• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ З ФІЗИКИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

Інститут педагогіки НАПН України

Сіпій Володимир

В світовій практиці використання комп’ютерних вимірювальних систем є звичайним явищем ще з минулого століття. Апаратно-програмні комплекси, що використовуються в закладах загальної середньої освіти, містять вимірювальний блок, що підключено до комп’ютера на якому встановлено програмне забезпечення для аналізу результатів експерименту [1].

Детальніше

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ

ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва»

Муравський Сергій

На сучасному етапі розвитку освіти актуальною проблемою залишається підвищення ефективності навчального процесу у вищому навчальному закладі. Ті зміни, які відбуваються у системі вищої освіти, пов’язані з входженням у Європейський освітній простір актуалізують питання підготовки фахівця, який володіє певними компетенціями, зокрема професійними, соціально-особистісними, загальнонауковими, інструментальними.

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ БІЛІНГВАЛЬНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС З ФІЗИКИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ

Комунальний заклад «НВО № 35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Вергун Ігор, Трифонова Олена

Останнє десятиліття характеризується стрімким розвитком електроніки, засобів управління, робототехніки, систем зв’язку, побудованих на основі програмованої елементної бази. Прискорене запровадження у всі сфери людської діяльності науково-технічного прогресу, поступальний рух до формування суспільства знань та техногенно-інформаційного суспільства, інтенсивний розвиток інформаційно-комунікаційних та хмарних технологій, євроінтеграційні процеси ставлять перед системою освіти України адекватні завдання та вимоги щодо створення в Україні загальноєвропейського освітнього простору посилили вимоги до знань іноземної (європейської) мови. Сьогоднішня потреба у знаннях іноземних мов громадянами спонукала до пошуку нових підходів до іншомовного навчання та актуалізації тих форм і методів, які використовуються у системі освіти України.

Детальніше

 

MULTIFUNCTIONAL NATURE OF HIGHER EDUCATION IN INTERCIVILIZATIONAL DIMENSION

National Pedagogical Dragomanov University

Chumak Mykola

The socio-anthropological panel of higher education brought in the inter-civilization worldview the clear predominance of the holistic over the partial. The given organizational structure oriented the subject of cognition on active search for ways of achieving progressive results of educational activities within the existing borders of the residence of the whole mankind [2]. It also crystallized the idea to accept every pupil as a Temple of ideas, opportunities, and prospects. Such character of personality equivalents in the eyes of modern researchers is not materialized, since a high level of objectification is a weightless state of personal perception.

ПРОПЕДЕВТИКА ПРИРОДНИЧИХ ЗНАНЬ В УМОВАХ РОБОТИ ЛІТНІХ ТАБОРІВ

Херсонський державний університет

Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університет

Єрмакова-Черченко Наталія, Черченко Олександр

Характерною ознакою сучасної освіти в Україні є її спрямованість на підвищення рівня освіченості та всебічного розвитку особистості учнів. Однією зі складових загальної середньої освіти є природнича, яка передбачає оволодіння учнями фундаментальних знань з усіх природничих галузей.

Детальніше

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись