• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ В ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ НА ПРИКЛАДІ КУРСУ «ОСНОВИ ТЕХНІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ»

УДК: 378.147

Озірний Віталій Рябець Сергій

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотація. У статті розглянуто інформаційно-технологічний супровід професійної підготовки майбутнього вчителя трудового навчання. Продемонстровано схему дидактичного інформаційно-технологічного комплексу до навчально-методичного забезпечення вивчення курсу та визначено навчальний контент із курсу «Основи техніки та технологій.

Ключові слова: інформаційно-технологічне забезпечення, навчальний контент, основи техніки і технологій, вчитель трудового навчання.

Детальніше

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ БРОМКРЕЗОЛОВОГО ПУРПУРНОГО ТА ЕРИТРОЗИНУ З ПОЛІТРИМЕТИЛАМОНІЙЕТИЛАКРИЛАТОМ (FO4990SH) ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В АНАЛІЗІ

Хейфець Н.І.

бакалавр кафедри аналітичної хімії

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

м. Дніпро, Україна

Фоменко Х.В.

бакалавр кафедри аналітичної хімії

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

м. Дніпро, Україна

Чернявська А.Ю.

інженер кафедри аналітичної хімії

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

м. Дніпро, Україна

Іваниця Л.О.

доцент кафедри аналітичної хімії

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

м. Дніпро, Україна

 

    Визначення флокулянтів є актуальною проблемою гідрохімічного аналізу та екологічного моніторингу. Флокулянти широко застосовуються в процесі водопідготовки, для очищення стічних вод і в деяких технологіях промислового виробництва. Проте методики, що дозволяють достовірно визначати полімерні флокулянти на рівні їх ГДК, в даний час відсутні. При взаємодії аніонних форм барвників з полімерними катіонними флокулянтами, утворюються йонні асоціати. Це супроводжується зсувом смуг поглинання в спектрах або перерозподілом їх інтенсивності. В присутності полімерів проявляється два типи ефектів: зсув кислотно-основної рівноваги і агрегування барвника, що може бути використано для спектрофотометричного виявлення мікрограмових кількостей флокулянтів. Залишковий вміст катіонних полімерних флокулянтів в питній воді в гідрохімічних лабораторіях зазвичай визначають спектрофотометричним методом, по реакції з трифенілметановим барвником еозином (Сmin=0,5 мг/л).

Детальніше

ГІДРОХІМІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД

Сидорова М.Г.

доцент кафедри математичного забезпечення ЕОМ

Сидорова Л.П.

доцент кафедри аналітичної хімії;

Дніпровський національний університет

імені Олеся Гончара

м. Дніпро, Україна

 

В роботі представлена запропонована авторами інформаційна технологія визначення груп схожих об'єктів за сукупністю досліджуваних ознак, враховуючи їх часові зміни. Розроблено обчислювальні схеми та програмне забезпечення для обробки та аналізу даних гідрохімічного моніторингу. Проведена практична апробація запропонованої системи з інтерпретацією отриманих результатів, а саме виявлення груп пунктів спостереження, що характеризуються схожим хімічнім складом води р. Терса та її лівої притоки р. Соломчина  на території Васильківського району Дніпропетровської області для правильного планування природоохоронних заходів та керування якістю вод річки.

Детальніше

Проблеми інгібування γ-глутамилтрансферази

Іщенко А.А., Голодаєва О.А.

кафедра загальної та біологічної хімії № 2

Донецький національний медичний університет

м. Кропивницький, Україна

 

γ-Глутамілтрансфераза (GGT, К.Ф. 2.3.2.2.) відноситься до групи ферментів пептидаз, які каталізують передачу амінокислот між пептидами. Фермент каталізує перенесення γ -глутаміла на іншу молекулу – амінокислоту або пептид.

Детальніше

ОДНОЧАСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ СИНТЕТИЧНИХ БАРВНИКІВ Е 102 ТА Е 110 У СУМІШІ ПО ПЕРШІЙ ПОХІДНІЙ

Сидорова Л.П.

доцент кафедри аналітичної хімії

Дніпровський національний університет

імені Олеся Гончара

м. Дніпро, Україна

 

Розроблена спектрофотометрична методика для одночасного визначення вмісту синтетичних харчових барвників Е110 Жовтий «сонячний захід» та Е102 Тартразин у сумішах по першій похідній. Методика перевірена  на модельних сумішах і застосована для визначення вмісту барвників у медичних препаратах. Похибка не перевищує 9%.  Визначено кількісний вміст барвників Е110 и Е 102 у лікарських препаратах «Нітроксолін» та  «Стрепсілс».

Детальніше

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись