• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ЯК ФОРМА ПЕРЕДАЧІ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Науковий ліцей № 3 Полтавської міської ради

Дубик Наталія

Питання працевлаштування є актуальним для кожного старшокурсника. Перше знайомство з особливостями професії вчителя трудового навчання та перші навички педагогічної діяльності студенти отримують під час педагогічних практик. Вони активно використовують набуті під час навчання у виші знання та навчають учнів різним технологіям виготовлення виробів та організовують їх діяльність як проектно-технологічну [1-3]. Але є специфічні види діяльності, які виконує вчитель у школі, і які представляють інтерес для студентів – майбутніх учителів.

Детальніше

РОЗРОБКА ВІРТУАЛЬНОГО КЛАСУ ФІЗИКИ ЗАСОБАМИ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПЛАТФОРМИ UNREAL ENGINE 4

Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка

Корик Денис, Трифонова Олена

Постановка проблеми. На початку ХХІ ст. комп’ютерна графіка набула функції небхідності не лише в професійній діяльності фахівців різних галузей, а й в побутовій, культурно-розважальній та інших сферах життя людини. Десятки онлайн шкіл в Інтернеті рекламують себе, показуючи промо-ролики їхніх результатів. Все більше інструментів є у вільному доступі для навчання використання різного програмного забезпеченням (ПЗ). Це  сприяє ефективній організації освітнього процесу, який базується на самостійному опрацюванні навчального матеріалу.

Детальніше

 

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА НА ОСНОВІ ДВОМОВНОЇ ОСВІТИ

Центральноукраїнський державний педагогічний
університет 
імені Володимира Винниченка

Вергун Ігор

За два роки пандемії світові заклади освіти навчилися організовувати дистанційне навчання, але багато відкритих проблем таких як: виконання лабораторних робіт з природничих дисциплін, зокрема з фізики, недотримання учнями принципів академічної доброчесності (плагіат, списування тощо), якість виконаних робіт, не постійний доступ учнів до інтернету та ін.

Детальніше

СТВОРЕННЯ РЕКЛАМНОГО ВІДЕОРОЛИКУ: ЗЙОМКА ТА ПОСТПРОДАКШН У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «КОМП'ЮТЕРНИЙ ДИЗАЙН ТА МУЛЬТИМЕДІА»

Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка

Бобейко Ярослав, Соменко Дмитро

Постановка проблеми. У сучасному цифровому суспільстві гостро постає питання про виготовлення якісної рекламної продукції. Помилковою є думка, що основною метою реклами є виключно «просування» тої чи іншої продукції, послуги, ідеї в широкі маси. Існує безліч видів та класифікацій реклами, перед якими виникає завдання не лише поширити інформацію з ціллю отримання прибутку для компанії чи росту впізнаваності бренду, а й зуміти спрямувати думки спільноти коректною інформаційною рекламою або ж отримати можливість коригувати неправильну соціальну поведінку завдяки соціальній рекламі і, врешті-решт, надати допомогу у розумінні особливостей використання тієї чи іншої продукції не з метою її розповсюдження, а з метою набуття навичок користування продукцією без зацікавленості бренду в отриманні прибутку після поширення подібної реклами.

Детальніше

 

ВИКОРИСТАННЯ ЕТНОТРАДИЦІЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Теремецька Анна

Стратегічним напрямом професійної освіти виступає установка на розвиток і самовдосконалення фахівця, за умови реалізації якої він зможе вільно орієнтуватися в складних соціокультурних ситуаціях, науково обґрунтовано впливати на формування зовнішнього образу сучасної людини. Утвердження особистісного і професійного становлення фахівця галузі легкої промисловості повинно стати умовою його повноцінного функціонування й підвищення продуктивності професійної діяльності. Особливо актуальним дане питання виявилось у зв’язку із запровадженням національно-патріотичного виховання сучасної молоді, яке реалізується у першу чергу у навчальному процесі. Звернення до національно культурних надбань та традицій може реалізуватися на різних етапах навчально-виховного процесу, зокрема в закладах професійної освіти.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись