• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ФОРМУВАННЯ М’ЯКИХ НАВИЧОК ПЕДПРАЦІВНИКІВ: АНАЛІЗ ЗМІСТУ ДОКУМЕНТІВ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і торгівлі»

Ткачук Надія

З введенням в дію 2019 року Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників (далі – Порядок) [1] активізувалася робота з підвищення кваліфікації педагогічних працівників ліцею, особливо викладачів предметів загальної середньої освіти, психолога та соціального педагога, які відповідно до Порядку (п. 14) [1] повинні підвищувати кваліфікацію щорічно.

ДО ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ SOFT SKILLS ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Пуляк Ольга, Мироненко Наталя

Сучасні жорсткі обмеження до форм проведення занять та до освітнього процесу загалом стали глобальним тестом на перевірку соціально-психологічних Soft skills усіх учасників освітнього процесу. В першу чергу це стосується стресостійкості, адаптивності і креативності – вміння керувати емоціями в стресових ситуаціях, знаходити розв’язок в нестандартних умовах та швидко змінювати стратегію.

ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ SOFT SKILLS ЯК НЕОБХІДНОГО КОМПОНЕНТА ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ТА ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і торгівлі»

Криворучко Юлія

Як зазначається у програмі зі шкільного предмету «Українська мова», здобуті в процесі її вивчення знання, набуті вміння й навички мають бути опорою, яка дасть учням змогу реалізувати себе в житті тощо [2, с. 2]. Однією з особливостей процесу навчання української мови старшокласників є приділення уваги на виявленні інтересів і здібностей старшокласників, які відіграють важливу роль у виборі професії; розвиткові організаційно-діяльнісних умінь, формуванні здатності працювати в колективі й індивідуально; формуванні вмінь приймати рішення і бути відповідальним за нього; розвиткові вмінь ставити цілі й системно працювати над реалізацією їх; формуванні внутрішньої потреби самонавчання і самовдосконалення [2, с. 10].

SOFT SKILLS ФАХІВЦІВ СФЕРИ ПОСЛУГ, ТОРГІВЛІ ТА ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮ

Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і торгівлі»

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Гонсалес Юлія, Абрамова Оксана

В дослідженні [1] здійснено прогнозування пріоритетних галузей до 2030 року. При опитуванні молоді, 24,7% мріють працювати в сфері послуг [1, с. 44]. Також на думку молоді, сфера послуг займатиме у майбутньому 3 місце серед найбільш перспективних у розвитку та інноваційності [1, с. 45]. Перелік професій сфери послуг є широким, це і освіта, і креативні індустрії (дизайн, мода, ремесла, реклама тощо) та інші. Проте більшість відомих професій потребуватимуть набуття нових вмінь, компетентностей, а сьогоднішні працівники потребуватимуть перекваліфікації через зростання впровадження технологій.

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ SOFT SKILLS

Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і торгівлі»

Галіцька Марина

Сучасне суспільство будує світ, що повинен задовольняти потреби окремого індивіда і не в майбутньому, а «тут і зараз». Ми часто чуємо «антропоцентризм», «індивідуалізація», але глобальне прискорення усіх суспільних, технологічних та інноваційних процесів породжує парадокс, де, з одного боку, ми тяжіємо до індивідуалізації, а з іншого – потребуємо умінь чи й навіть навичок колективної взаємодії, щоб встигати за темпом змін. Нинішній ринок праці зазнав значних модифікацій у структурі попиту й пропозиції. А навичками, що, за дослідженнями Гарвардського й Стенфордського університетів, є домінантними та на 85 % впливають на кар'єрний успіх, визнано soft skills, які тільки трохи більше ніж 60 років тому отримали свою назву. Якщо проаналізувати поняття soft skills («м'які навички»), то можемо стверджувати, що потреба у них була ще задовго до їх обґрунтування та визнання.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись