• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

РОЗВИТКОК ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Шовкова Анна

Однією з особливостей суспільства ХХІ ст. варто вважати стрімкий технологічний процес, який кардинально змінив кожен елемент людського життя. Постійно створюються нові винаходи, які вже за декілька місяців після виходу на світовий ринок стають предметом щоденного вжитку. І якщо раніше креативні, творчі люди були представниками окремої соціальної ланки, то сьогодні ці якості входять до переліку обов’язкових характеристик успішної особистості. Саме перед освітою постає завдання розкрити здібності кожного вихованця, учня, студента до створення нового. Особливої актуальності розвиток інноваційної культури набуває в контексті підготовки студентів за спеціальністю 015.36 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості). Випускник у професійній діяльності поєднує як навики педагога, так і навики висококваліфікованого працівника. Тому, для успішної підготовки студентів цієї спеціальності необхідно враховувати вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку інноваційної культури.

СОНЯЧНА АКТИВНІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПРИРОДУ І СОЦІУМ

Національний авіаційний університет

Філєр Залмен, Чуйков Артем

З дня нападу Росії на Україну пройшло вже більше 95 діб. Що відбувалося в цей час на Сонці?

Детальніше

ФАХОВА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАСОБАМИ ЕТНОДИЗАЙНУ

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Свиридюк Наталія

Етнодизайн дає простір для творчих пошуків у мистецькій практиці, бо ґрунтується на синтезі архаїчного, автентичного, етнічного матеріалу й сучасних форм культури. Організація спілкування молоді із справжніми цінностями народного мистецтва дає можливість їм засвоювати нагромаджений життєвий досвід людства, сприяє моральному розвитку, духовному збагаченню [2]. Тому етнодизайнерська підготовка майбутніх учителів технологій є важливою складовою сучасного освітнього процесу.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ДИЗАЙН-ПРОЄКТУВАННЯ ІНТЕР’ЄРНОГО ТЕКСТИЛЮ

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Орлова Наталія

На сучасному етапі розвитку дизайн-освіти в Україні одним із актуальних і порівняно нових напрямів навчання є дизайн-проєктування інтер’єру. При вирішенні проєктних задач формотворення інтер’єру перспективним і динамічним засобом досягнення необхідної виразності є використання текстильного оздоблення. Поняття «інтер’єрний текстиль» включає в себе текстильні матеріали та вироби з них, які можна застосувати для формування предметно-просторового середовища інтер’єру.

СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

Кришталь Василь

Наука є системою об’єктивних знань, засобом пізнання світу, найважливішим фактором розвитку виробництва, знаряддям перетворення світу. У сучасному світі наука також є способом встановлення відносин на державному і міжнародному рівнях. Професійна підготовка майбутніх фахівців служби цивільного захисту передбачає здійснення науково-дослідницької діяльності, однак, часом майбутні фахівці зіштовхуються з низкою перешкод на шляху становлення молодого науковця.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись