• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Віктор Сопіга, Тарас Сорока

Сучасні освітні тенденції вимагають нових підходів до формування актуальних компетентностей у майбутніх учителів технологій. Сьогодні є потреба в нових підходах до навчання, зокрема через карантинні обмеження в умовах коронавірусної пандемії доцільно вдосконалювання методику дистанційного навчання. З одного боку виникає необхідність у підготовці студентів дистанційними методами, а з іншого – майбутні вчителі також повинні бути готові до впровадження дистанційного навчання.

Детальніше

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМИ DISCORD В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Іван Рябець, Сергій Рябець

Дистанційна освіта є досить актуальною на сьогоднішній день та застосовує у своєму арсеналі значний перелік програмних продуктів (GoogleClassroom, Skype, Viber, Moodle, Zoom та ін.). Проте, уникнути проблем у її реалізації в сучасних умовах модернізації освіти в Україні виявилось неможливим [1]. Одним з принципово важливих питань при цьому є використання відповідних сервісів для навчання, їх опанування та впровадження в активне користування. Отже, метою дослідження даної роботи було з’ясування можливостей застосування сервісу Discord [2] для організації та проведення освітнього процесу у ЗВО та інших закладів освіти.

ОГЛЯД СИСТЕМ ТВЕРДОТІЛЬНОГО ТРИВИМІРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Мосіюк Олександр, Сікора Ярослава, Усата Олена

Фахова підготовка майбутніх учителів інформатики включає обов’язкове вивчення комп’ютерної графіки, у тому числі і програмних комплексів твердотільного моделювання. Ключовою особливістю таких програм є те, що віртуальні просторові об’єкти формуються на основі завчасно вибраних базових фігур, що поєднуються за допомогою булевих операцій. Окрім того, такий підхід до просторового моделювання є більш зрозумілим для початкового ознайомлення із 3D графікою. Це пов’язано із тим, що типові дії над множинами (об’єднання, перетин, різниця тощо) знайомі учням та студентам з математики, що полегшує розуміння застосування відповідних інструментів та зменшує час на їх вивчення.

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Дроговоз Наталія, Матяш Вікторія

Два останніх десятиліття не припиняються дослідження із використання інструментів інформаційно-комунікаційних технологій у дистанційній формі навчання. З’являються нові підходи й платформи для кращої дистанційної взаємодії між об’єктом і суб’єктом освітнього процесу. Звичайно, педагогічні університети ставлять за мету підготувати таких майбутніх вчителів, які б могли ефективно використовувати сучасні комп’ютерні технології як під час традиційного так і дистанційного навчання. Для реалізації цієї мети на державному рівні 23 грудня 2020 року НАКАЗОМ № 2736 був затверджений професійний стандарт вчителя [2], який містить опис професійних компетентностей вчителя. Для успішного залучення ІКТ у навчальний процес особливе значення має сформована у педагогів інформаційно-цифрова компетентність [2, с. 33], а саме:

РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАСОБАМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ САПР «ГРАЦІЯ»

Центальноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Крамаренко Наталія

Говорячи про дослідницьку компетентність, варто звернути увагу на дослідницькі вміння, що ототожнюються з системою інтелектуальних та практичних умінь особистості, необхідних для самостійного виконання дослідження. Ядро дослідницьких дій складають інтелектуальні вміння, практичні ж являють собою механізм оволодіння певними способами пошукової діяльності, що дає практичні результати – нові знання, факти, закономірності. Інтелектуальні вміння передбачають здатність до аналізу і виділення головного, порівняння, конкретизації, узагальнення і систематизації, доведення, класифікації. Інакше кажучи, інтелектуальними уміннями, називають здатність ефективно проводити операції мислення у випадку розв'язування проблемних ситуацій. Компетенція є нормативною, ідеальною метою освітнього процесу, що моделює якості суб’єкта навчання, а компетентність – є його результатом, рівнем прояву сформованості [1].

Детальніше

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись