• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ЗАСТОСУВАННЯ STEM-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗРОБКИ ІНТЕРАКТИВНИХ FLASH-ДОДАТКІВ

КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6, м. Суми

Катерина Юрченко

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Артем Юрченко

У науково-освітньому співтоваристві активно обговорюється важливість та необхідність впровадження STEM-освіти у практику сучасної освіти в Україні. Впровадження STEM-технологій у освіту дозволяє учням навчитися використовувати на практиці отримані теоретичні знання. Учні починають бачити, як можна застосувати ті чи інші математичні формули та фізичні закони у житті [3].

Детальніше

СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ПРОЄКТУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Царенко Олександр, Швайка Валерія

Розвиток інформаційних технологій та інтенсифікація процесу комп’ютеризації всіх галузей народного господарства зумовлюють потребу підготовки висококваліфікованих фахівців, які повинні усвідомлювати перспективи розвитку вибраної професії та набувати відповідних компетентностей з урахування майбутніх потреб ринку праці, а не лише орієнтуватися на нинішні запити суспільства. Адже, технології сучасного виробництва ускладнюються набагато швидше, ніж підвищується рівень кваліфікації фахівців, зайнятих у конкретній галузі.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ»

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Царенко Ірина, Зачепа Олександр

Сучасні умови характеризуються поширенням кризових явищ у професійній діяльності педагогів, майстрів виробничого навчання, працівників соціальної галузі, тому постає необхідність усвідомлення студентами педагогічних спеціальностей закладів вищої освіти вивчення загально-університетського курсу «Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі» майбутнім освітянам, що надасть можливостей у подальшому житі зменшити ризик виникнення небезпек в побутовому та професійному середовище [1].

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Луцький національний технічний університет

Фурс Тетяна

Вища освіта в Україні знаходиться на етапі активних реформаторських змін, які були запроваджені відповідно до прийнятої Національної стратегії розвитку освіти в Україні (Указ Президента України від 25.06.2013 р. № 344/2013) [1], передумовою чого слугували, зокрема, застарілі форми і методи навчання. На сьогодні ключовим питанням щодо розвитку нового сучасного освітнього простору у ЗВО є забезпечення якості освітньої діяльності. Серед низки завдань і заходів, що стосуються підвищення рівня надання освітніх послуг і задоволення якісного здобуття знань, навичок та компетентностей, передбачено застосування необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, залучення інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом.

ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ НАОЧНОСТІ ДЛЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Романенко Тетяна, Ткаченко Анна,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Русіна Наталія

У освітньому процесі закладів вищої освіти, для ефективного навчання майбутніх фахівців різних спеціальностей, викладачами застосовуються такі наочні засоби навчання, які базовані на класичних поняттях про наочність та відрізняються за їх інформатизацією. Це пов’язано зі змінами, що відбуваються в системі освіти, інформатизацією методів та засобів навчання освітніх інструментів.

Детальніше

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись