• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ GOOGLE CLASSROOM В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Трифонова Олена, Курнат Галина

Нині, на тлі пандемії COVID-19, набувають особливого значення дистанційні форми навчання, що регламентуються, зокрема, Положенням про дистанційне навчання (наказ МОНУ від 25.04.2013 № 466) та Положенням про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОНУ від 08.09.2020 № 1115).

НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ У КОНТЕКСТІ ЇХ ПРОФЕСІЇ

Херсонська державна морська академія

Доброштан Олена

Система освіти у нашій країні вступила у період фундаментальних змін, що характеризуються новим розумінням цілей навчання, новими концептуальними підходами до розробки і використання навчальних технологій. Тому поставлені перед вищими морськими освітніми закладами завдання щодо поєднання навчання з подальшою продуктивною працею, підвищення ефективності навчання можуть бути реалізовані за умовами підвищення якості математичної освіти за рахунок посилення її прикладного та професійного спрямування.

Детальніше

НОВІТНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Луцький національний технічний університет

Назарчук Людмила, Шовкомуд Олександр

В умовах екстреного переходу на дистанційне навчання постала необхідність модернізації методів викладання фахових дисциплін. Це пов'язано з тим, що фахові дисципліни з технологій легкої промисловості потребують більш практичної роботи зі студентами, 60% якої становить практика на відміну від економічних спеціальностей. Кваліфікація таких фахівців залежить від практичного навчання.

ОСНОВНІ ГЕОМЕТРИЧНІ ПОНЯТТЯ ПРИ ВИВЧЕННІ МЕТРИЧНИХ ПРОСТОРІВ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ МАТЕМАТИКИ

Херсонський державний університет

Кузьмич Валерій, Кузьмич Людмила, Савченко Олександр

З метричними просторами здобувачі освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю «014.04 Середня освіта (математика)» знайомляться при вивченні функцій декількох змінних у курсі математичного аналізу. Ознайомлення з геометричними аспектами теорії метричних просторів слід розпочинати з введення основних геометричних понять на основі аксіом відстані між точками метричного простору.

Детальніше

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ОДЯГУ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ 3D – ДРУКУ

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Грищишина Галина

На сьогоднішній день налагодження будь-якого виробництва потребує нових підходів, врахування додаткових факторів при виборі обладнання та технологій. Такі положення можна втілити тільки за рахунок пошуку нових рішень.

Починаючи з 80-х років XX сторіччя, коли вперше була винайдена і запатентована стереолітографія, у всіх високорозвинених країнах світу та в Україні зокрема простежується зростаючий інтерес до інноваційних технологій тривимірного друку віртуальних 3D-моделей.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись