• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

КОМПОНЕНТИ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Трифонова Олена

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року зазначає, що «Розбудова національної системи освіти в сучасних умовах з урахуванням кардинальних змін у всіх сферах суспільного життя, історичних викликів XXI століття вимагає критичного осмислення досягнутого і зосередження зусиль та ресурсів на розв’язанні найбільш гострих проблем, які стримують розвиток, не дають можливості забезпечити нову якість освіти, адекватну нинішній історичній епосі» [4]. Серед зазначених проблем актуальними є, зокрема, послідовне здійснення … інформатизації системи освіти, впровадження в освітній процес інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій. Проте науково-технічний прогрес викликав розвиток нових ідей. У зв’язку з цим постала проблема формування у майбутніх фахівців інформаційно-цифрової компетентності.

Детальніше

 

 

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ КОМП`ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Чепіга Олександр

Вивчення курсу «Комп’ютерні мережі» неможливе без глибокого опрацювання практичних навичок з побудови та адміністрування складних програмно-технічних комплексів. Необхідною умовою також є забезпечення працездатності комп’ютерної мережі навчального закладу з точку зору внесення змін у налаштування серверного та комунікаційного обладнання під час практичних робіт. Крім того, створення лабораторних програмно-технічних комплексів потребує значних матеріальних затрат.

Можливим вирішенням зазначених проблем може бути використання систем віртуалізації (гіпервізора). Зазначимо окремо, що програмне забезпечення для організації віртуальних машин доступне у безкоштовних версіях.

ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти

Гайда Василь Ярославович

Пошук шляхів переходу від репродуктивних форм навчання учнів фізики до дослідницько-пошукових був і залишається актуальною проблемою в освіті. У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти підкреслюється важливість переходу в освітньому процесі до діяльнісного, особистісно-орієнтованого та компетентнісного підходів навчання учнів[3]. На сучасному етапі розвитку техніки комп’ютери, ноутбуки, планшети, смартфони та інші гаджети увійшли у всі галузі діяльності людини, стали важливим атрибутом її побуту. Використання ресурсів Інтернет сприяє заохоченню учнів до самостійного пізнання навколишнього світу та формування в них дослідницької компетентності.

SPIROMETRY IN BIOPHYSICS CLASSES

Donetsk National Medical University

Abdalla Abdelbaset Khodiri Hassan, Sukhovirska Liudmyla

Spirometry is a standard test doctors use to measure how well your lungs are functioning. A spirometer is an apparatus for measuring the volume of air inspired and expired by the lungs. A spirometer measures ventilation, the movement of air into and out of the lungs. The study of spirometry is an important part of the biophysics teaching of medical students. Investigation of the principle of the spirometer work is proposed to be carried out in the form of the next laboratory work.

Детальніше

RESEARCH OF PHYSICAL PROPERTIES OF PHOTOPOLYMERS AND THEIR USE IN DENTISTRY

Donetsk National Medical University

Obeida Mohamed Karim Youssef Mohamed, Lunhol Olha

Photopolymers are an important element in modern dentistry. The study of photopolymers in biophysics in the process of training medical students is an important component of the formation of professional competencies of future dentists. The study of photopolymers implements the following tasks of the discipline «Medical and Biological Physics» by the acquisition by students of professionally directed subject competencies: integral (ability to solve typical and complex specialized tasks and practical problems in occupational health care); general (ability to apply knowledge of medical and biological physics in practical situations, knowledge and understanding from other branches of science that form the basis of biological and medical physics etc.); special (professional) competencies (ability to replenish knowledge and understanding of the basic physical characteristics of medical and biological systems, physical bases of processes occurring in living organisms; ability to integrate basic knowledge in physics, chemistry, biology, mathematics, information technology in order to create the foundation of professional competencies).

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись