• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Програма

Програма науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти»

Пленарне засідання

1. Підготовка вчителя початкової школи у системі вищої освіти: сучасні тенденції

Бахмат НВ. – доктор педагогічних наук, професор (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)

2. Імідж як модне слово і ознака сучасного студента

Довга Т. Я. – кандидат педагогічних наук, професор (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)

3. Дегуманізація сучасної освіти і проблема мовної підготовки вчителя початкових класів

Іліаді ОІ. – доктор філологічних наук, професор (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)

4. Викладання української мови як іноземної для тюркомовних студентів: проблеми початкового курсу

Стецюк Р. І. – кандидат філологічних наук, доцент (Донецький національний медичний університет)

Секція «Питання гуманітарної підготовки вчителя початкової школи»

1. Формування діалогічного мовлення школярів засобами інтерактивних технологій

Горська О. О. – кандидат педагогічних наук, доцент (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)

2. Використання групових форм роботи з російської мови у початковій школі

Єлдінова С. М. – кандидат філологічних наук, доцент (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)

3. Технологія формування культури і технологія розвитку вербального мовлення першокласників

Федотова С. О. – кандидат філологічних наук, доцент (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка), Олійник С. П. – кандидат педагогічних наук, доцент (Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка)

4. Сучасні прийоми звуко-буквеного аналізу в процесі навчання грамоти молодших школярів

Кіндей Л. Г. – кандидат філологічних наук, доцент (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)

5. Технології формування орфографічних навичок в учнів початкових класів

Жигора І. В. – кандидат філологічних наук, доцент (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)

Секція «Проблеми викладання дисциплін природничо-математичного циклу»

1. Вплив роботи з різними матеріалами на уроках трудового навчання на розвиток особистості учнів початкової школи

Котелянець Н. В. – доктор педагогічних наук, доцент, Котелянець Ю. С. – кандидат педагогічних наук, старший викладач (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)

2. Освітні можливості LEGO* як засіб логічного та математичного розвитку дошкільника

Нікітіна О. О. – кандидат педагогічних наук, старший викладач (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)

3. Педагогічні технології та інновації на уроках математики в початковій школі

Демченко Ю. М. – кандидат педагогічних наук, старший викладач (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)

4. Розвиток мовленнєвої творчості дошкільника засобами казки

Котелянець Ю. С. – кандидат педагогічних наук, старший викладач (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)

5. Формування в майбутніх учителів трудового навчання готовності до професійної орієнтації учнів початкової школи

Завітренко Д. Г. – кандидат педагогічних наук, старший викладач (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)

Заключне пленарне засідання

1. Компетентнісний підхід як провідний засіб реформування змісту технологічної освіти у початковій школі

Терещук А. І. – доктор педагогічних наук, професор (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)

2. Сучасні технології навчання математики дітей із затримкою психічного розвитку

Нікітіна О. О. – кандидат педагогічних наук, старший викладач (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись