• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ВКЛАД ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО У РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Романча Анастасія

(студентка 3 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. псих. наук, ст. викладач В. І. Куліш

Анотація. Статтю присвячено проблемі формування і розвитку інклюзивної освіти та безпосереднього вкладу в її формування прогресивних ідей Василя Сухомлинського. На основі аналізу, узагальнення й систематизації наукових джерел та праць видатного митця висвітлено основні аспекти, засади та передумови організації інклюзивної освіти у навчальних закладах. У статті приділяється увага провідним принципам, які у своїх роботах висловлює Василь Сухомлинський і які лягли в основу становлення інклюзивної освіти, як одного із провідних напрямків роботи з «особливими» учнями.

Ключові слова: інклюзивне навчання, гуманізм, індивідуальність, особистісно-орієнтоване навчання.

ІДЕЇ ПРЕВЕНЦІЇ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Катерина Кондрашова

(студентка IV курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький)

Науковий керівник – канд. пед. наук, професор Т. Я. Довга

В статті проаналізовано погляди Василя Олександровича. Сухомлинського на проблему превентивної діяльності вчителя, як засобу подолання девіантної поведінки учнів. Розкрито сутність важливих характеристик, що забезпечують успішність превентивно діяльності сучасного вчителя.

Ключові слова: превенція, превентивна діяльність учителя, девіантна поведінка учня.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись