• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

WRITING MEMORIES IN THE SLOVAK-AMERICAN LITERATURE

Diana Židová (Trnava, Slovakia)

The two contemporary American writers – Rita Malie and Andrew Krivák – bring unusual stories with several common traits. Goodbye America and The Sojourn retell the stories of Slovaks who found their new home in America. Both writers bring remarkable "from the life" stories springing from the reminiscences of their relatives.

АНГЛІЙСЬКА АБСОЛЮТНА КОНСТРУКЦІЯ ЯК ТИП ВТОРИННОЇ ПРЕДИКАЦІЇ

Вікторія Жуковська (м. Житомир, Україна)

Абсолютна конструкція (АК) є особливою граматичною структурою, що займає окрему нішу в системі конструкцій англійської мови. Вказана конструкція має бінарну структуру, що складається з іменної групи в якості логічного підмета (суб’єктний конституент) і предикативної групи (логічний предикат) з неособовою формою дієслова (предикативний конституент) та виконує обставинну функцію відносно головного речення, наприклад:

  1. Katherine sat silently for a long moment, [AК her eyes growing perceptibly wider], [AК the color draining from her cheeks] [BNC, FNT].

  2. On which the door swing open to reveal MR BACON, [AК his eyes bulging slightly], [AК his hair wafting in the draught] [BNC, ASD].

СИНТАКСИЧНА СТРУКТУРА АНГЛІЙСЬКИХ ПОЕТИЧНИХ ПАМ’ЯТОК VII–XII С

О. Ю. Андрушенко, К. Р. Забродська

(Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир, Україна)

У статті порівнюється синтаксична структура простих речень в поетичних творах давньо- та середньоанглійського періодів. Матеріалом аналізу виступають поема "Беовульф" ("Beowulf"), найвизначніша пам’ятка героїчного епосу VIII — початку XI століть, та поема "Ормулум" ("Ormulum"), релігійно-дидактичний твір XII століття.

Детальніше

ДИСКУРСОЛОГІЯ ТЕКСТУ: ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Т.В.Вєдєрнікова (Харків,Україна)

Проблема дискурсу була закладена ще Ф. де Соссюром у дихотомії “мова – мовлення”, “яка визнається чи не найбільшим досягненням лінгвістики ХХ ст.” [2, 47]. Оскільки для попередніх течій мова, що використовується в конкретній ситуації, вважалась досить довільним об’єктом, щоб судити про структуру, то, в основному, ідеї про аналіз мовленнєвих актів стали базовими для зарубіжних структуралістів.

ВИКОРИСТАННЯ МЕТАФОР У ПРОФЕСІЙНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Ципіна Діана (м.Харків, Україна)

Сучасну професійну мову фахівців економічного профілю можна визначити як прагматично-утилітарну, яка, за твердженням науковців, вже не може бути стилістично нейтральною. Останні тенденції її формування пов′язані з експресивними виразними засобами, використанням великої кількості виразних термінів, в основі яких є метафора.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись