• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ЗНАЧЕННЯ ВІТАМІНІВ В АНТИОКСИДАНТНОМУ ЗАХИСТІ ОРГАНІЗМУ

Шумовська С.А.

Науковий керівник – к.б.н. Казначєєва М.С.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

Оточуюче середовище містить у собі велику кількість різних вільних радикалів, які, потрапляючи в організм людини, викликають пошкодження білків, нуклеїнових кислот та ліпідів біологічних мембран. Вони також володіють, в залежності від ситуації, мутагенною, канцерогеною або цитостатичною дією на організм людини, що призводить до розвитку різних патологічних станів (канцерогенез, атеросклероз, хронічні запалення, нервові дегенеративні захворювання та ін.). Тому для систематизації негативного впливу ВР на організм людини останнім часом у практичній медицині широко застосовуються антиоксиданти (бета-каротин, вітаміни С і Е, селен та ін.).

Мешканці морських глибин в експозиції відділу природи Кіровоградського обласного краєзнавчого музею

Саванчук С.В.

Кіровоградський обласний краєзнавчий музей

Загальний вік Землі налічує більше 4,5 млрд. років. Що ж стосується території Кіровоградської області, розташованої на Українському кристалічному щиті, то вона утворилася в архейську добу криптозою, коли цей щит формувався. Приблизний геологічний вік нашої області – 2,8 млрд. років.

ЕКОЛОГІЧНІ УМОВИ ІСНУВАННЯ МОЛЮСКІВ Р. СУХИЙ ТОРЕЦЬ (СХІДНА УКРАЇНА)

Пісарєв С.М.

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Однією з найважливіших складових донного населення будь-якого водоймища є молюски. Вони відіграють помітну роль у функціонуванні прісноводих биоценозів, а у деяких випадках – головну роль.

ПОБУТОВА МІКРОБІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА УЧНІВ ТА ДОШКІЛЬНЯТ

Мироненко А.О.1), Боброва М.С.2)

1)Комунальний заклад "Навчально-виховне об"єднання І-ІІІ ступенів "Науковий ліцей Міської ради міста Кропивницького Кіровоградської області"

2)Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

На сьогоднішній день надзвичайно важливим є питання чистоти повітря в приміщеннях дошкільних та шкільних навчальних закладів, де діти пребувають протягом більшої частини дня. А враховуючи те, що в дитячому віці відбувається активне формування імунної системи, досліджувана проблема набуває посиленої актуальності та вагомого практичного значення. Згідно даних ВООЗ топ шляхів проникнення патогенів до організму очолюють повітряно-крапельний, через їжу та через шкіру [1]. Отже маємо прямий звязок актуальності дослідної теми із сучасними тривожними світовими тенденціями.

АДАПТИВНО-ЕВОЛЮЦІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ ВОЛОССЯ НА ТІЛІ ЛЮДИНИ

Кононенко І.О.1), Боброва М.С.2)

1)Комунальний заклад "Навчально-виховне об"єднання І-ІІІ ступенів "Науковий ліцей Міської ради міста Кропивницького Кіровоградської області"

2)Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

Питання з екології людини мають посилену актуальність оскільки людина, як біологічна істота, підпорядковується змінам навколишнього середовища, однак, як істота соціальна впливає на ступінь прояву цих змін. А в площині ноосфери - взагалі зумовлює залежність змін навколишнього середовище від власної діяльності. З огляду на біологічну мінливість, вплив факторів середовища та різноманітність текстури волокна, важливим є питання адаптивного та еволюційного значення расових та регіональних відмін мікроструктури волосся. Особливо актуальним є питання про регіональне та расове походження волосся в практиці судово-медичного експерта, оскільки волосся є одним з об'єктів дослідження як доказ у кримінальних справах [1-3]. З огляду на все це, тема наукового дослідження актуальна, а результати практично значимі.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись