• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Про конференцію

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

ГОЛОВА

Михида Сергій Павлович, доктор філологічних наук, професор. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ

Онойко Юрій Юрійович, в.о. завідувача кафедри географії та геоекології, кандидат географічних наук, доцент. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Калініченко Надія Андріївна, завідувач кафедри біології та методики її викладання, доктор педагогічних наук, професор. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Бохан Юлія Володимирівна, завідувач кафедри хімії, кандидат хімічних наук, доцент. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

СЕКРЕТАР ОРГКОМІТЕТУ

Вовк Валентин Михайлович, доцент кафедри географії та геоекології, кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1: Підготовка вчителів природничих дисциплін у контексті реформування української школи

Секція 2: Актуальні біологічні та екологічні дослідження

Секція 3: Теоретичні та прикладні хімічні дослідження

Секція 4: Актуальні фізико-географічні та суспільно-географічні дослідження

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

9:40 - 10:00  — огляд експозиції виставки наукової та навчально-методичного літератури (корпус №5, науковий зал бібліотеки ЦДПУ ім.В. Винниченка, 3 поверх)

10:00 - 12:00     пленарне засідання (корпус №5, науковий зал бібліотеки ЦДПУ)

 12:00 -  12:15  — перерва

12:15 - 14:00  —  робота секцій (корпус №5, науковий зал бібліотеки ЦДПУ )

 14:00 - 15:00  —  підведення підсумків конференції

                             Доповіді на пленарному засіданні — до 10-15 хвилин

                             Наукові повідомлення в секціях    — до 5-7 хвилин

                             Інформації, репліки, довідки         — до 3 хвилин

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Навчальний корпус №1, зал засідань

10:00 — 12:00

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Михида Сергій Павлович, проректор з наукової роботи Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктор філологічних наук, професор

Клоц Євген Олександрович, проректор з науково-педагогічної роботи  Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидат хімічних наук, доцент

Гулай Олександр Володимирович, декан природничо-географічного факультету  Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктор біологічних наук, доцент

Шульга Ольга Антонівна, директор бібліотеки  Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені  Володимира Винниченка, кандидат філософських наук

ВИСТУПИ

МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ

Калініченко Н.А. - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри біології та методики її викладання. Центральноукраїнський державний педагогічний університет  імені  Володимира Винниченка

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЛАНДШАФТНОЇ ПАРАДИГМИ

Кривульченко А.І. - доктор географічних наук, професор кафедри географії та геоекології. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Професійна підготовка сучасного вчителя: проблеми та орієнтири

Богданова О.П. - методист науково-методичної лабораторії природничо-математичних дисциплін. Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

НАВЧАННЯ З УРАХУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Коваль С.Ю. - асистент кафедри медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології №2. Донецький національний медичний університет м. Кропивницький, Україна

ВПЛИВ РОЗОРЮВАННЯ ПРИБЕРЕЖНИХ ЗАХИСНИХ СМУГ НА ВОДНІ РЕСУРСИ

Гелевера О.Ф. - кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та геоекології. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ESCHERICHIA COLI ЯК МАРКЕРНИЙ ОБ'ЄКТ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ Бугай Н.В.1, Казначєєва М.С.2 - 1студентка природничо-географічного факультету; 2к.б.н., старший викладач кафедри біології та методики її викладання . Центральноукраънський державний педагогічний університету імені Володимира Винниченка

АНАЛІЗ МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ ФОСФОРУ В МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВАХ

Терещенко О.В.1, Довгань А. О.2- 1кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії; 2студентка природничо-географічного факультету. Центральноукраънський державний педагогічний університету імені Володимира Винниченка

ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ МЕТОДІВ ДОБУВАННЯ ФУРФУРОЛУ

Плющ В.М.1, Юрченко Дар’я2 — 1 - доцент кафедри хімії; 2 - студентка природничо-географічного факультету. Центральноукраїнський педагогічний університет імені Володимира. Винниченка

Секційні засідання

Секція 1. Підготовка вчителів природничих дисциплін у контексті реформування української школи

Керівник секції: Калініченко Надія Андріївна - завідувач кафедри біології та методики її викладання, доктор педагогічних наук, професор. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Секретар: Маковій Поліна Василівна, - студент-магістрант кафедри біології та методики її викладання

Стратегія інтегрованого розвитку природничих та гуманітарних дисциплін

Голобородько Євдокія Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

Актуальні проблеми природничо-математичної підготовки майбутніх учителів

Слюсаренко Ніна Віталіївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова Херсонського державного університету

Шляхи вдосконалення  професійної підготовки майбутніх учителів до викладання природничих дисциплін 

Кузьменко Василь Васильович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

Забезпечення якості природничої освіти сучасних школярів

Жорова Ірина Ярославівнадоктор педагогічних наук, доцент, перший проректор, професор кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

Проблеми та перспективи розвитку шкільних природничих дисциплін

Кузьменко Юлія Василівна доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії і методики виховання, психології та інклюзивної освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 

МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧОГО НАПРЯМУ ДО УМОВ РОБОТИ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

Покась Л.А.1, Орлова О.В.2 1 - завідувач кафедри психолого-педагогічних дисциплін; 2 - завідувач навчально-наукової лабораторії інноваційних педагогічних технологій. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна 

ІНОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Постернак Н.О. - доцент кафедри психолого-педагогічних дисциплін. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова м. Київ, Україна

МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРІВ

Цуруль О.А. - доцент кафедри психолого-педагогічних дисциплін Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна

Інноваційні підходи до підготовки вчителя природничих дисциплін

Петров Валерій Федорович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ  «Херсонська академія неперервної освіти»

Природничі дисципліни в закладах загальної середньої та вищої освіти

Данилова Олена Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки й  менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

Актуальні проблеми природничо-математичної освіти дівчат у закладах загальної середньої освіти

Кохановська Олена Вікторівна кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

Розвиток іміджу вчителя дисциплін природничого циклу в післядипломній освіті

Навроцька Марія Михайлівна викладач кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

Фізико-математична підготовка студентів як основа їх наукового світогляду

Солодовник Анастасія Олександрівна аспірант кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

Формування світогляду учнів в освітньому процесі молодшої школи

Шугай Яна Максимівна аспірант кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

Інформаційно-комунікаційні технології як засіб опанування природничими дисциплінами у вищій школі

Задорожня Олена Іванівна аспірант кафедри педагогіки
й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

Ноосферний аспект казкотерапії Василя Сухомлинського

Кузьміч Тетяна Олександрівна кандидат педагогічних наук, завідувач навчально-методичної лабораторії управління навчальними закладами КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 

Казкотерапія як дієвий засіб розвитку особистості молодших школярів при вивченні природознавства

Рідкоус Олеся Володимирівнастарший викладач кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ У СТАРШІЙ ШКОЛІ

Маковій П.В. - магістрантка природничо-географічного факультету. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Науковий керівник - професор, доктор педагогічних  наук, заслужений учитель України Калініченко Н.А

МЕТОДИ, ТЕХНОЛОГІЇ ПРОВЕДЕННЯ ТА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПІД ЧАС ІНТЕРАКТИВНИХ УРОКІВ З БІОЛОГІЇ

Орленко С.В. 1, Дефорж Г.В.2, 1 - магістрантка природничо-географічного факультету ; 2 -  д.і.н., доцент кафедри біології та методики її викладання. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

PHET-СИМУЛЯЦІЇ ЯК ЗАСІБ ПРОПЕДЕВТИКИ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ

Слободянюк І.Ю. - викладач фізики та інформатики, Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського м. Бар, Україна

Професійна підготовка сучасного вчителя: проблеми та орієнтири

Богданова Оксана Петрівна - методист науково-методичної лабораторії природничо-математичних дисциплін. Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК СОЦІАЛЬНА І ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Драченко В. В. - студентка магістратури факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Секція 2. Актуальні біологічні та екологічні дослідження

Керівник секції: Аркушина Ганна Феліксівна, доцент кафедри біології та методики її викладання. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Секретар: Мережко Тетяна Анатоліївна, студент-магістрант кафедри біології та методики її викладання

ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕЦІЇ РОЗВИТКУ ФЛОРИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ КІРОВОГРАДЩИНИ

Аркушина Г.Ф., доцент кафедри біології та методики її викладання. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ ОСОБИСТОСТІ

Бондаренко Л.І., студентка кафедри екології. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. м. Київ, Україна. Науковий керівник - Лазебна О.М., доцент кафедри екології

ЗМІНИ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ В АСПЕКТІ ПІДГОТОВКИ ЕКОЛОГІВ

Волошина Н.О.1, Волошин О.Г.2 1- завідувач кафедри екології; 2 – студент. Національний педагогічний університет  ім. М.П. Драгоманова. м. Київ, Україна

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Царенко О.М. - професор кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ВИВЧЕННЯ ХВИЛЬОВИХ ПРОЦЕСІВ В КУРСІ БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ

Волчанський О.В., доцент кафедри фізики та методики її викладання. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ПРАЦІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Гуцалюк О.М. - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни Донецький національний медичний університет. м. Кропивницький, Україна

НАВЧАННЯ З УРАХУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Коваль С.Ю. - асистент кафедри медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології №2. Донецький національний медичний університет. м. Кропивницький, Україна

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН У МІСТАХ

Лагутенко О.Т., Настека Т.М., доценти кафедри біології, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. м. Київ, Україна

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «ОСНОВИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА»

Лагутенко О.Т. - доцент кафедри біології, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова м. Київ, Україна

ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Рудик А.П. 1, Дефорж А.В.2 1магістрантка;  д.і.н., доцент кафедри біології та методики її викладання Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Україна

УТВОРЕННЯ КРОХМАЛЮ В РОСЛИН КАРТОПЛІ ЗА ДІЇ РЕТАРДАНТІ

Ткачук О.О., Шевчук О.А. - доценти кафедри біології. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

РОЗВИТОК МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ПОНЯТЬ НА ЗАНЯТТЯХ З ГІСТОЛОГІЇ В МЕДИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ

Баєва Ірина Іванівна, Тининика Людмила Володимирівна - асистенти кафедри патоморфології, судової медицини та гістології, Донецький національний медичний університет

АКТУАЛЬНІ МІКРОБІОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Іваненко Н.О. - асистент кафедри медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології..  Донецький національний медичний університет

ОСОБЛИВОСТІ УТРИМАННЯ ПАУКІВ-ПТАХОЇДІВ

Терещенко О. Ю. - магістрантка природничо-гкографічного факультету. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Вплив регуляторів росту на врожай та якість насіння льону олійного

Ходаніцька О.О. - кандидат сільськогосподарських наук, асистент. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ РІДКІСНИХ РОСЛИН КІРОВОГРАДЩИНИ НА ПРИКЛАДІ М. КРОПИВНИЦЬКИЙ

Мережко Т.А.1, Аркушина Г.Ф.2 -1- магістрантка природничо-географічного факультету; 2 - доцент кафедри біології та методики її викладання.Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ESCHERICHIA COLI ЯК МАРКЕРНИЙ ОБ'ЄКТ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ Бугай Н.В.1, Казначєєва М.С.2 - 1студентка природничо-географічного факультету; 2к.б.н., старший викладач кафедри біології та методики її викладання . Центральноукраънський державний педагогічний університету імені Володимира Винниченка

САНІТАРНО-МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Конарьова К.Ю 1, Казначєєва М.С.2 -1студентка;2 к.б.н., старший викладач кафедри біології та методики її викладання.Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Аналіз якості поверхневих джерел води Кіровоградської області методом біотестування

Краснюк О.Ю. - аспірант. Центральноукраїнський національний технічний університет

МІЖРАСОВІ ВІДМІННОСТІ СТРУКТУРИ ВОЛОССЯ ЛЮДИНИ

Яковлєва К.С.1, Ворона С.О.2, Казначєєва М.С.3 - 1студентка ІІІ курсу Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; 2завідувач сектора біологічних досліджень науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України; 3к.б.н., старший викладач кафедри біології та методики її викладання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Секція 3. Теоретичні та прикладні хімічні дослідження

Керівник секції: Бохан Юлія Володимирівна, завідувач кафедри хімії, кандидат хімічних наук, доцент Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Секретар: Александрова Наталія Ігорівна, студент-магістрант курсу кафедри біології та методики її викладання

АНАЛІЗ МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ ФОСФОРУ В МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВАХ

Терещенко О.В.1, Довгань А. О.2- 1кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії; 2студентка природничо-географічного факультету. Центральноукраънський державний педагогічний університету імені Володимира Винниченка

ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ МЕТОДІВ ДОБУВАННЯ ФУРФУРОЛУ

Плющ В.М.1, Юрченко Дар’я2 1 - доцент кафедри хімії; 2 - студентка природничо-географічного факультету Центральноукраїнський педагогічний університет імені Володимира. Винниченка

ОДНОЧАСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ СИНТЕТИЧНИХ БАРВНИКІВ Е 102 ТА Е 110 У СУМІШІ ПО ПЕРШІЙ ПОХІДНІЙ

Сидорова Л.П. - доцент кафедри аналітичної хімії Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.м. Дніпро, Україна

НОВИЙ СПОСІБ ВСТАНОВЛЕННЯ НАЯВНИХ РОСЛИННИХ ЖИРІВ В МОЛОКОПРОДУКТАХ

Сидорова Л.П.1, Мінаєва Ю.А.2 1- доцент кафедри аналітичної хімії; 2- студентка. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара . м. Дніпро, Україна

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  “МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ХІМІЧНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ”

Онищук О.О. - доцент  кафедри аналітичної хімії та екотехнологій Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки. м. Луцьк, Україна

ГІДРОХІМІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД

Сидорова М.Г.1, Сидорова Л.П.2- 1 - доцент кафедри математичного забезпечення ЕОМ; 2 - доцент кафедри аналітичної хімії. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. м. Дніпро, Україна

Проблеми інгібування γ-глутамилтрансферази

Іщенко А.А.1, Голодаєва О.А.2 — 2 - доцент кафедри загальної на біологічної хімії №2. Донецький національний медичний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ АДСОРБЦІЇ ЙОНІВ ПЛЮМБУМУ ЕНТЕРОСОРБЕНТАМИ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Чуйко П.І.1- студентка,  Бойко Я.В.2 - студентка,2 Форостовська Т.О. 2 - викладач кафедри хімії 1. Донецький національний медичний університет м. Кропивницький, Україна  2. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ БРОМКРЕЗОЛОВОГО ПУРПУРНОГО ТА ЕРИТРОЗИНУ З ПОЛІТРИМЕТИЛАМОНІЙЕТИЛАКРИЛАТОМ (FO4990SH) ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В АНАЛІЗІ

Хейфець Н.І. - бакалавр кафедри аналітичної хімії; Фоменко Х.В.- бакалавр кафедри аналітичної хімії; Чернявська А.Ю. - інженер кафедри аналітичної хімії; Іваниця Л.О. - доцент кафедри аналітичної хімії. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. м. Дніпро, Україна

Секція 4. Актуальні фізико-географічні та суспільно-географічні дослідження

Керівник секції: Онойко Юрій Юрійович, в.о. завідувача кафедри географії та геоекології, кандидат географічних наук, доцент Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Секретар: Костючик Юлія, студентка 3  курсу кафедри географії та геоекології

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЛАНДШАФТНОЇ ПАРАДИГМИ

Кривульченко А.І. - доктор географічних наук, професор кафедри географії та геоекології. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

КЛЮЧОВІ СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ СИНЮСЬКОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОКОРИДОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОМЕРЕЖІ УКРАЇНИ

Мирза-Сіденко В.М. 1 , Коваленко С. 2 — 1 - доцент кафедри географії та геоекології; 2 -  студентка. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ЕВОЛЮЦІЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ РУБІЖНОСТІ ТЕРИТОРІЇ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Маслова Н. М.  - кандидат географічних наук, ст. викладач кафедри географії та геоеокології  Центральноукраїнський державний педагогічний університет  імені Володимира Винниченка

ПРОСТОРОВО-ВИДОВИЙ СКЛАД ЛІСІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сокол І.О.1, Гелевера О.Ф.2 -1магістрантка, 2доцент кафедри географії та геоекології. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Україна

Духовна компонента екологічної освіти як передумова стійкого розвитку регіону

Вовк В.М. - кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент кафедри географії та геоеокології  Центральноукраїнський державний педагогічний університет  імені Володимира Винниченка

МЕДИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Чмихун М. С.1, Гелевера О.Ф.2- 1 магістрантка, 2доцент кафедри географії та геоекології. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Україна

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ПРОЕКТОВАНОГО НПП «ЧОРНОЛІСЬКИЙ»

Бискуб Юрій  - студент природничо-географічного факультету. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Науковий керівник – доцент кафедри географії,  кандидат біологічних наук Мирза-Сіденко В.М.

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД ОНУФРІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Городецька Анжела  - магістрантка природничо-географічного факультету. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Науковий керівник – доцент кафедри географії, кандидат біологічних наук Мирза-Сіденко В.М.

ДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ З МЕТОЮ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Зарубіна А.В.1, Шипуліна А.В.2 - 1 - кандидат географічних наук, старший викладач кафедри географії та геоекології Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені В. Винниченка; 2 - асистент кафедри загальної та біологічної хімії №2 Донецький національний медичний університет м. Кропивницький, Україна

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ В РІВНІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Костючик Юлія - студентка природничо-географічного факультету, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Науковий керівник – ст.. викладач кафедри географії, кандидат географічних наук Маслова Н.М.

СЕПАРАТИЗМ У СУЧАСНОМУ СВІТІ: СУТЬ, ПРИЧИНИ ТА РЕГІОНАЛЬНІ РІЗНОВИДИ

Маслова Н.М.1, Мунтян П.П.2  - к.г.н., старший викладач кафедри географії та геоеокології; 2 - магістрант природничо-географічного факультету. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ПОРІВНЯННЯ Територіальних ОСОБЛИВОСТЕЙ ШЛЮБНОГО СТАНУ НАСЕЛЕННЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ТА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

Сердюк О.В. - магістрантка природничо-географічного факультету. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.Науковий керівник - доцент кафедри географії та геоекології Вовк В.М

ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ В ПРОЦЕСІ НАУКОВОЇ ТВОРЧОСТІ З ГЕОГРАФІЇ В МАЛІЙ АКАДЕМІЇ НАУК

Онойко Ю.Ю. - кандидат географічних наук,доцент кафедри географії та геоекології. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

РЕКОМЕНДАЦІЇ

За підсумками обговорення проблеми Всеукраїнською  науково-практичною інтернет–конференцією «Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи», розкрито важливі актуальні  напрями наукових досліджень, підготовки майбутніх учителів  освітньої галузі «Природознавство», системного підходу до вивчення природознавчих дисциплін у різних типах навчальних закладів.

Учасники конференції прийшли до висновку, що нові стратегічні орієнтири в суспільстві і освіті, швидка інформатизація, інтеграція й динамічність кардинально змінюють вимоги до діяльності наукових працівників і студентів – майбутніх спеціалістів різних сфер діяльності, та педагогів, які мають реалізувати  соціальний запит суспільства стосовно освіти, орієнтований на біологічно грамотну молоду людину, яка опанувала біологічні знання про живу природу та методи її вивчення, володіє навичками чіткого формулювання теоретичних і практичних проблем науки про життя, уміє вибудовувати плани їх вирішення.

Беручи до уваги основні пропозиції учасників конференції, було прийнято такі рекомендації:

  1. Природознавча  компетентність учасниками конференції розглядається як інтегративне утворення особистості, що поєднує в собі знання, уміння, навички, досвід і особисті якості, котрі обумовлюють прагнення, готовність і здатність вирішувати проблеми і завдання реальних життєвих ситуацій, способів навчально-пізнавальної діяльності, розвитку ціннісних орієнтацій у різних сферах життєдіяльності та природоохоронної практики.
  2. Забезпечувати підготовку майбутніх учителів  освітньої галузі «Природознавство» до реалізації ключових завдань Нової  української школи,  розвитку  і  соціалізації особистості учнів, формування їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів,  екологічного стилю мислення й поведінки, творчих здібностей,  дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок,  здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і  викликів.
  3. Науково-дослідницьку діяльність студентів вважати одним із найважливіших засобів підвищення якості підготовки і виховання спеціалістів з вищою освітою, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності найновіші наукові досягнення і розвивати в подальшому важливі напрями в науці та різних сферах економічної діяльності.
  4. Виробити методи впливу і сприяння у формуванні професійної компетентності майбутніх спеціалістів освітньої галузі «Природознавство» з питань здійснення інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи.
  5. Посилити практичну спрямованість навчальних  дисциплін шляхом  реалізації наскрізних змістових ліній «Екологічна  безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і  безпека»  й   «Підприємливість і фінансова грамотність», формувати  зацікавлене ставлення учнів  та студентів до нестандартної організації освітнього процесу,  активізації мислительної та творчої діяльності, формуванні мотиваційної готовності до створення власних освітніх продуктів, розвитку навичок особистісної  рефлексії.
  6. У процесі навчальної та виробничої практик, крім завдань, передбачених програмою практики, планувати наукові дослідження студентів під керівництвом професорів і викладачів, творчих педагогів, результати яких використовуватимуться студентами в курсових та  кваліфікаційних роботах, при написанні статей, виступів на конференціях, семінарах.
  7. При виконанні кваліфікаційної (магістерської) роботи провідними домінантами дослідження вважати: цілеспрямованість; об’єктивність; чітку логічність та послідовність побудови роботи i викладу матеріалу; глибину дослідження та повноту висвітлення питань; переконливість аргументації викладених думок; точність i стислість формулювань, конкретність викладу матеріалу; обґрунтованість висновків i рекомендацій; практичне значення результатів дослідження, грамотне оформлення роботи.
  8. Практикувати спільне проведення творчих зустрічей, майстер-класів, презентацій кращого педагогічного досвіду зі студентами з метою якісної  мотивації студентської молоді та усвідомленого вибору сфери майбутньої професійної діяльності.
  9. З метою покращення якості природничої освіти  поповнювати матеріально-технічне оснащення навчальних лабораторій та кабінетів,  розширювати зв’язки  з формальними та неформальними природоохоронними та екологічними організаціями,  виробничі бази навчальних практик.
Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись