• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ОКРЕМІ АСПЕКТИ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Інна Васюта

(студентка 4 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник − доктор педагогічних наук, професор О. М. Ткаченко

Анотація. У статті звертається увага на сім’ю та її роль у розвитку, формуванні особистості дитини, проаналізовані педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського щодо родинного виховання, взаємозв’язку шкільного та сімейного виховання.

Ключові слова: батьківська педагогіка, сімейне виховання, педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського, В. О. Сухомлинський про сімейне виховання.

ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ: ВІД ТВОРЧОГО ВЧИТЕЛЯ – ДО ТВОРЧОГО УЧНЯ

Анна Нікуліна

(магістрантка 6 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. пед. наук., доцент І.Г. Баранюк

Анотація. У статті проаналізовано діяльність колективу Павлиської школи, директором якої був В. Сухомлинський з погляду розвитку творчого потенціалу молодших школярів.

Ключові слова: педагогічна творчість, творчий учитель, Сухомлинський.

ІДЕЇ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО ПРО ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ

Марина Вікторівна Гриньова

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України,

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Анотація. В статті розглядається проблема впровадження ідей В.О. Сухомлинського про зміцнення здоров’я школярів в освітній процес навчальних закладів. Звертається увага на реалізацію оздоровчої функції школи через впровадження інтегрованого курсу «Основи здоров’я».

Ключові слова: здоров’я школярів, збереження здоров’я, В.О. Сухомлинський.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись