• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ ТА МОЛОДІ НАУКОВЦІ!

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-
конференції для студентів та молодих науковців
«ВИВЧЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС
СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ШКОЛИ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ
ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО»,
яка відбудеться 3 ‒ 4 жовтня 2019 року на базі Центральноукраїнського
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Інформаційний лист

Інформацію надано факультетом педагогіки, психології та мистецтв

Міжнародна науково-практична конференція «Методологічні проблеми психології особистості»

Кафедрою практичної психології факультету педагогіки та психології ЦДПУ імені Володимира Винниченка 24 – 25 січня 2019 року була проведена Міжнародна науково-практична конференція «Методологічні проблеми психології особистості» (присвячена пам’яті вітчизняного науковця Н.О. Головань).

Міжнародна науково-практична конференція «Методологічні проблеми психології особистості»

Запрошуємо науковців, аспірантів, докторантів, практичних психологів, працівників системи освіти, здобувачів вищої освіти та усіх зацікавлених особів взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Методологічні проблеми психології особистості» (присвяченій пам’яті Н.О. Головань), яка відбудеться 24–25 січня 2019 року на базі Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет–конференція "Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи"

До участі у конференції запрошуються науково-педагогічні працівники навчальних закладів, вчителі, аспіранти та здобувачі, магістранти, студенти, інші практичні фахівці та всі зацікавлені особи.

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Соціальна робота XXІ століття в Україні: теорія та практика»

Програма Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Соціальна робота XXІ століття в Україні: теорія та практика»

1. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ У ПОПЕРЕДЖЕННІ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ

Рацул О. А., доктор педагогічних наук, доцент ЦДПУ ім.В.Винниченка (м. Кропивницький)

2. СОЦІАЛЬНА РОБОТА ІЗ ГІПЕРАКТИВНИМИ ДІТЬМИ

Гуцало Е.У., кандидат педагогічних наук, доцент ЦДПУ ім.В.Винниченка (м. Кропивницький)

3. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДАХ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ

Доннік М. С., кандидат педагогічних наук, доцент ЦДПУ ім.В.Винниченка (м. Кропивницький)

4. ТЕРАПЕВТИЧНІ МЕТОДИ РОБОТИ З РІЗНИМИ КАТЕГОРІЯМИ НАСЕЛЕННЯ

Ключинська-Хаддаг І.В., логопед Полтавської спеціалізованої школи-інтернату №2 І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» ім. Софії Русової (м. Полтава)

5. НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ВИХОВАНЦЯМ «ЦЕНТРУ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ»

Ключинська А.В., заслужений працівник освіти України, директор Полтавської спеціалізованої школи-інтернату №2 І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» імені Софії Русової Полтавської обласної ради (м. Полтава)

Куторжевська Л.І., кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з науково-методичної роботи Полтавської спеціалізованої школи-інтернату №2 І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально- педагогічної підтримки» імені Софії Русової Полтавської обласної ради, спеціаліст вищої категорії, вихователь-методист (м. Полтава)

6. АКТИВІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЯК СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

Кравцов В.О., кандидат педагогічних наук, доцент ЦДПУ ім.В.Винниченка (м. Кропивницький)

7. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІТЕЙ-ЖЕРТВ ВІЙНИ НА СХОДІ УКРАЇНИ

Курило В. С., доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ)

Караман О. Л., доктор педагогічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту педагогіки і психології ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». (м. Старобільськ)

8. СПЕЦИФІКА ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА КОРЕКЦІЇ ВПЕВНЕНОСТІ В СОБІ

Мельничук С.К., кандидат психологічних наук, старший викладач ЦДПУ ім.В.Винниченка (м. Кропивницький)

9. ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ ПЕДАГОГІВ: НОВІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Ржевська-Штефан З.О., кандидат психологічних наук, доцент ЦДПУ ім.В.Винниченка (м. Кропивницький)

10. РОЛЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СИНДРОМІ «ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ» ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Руденко С.А., викладач ЦДПУ ім.В.Винниченка (м. Кропивницький)

11. АРТ-ТЕРАПІЯ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІРАПІЯ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ

Руденко Ю.Ю., кандидат педагогічних наук, старший викладач ЦДПУ ім.В.Винниченка (м. Кропивницький)

12. ГІБРИДНА ВІЙНА НА СХОДІ УКРАЇНИ ЯК НЕГАТИВНИЙ ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ

Савченко С. В., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, ректор ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ)

13. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА

Семез А.А., кандидат педагогічних наук, доцент ЦДПУ ім.В.Винниченка (м. Кропивницький)

14. ІННОВАЦІЇ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ: НЕОБХІДНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ

Уличний І.Л., кандидат педагогічних наук, доцент ЦДПУ ім.В.Винниченка (м. Кропивницький)

15. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Юрків Я.І., кандидат педагогічних наук, доцент ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ) 

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись