• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ ТВОРЧІСТЬ І МАЙСТЕРНІСТЬ УЧИТЕЛЯ

Ковальова Анна

(студентка 4 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник: викладач Н.М. Андросова

Анотація. У статті розглянуто погляди В. О. Сухомлинського щодо педагогічної творчості та майстерності вчителя. Висвітлені поняття «педагогічна майстерність», «творчість педагога».

Ключові слова:педагогічна творчість, педагогічна майстерність, креативність, самовдосконалення.

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ЗАВДАНЬ В ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ НА ЗАСАДАХ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Любов Мовчан

(студентка II курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. пед. наук І. Г. Баранюк

Анотація. У статті розкривається поняття «інклюзивне навчання». На основі праць В. О. Сухомлинського визначено основні умови, щодо використання диференційованих завдань в інклюзивному класі.

Ключові слова: диференціація, диференційоване викладання, інклюзія, діти з особливими освітніми потребами.

Василь Сухомлинський про педагогічну творчість та майстерність учителя

Оксана Сотніченко

(студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти

факультету педагогіки та психології

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. пед. наук, старший викладач Н. М. Цуканова

Анотація. У статті проаналізовано та охарактеризовано погляди видатного педагога В. О. Сухомлинського щодо педагогічної творчості та майстерності вчителя.

Ключові слова: педагогічна спадщина, майстерність учителя, педагогічна творчість.

ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ І МАЙСТЕРНІСТЬ УЧИТЕЛЯ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Данилюк Світлана

(студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти

факультету педагогіки та психології

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. пед. наук, старший викладач Н. М. Цуканова

Анотація. У статті визначено особливості педагогічної думки, поглядів, ідей В. О. Сухомлинського щодо педагогічної творчості та майстерності вчителя та розкрито основні компоненти структури педагогічної майстерності.

Ключові слова: педагогічна спадщина В. Сухомлинського, педагогічна майстерність, педагогічна творчість, гуманізм.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись