκειον; у середньовічній або традиційній латинській вимові – Ліцей) – є топонімом – так називалася займана школою місцевість, з давніх-давен присвячена Аполлону Лікейському, поблизу, в східній частині стародавніх Афін, був розташований храм Аполлона Лікейського [1].

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ МАКРОФОТОГРАФІЙ ДЛЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Гулай В.В.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

Під час проведення занять виникає потреба у використанні ілюстративного матеріалу для вивчення та пояснення особливостей будови рослинного чи тваринного організмів. Використання демонстраційної техніки та мікроскопічного обладнання частково вирішує цю проблему. Але суттєвим недоліком об’єктивів мікроскопу є мала глибина чітко зображеного простору, тому об’єкт, що вивчається можна роздивитися лише частково. Вирішенням цієї проблеми можуть бути зображення створені шляхом фокус-стекінгу.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись