• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Відділ забезпечення якості та цифрового супроводу освіти

Пропозиції стейкхолдерів

Взаємодія зі стейкхолдерами

Стейкхолдери – зацікавлені сторони, фізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес в освітній діяльності університету, тобто певною мірою залежать від неї або можуть на неї впливати.

Зокрема, до стейкхолдерів університету належать: роботодавці; здобувачі вищої освіти (студенти, аспіранти, докторанти), майбутні вступники та їх батьки; науково-педагогічні працівники та навчально-допоміжний персонал університету; тощо.

Розробка, перегляд та оновлення освітніх програм

Участь у розробці освітніх програм беруть:
- гарант освітньої програми;
- група забезпечення спеціальності;
- роботодавці;
- студенти.

З метою оновлення освітніх програм університет:
- проводить опитування роботодавців, випускників та студентів;
- залучає до участі у державній атестації представників роботодавців;
- вивчає й аналізує відгуки керівників практик про якість підготовки студентів.

Додати коментар

Коментарі   
0 # Ольга 10.01.2024, 20:10
Вітаю!)
Чудовий університет, ще кращі педагоги❤️
Навчання, нажаль, закінчилось, маю ступінь магістра. Одночасно з радістю досягнення мети, відчуваю нотки суму.... Дійсно буде не вистачати навчання в рідному університеті❤️
Бажаю успіху і процвітання, наш рідний університет ❤️
Відповісти
0 # Валерія 06.01.2024, 18:14
Я, Павлючук Валерія, у 2022 році закінчила Центральноукраї нський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (бакалавр).
Роки навчання, нажаль, пройшли через нелегкі часи, але попри всі складнощі студенти нашої групи отримали цінні знання, які відкрили перед нами безліч нових можливостей.
Хочеться подякувати нашим викладачам, які допомагали нам здобувати освіту попри перешкоди сучасних реалій. Студенти мали змогу отримувати знання не лише в аудиторіях, а й на організованих пленерах та виставках, які дуже важливі у процесі підготовки майбутніх фахівців та розвитку себе як творчої особистості.
Відповісти
0 # Вікторія Фриптуляк 05.01.2024, 16:44
Навчалась в Центральноукраї нському державному університеті імені Володимира Винниченка за спеціальністю Початкова освіта. Отримала цінні та ґрунтовні знання, які продуктивно застосовую у власній педагогічній діяльності. Безцінний досвід, спілкування з однодумцями, співпраця з викладачами, всебічна підтримка - це ЦДУ імені Володимира Винниченка!
Відповісти
0 # Сергій Шевчук 12.09.2023, 22:34
Я, Шевчук Сергій, завершив навчання в Кіровоградськом у Державному педагогічному університеті ім. В.Винниченка в 2010 році та здобув освітній рівень спеціаліста з Практичної психології.
В тому ж році за рекомендацією викладачів факультету отримав змогу працювати за спеціальністю - і в період з 2010 по 2015 рр. працював на посаді старшого психолога сектору соціально-вихов ної та психологічної роботи Державного департаменту України із питань виконання покарань в Кіровоградській області.

Завдяки роботі викладачів кафеди психології я отримав грунтовні знання, вміння та навички, що дозволили не лише розпочати професійну карʼєру за обраною спеціальністю, але і успішно виконувати функціональні обовʼязки по запобіганню випадків суїциду серед засуджених осіб, збереження психогічного здоровʼя та попередження професійної деформації серед співробітників установ виконання покарань.
З 2015 року успішно склав вступні екзамени до магістратури Київського Інституту кримінально-вик онавчої служби України при Академії МВС України та у 2017 році із відзнакою завершив навчання за спеціальністю пенітенціарна психологія.

Розкриття власного потенціалу, карʼєрного зросту та використання академічних знань в практичному житті завдячую безпосередньо педагогічній та викладацькій роботі викладачів кафедри психології, за що їм щиро вдячний.

Якщо прагнете реалізувати себе професійно в сфері психології - однозначно рекомендую вступ до Центральноукраї нського державного університету імені Володимира Винниченка на спеціальність практичної психології.
Відповісти
+2 # Ірина 04.09.2023, 10:56
Школярова Ірина, закінчила на той ще час ЦДПУ ім.В.Винниченка по спеціальності 053 Практична психологія. Психологом мріяла стати давно, але життя вносить свої корективи, тому вступила не одразу після школи. У цьому є й свої переваги, коли ти робиш вибір у своєму житті свідомо і осмислено. Викладачі нашої кафедри своїм професіоналізмо м, майстерністю та простою людяністю виправдали всі мої очікування на сто відсотків! Тому я вирішила з ними ще не розлучатися і вступила на магістратуру, де успішно зараз навчаюсь на другому курсі. Окрім високопрофесійн ої подачі знань, викладачі зацікавлені у працевлаштуванн і своїх студентів і тому, по мірі надходження вакансій повідомляють про це. Дізнатись більше про "науку про душу", заглибитись у свій внутрішній світ, пізнати себе та покращити якість свого життя плюс мати можливість допомагати іншим людям - все це і навіть більше можна отримати опанувавши курс практичної психології у нашому університеті. Адже академічні знання з психології - це є необхідна база для психолога і у ЦДУ ім. В.Винниченка на спеціальностях практична психологія та психологія управління та бізнесу Ви їх отримаєте гарантовано!
Відповісти
+1 # Радченко Лариса 01.09.2023, 10:32
Я , Радченко Лариса Василівна , в 2023 році закінчила ЦДУ ім Володимира Вінеченка, здобувши кваліфікацію Магістр психології . Працюю в ліцеї імені Тараса Шевченка. Щиро дякую моїм викладачам Радул, Гейко. Зараз професія психолог дуже важлива і роботи дуже багато. Рекомендую факультет Практичної психології
Відповісти
+1 # Яна Амурова 31.08.2023, 20:49
Навчалася у Центральноукраї нському державному університеті імені Володимира Винниченка на спеціальності 053 Психологія.
Методи навчання, які використовували викладачі кафедри практичної психології, завжди були цікавими і сучасними: лекції із презентаціями, творчі завдання, круглі столи, рольові ігри, моделювання тощо. Окрім потужної теоретичної підготовки, яку нам надавали, ми мали змогу проходити практику у школах та різних установах, де отримували такий необхідний досвід і навички.
На факультеті педагогіки та психології часто проводилися науково-практич ні конференції, де я завжди брала участь. Мабуть, це і стало початком мого наукового шляху. Адже у 2022 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 Психологія.

Зараз працюю на посаді доцента кафедри психології діяльності в особливих умовах Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України.
А потужна теоретична та практична підготовка, яку я отримала у ЦДУ ім. В.Винниченка, допомагає у моїй професійній діяльності. Тому свою альма-матер завжди згадую із вдячністю.

З повагою - Яна Амурова.
Відповісти
+1 # Daria Savelieva 31.08.2023, 20:38
Навички і знання набуті під час навчання за спеціальністю психолога допомогли значно покращити якість життя, і звичайно, вони дозволяють успішно виконувати обов'язки на посаді практичного психолога: швидко орієнтуватися в завданнях і добирати до них необхідний матеріал. Дуже важливо те, що багато які з дисциплін викладають саме практикуючі психологи, у яких справді є чого навчитися, формуючи не тільки компетенції, а ще й світогляд, що важливо для фахівця.
Відповісти
+1 # Інеса Сергата 31.08.2023, 20:26
Навчалась в ЦДПУ імені Володимира Винниченка за спеціальністю 053 Психологія. Під час навчання мала можливість отримати фундаментальні теоретичні та практичні знання. Саме ці грунтовні та якісні знання дали мені змогу всупити в аспірантуру, займатись науковою діяльністю та приватною практикою. Під час практичної діяльності, я зрозуміла, що отримані знання дають мені можливість професійно і якісно виконувати поставлені завдання. Також отриманий досвід став в нагоді і під час моєї викладацьокої діяльності. Наразі, працюю викладачем в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова (м.Київ) і постійно згадую своїх викладачів, і беру їх за приклад, адже на кафедрі практичної психології працюють найкращі викладачі, заняття в яких проходять цікаво, інформативно, доступно. Бажаю кафедрі і факультету успіхів і процвітання.
Відповісти
+6 # Voronkevych Alina 29.08.2023, 12:45
Я, Воронкевич Аліна , в 2022 році закінчила ЦДУ ім.Володимира Винниченка здобувши кваліфікацію: Магістр психології.Прак тичний психолог.
Після закінчення бакалаврату за рекомендацією викладача кафедри працевлаштувала сь в Кіровоградський обласний центр зайнятості, де наразі працюю психологом.
Завдяки здобутим знанням маю можливість реалізувати себе в професійній діяльності.
Професія психолога є вкрай актуальною та важливою в реаліях сьогодення. І, якби мені знову довелося обирати професію, то мій вибір був би незмінний.
Тому, якщо ти бажаєш побудувати свій дім на камені, який вистоїть під час випробувань,- вступай в ЦДУ, за освітньою програмою Психологія( практична психологія) !!!
Відповісти
0 # Ігор Іванов 30.06.2023, 14:34
Я, Іванов Ігор Михайлович, президент Кіровоградської обласної Федерації з рукопашного бою, суддя міжнародної категорії "А", висловлюю подяку керівництву Центральноукраї нського державного педагогічного університету імені В. Венниченка за виявлену довіру увійти до складу державної екзаменаційної комісії із захисту магістерських робіт за спеціальністю "017" Фізична культура і виховання.
Відзначаю високий рівень підготовки студентів, відчув себе сам студентом, пережив приємні моменти зтурбованості переживання за правильності відповідей та з великим задоволенням прийму участь у наступних заходах.
Відповісти
0 # Соколовський Олег 02.12.2022, 11:50
Я, Соколовський Олег Миколайович, заслужений тренер України, суддя національної категорії з легкої атлетики, віце-президент Федерації легкої атлетики України. Очолюю Кіровоградський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт". Хочу висловити щиру подяку. Вперше в університеті, на факультеті фізичного виховання, запроваджено курси підвищення кваліфікації тренерів-виклад ачів. Для багатьох моїх колег - це довгоочікувана подія. Я багато років активно співпрацюю з викладачами факультету, приймаю участь у багатьох заходах і не лише спортивних. І ось новий етап нашої співпраці. Від імені тренерів, які стали першими слухачами курсів підвищення кваліфікації, висловлюю вдячність за гарно організовану роботу, цікаву програму та проведення на високому рівні лекційних та практичних занять. Бажаю університету постійного престижу і високого статусу на національному рівні!
Відповісти
0 # Ганна Трушевич 16.08.2022, 10:29
Закінчила Центральноукраї нський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка факультет історії та права (бакалавр права, заочна форма навчання).
За час навчання в університеті отримала грунтовні знання. Хотілося б зазначити, що студентам заочної форми навчання викладачі приділяли максимум уваги, ділились як теоретичною складовою, так і практичними уміннями. Весь викладацький склад спеціальності право - професіонали своєї справи, які легко подають матеріал та підкріплюють власним досвідом роботи в юриспруденції. Також викладачі легко та невимушено комунікують зі студентами, що полегшує спільну роботу.
Отримані знання дуже допомагають мені у повсякденному житті та особливо під час роботи помічником-конс ультантом народного депутата України: робота з документами, законами та консультації народних обранців щодо законотворчої діяльності.
Вдячна адміністрації факультету та викладачам спеціальності право за приділений час, увагу та надані знання!
Бажаю подальших успіхів та розвитку факультетській родині!
Відповісти
0 # Ілона Мітькова 21.07.2022, 21:25
Щиро вдячна університету за 6 найкращих студентських років!
Вступивши на факультет історії та права за спеціальністю Право мала змогу пройти шлях від звичайної абітурієнтки з великими сподіваннями до лаборанта кафедри з досвідом та розумінням специфіки професії. Навчаючись в університеті здобула ґрунтовні знання, що постійно закріплювались практичними навичками. Викладачі кафедри забезпечили можливість інтегруватись з перших курсів в юридичну спільноту, організовуючи зустрічі з практикуючими адвокатами, суддями, криміналістами, що сприяло розумінню юридичної професії як такої. Одними з таких заходів було проведення судових засідань, де кожен зі студентів був у ролі судді, адвоката чи прокурора. Дякуючи насиченому студентському життю зараз маю вірних друзів, які успішно реалізували себе професійно.
Наразі працюю в Управлінні Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області. Отримавши повноцінну і якісну університетську базу, продовжую розвиватись на державній службі.
Абітурієнтам, які прагнуть реалізувати свої амбіції безперечно раджу вступати за освітнім рівнем бакалавр за спеціальністю Право саме в ЦДПУ імені Винниченка! Тут ви отримаєте не лише якісні знання, а й справжній драйв студентського життя!
Відповісти
0 # Ольга 21.07.2022, 13:47
Закінчила Центральноукраї нський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка за спеціальністю Право (бакалавр).
Хочу відзначити високий професіоналізм викладачів кафедри, які надали не лише ґрунтовні теоретичні знання, а й дуже часто ділилися особистим практичним досвідом, який сприймався студентами з особливою уважністю та цікавістю. Викладачам вдалося створити атмосферу професійного становлення та зростання кожного студента.
Щиро вдячна Вам за те, що Ви не шкодували сил і часу й завжди спрямовували свій талант на досягнення успіху в нашій спільній справі!
Відповісти
0 # Ольга 21.07.2022, 13:38
Закінчила Центральноукраї нський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка за спеціальністю Право (бакалавр). Хотілось би відзначити високий професіоналізм викладачів кафедри, які надали не лише ґрунтовні теоретичні знання, а й дуже часто ділилися власним практичним досвідом, що сприймався студентами з особливою уважністю та цікавістю. Більш того викладачі кафедри створили атмосферу професійного становлення кожного студента, а також умови для особистої самореалізації.
Відкрите і щире ставлення викладачів до студентів формувало дружні взаємовідносини у колективі, що заохочувало нас, студентів, до здобуття знань!
Щиро вдячна Вам за те, що Ви не шкодували сил і часу й завжди спрямовували свій професійний талант на досягнення успіху в нашій спільній справі!
Відповісти
0 # Поліна 19.07.2022, 21:16
Закінчила Центральноукраї нський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка за спеціальністю Право (бакалавр). Хочу сказати, що не помилилася з вибором місця здобуття вищої освіти. Окремо хочеться сказати дякую за професійний педагогічний склад, який розуміє та на якого можна завжди покластися! Я отримала великий багаж знань, як на теоретичному, так і на практичному рівні.
Бажаю успіхів!
Відповісти
0 # Владислав 19.07.2022, 19:38
Випускник факультету історії та права 2020 року (нині факультет історії, бізнес-освіти та права).
Спеціальність 081. Право перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.
Навчання на бакалавраті спеціальності Право:
- поєднання теоретичного та практичного навчання;
- залучення студентів до активної участі у міжнародних та всеукраїнських конференціях;
- досвідчені викладачі правничих кафедр, коже з яких прагнув зацікавити студентів до вивчення навчальних дисциплін;
- активна робота протягом навчання в юридичній клініці, Кропивницькому осередку ліги студентів АПУ;
- цікаве та активне студентське життя на факультеті.
Компетентнісний підхід до організації освітнього процесу, постійна підтримка та мотивація до навчання з боку викладачів сприяють отриманню саме тих компетентностей які в подальшому допомагають реалізуватися випускникам в професійній діяльності.
Спасибі вам шановні Викладачі, за величезний багаж знань, навички і досвід, якими ви щедро ділилися.
Бажаю успіхів та процвітання Університету!
Відповісти
0 # Владислав 18.07.2022, 17:45
Закінчив Центральноукраї нський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка у 2020 році за спеціальністю: Право, ступінь вищої освіти: бакалавр. За увесь час навчання у цьому навчальному закладі, отримав не тільки обов'язковий теоретичний базис в обраній сфері, але й і неоціненний практичний досвід - в роботі з практикуючими юристами та адвокатами, в ході роботи в юридичній клініці, в різних заходах та тренінгах.
Освітня програма 081 ПРАВО в ЦДПУ ім. Винниченка має в своїй основі усі необхідні предмети та наукові напрями, а викладачі (за рахунок своєї наукової діяльності та практичних знань) гармонічно і цілісно її доповнюють.
Єдина порада для Університету - продовжувати вдосконалюватис я і нарощувати потенціал освітнього закладу.
Відповісти
0 # Дмитро 03.05.2022, 11:17
Закінчив Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка за спеціальністю «Спорт» у 2015 році. Університет був і лишається престижним європейського рівня учбовим закладом, випускникам якого ніколи не соромно було заявити, що вони є його випускниками. Довелося певний час працювати за фахом в Європі, мушу заявити, що наш диплом сприймався європейськими роботодавцями прихильно, до мене і моїх фахових можливостей ставилися з повагою і праця оплачувалася за європейськими стандартами.
Завжди з теплотою і вдячністю згадую своїх викладачів, дружний колектив факультету, який прикладає всі зусилля для виховання фахівців у галузі фізичної культури і спорту. Особлива подяка Сергію Васильовичу Бондаренко – справжній науковець, людина енциклопедичних знань, доброзичливий, людяний, справжній Учитель. Я багато чому у нього навчився і продовжую підтримувати з ним дружні стосунки, звертаюся за порадами і підказками.
З того, що хотілося би побажати рідному університету – це більш рішуче прощатися з радянськими підходами до освіти, заорганізованіс тю учбового процесу, впровадження дисциплін, які витребувані вимогами часу. Ну і, врешті, європейських зарплат нашим освітянам.
Відповісти
0 # Сергій Скляніченко 23.02.2022, 10:29
Аналізуючи своє навчання на факультеті фізичного виховання я зрозумів що наша освітня програма 017 фізична культура і спорт дуже насичена 8 предметів на семестр та 16 на рік плюс тренувальні заняття створюють дефіцит часу для кращого опрацювання навчального матеріалу студентів. Тому на мою думку слід удосконалити нашу ОП за рахунок тільки тих предметів які дійсно формують фахівця з даної спеціальності. Як за європейським зразком. Наприклад в Польщі студенти - бакалавріату навчаються 4 дні на тиждень, а 1 день вони присвячують самопідготовці, вони не перевантаженні та внаслідок ць ого краще орієнтуються у навчальному матеріалі. Але за 3 пари пропусків на вихід з речами.
Відповісти
0 # Вадим 11.02.2022, 15:50
Від імені відділення НОК України в Кіровоградській області хочу подякувати факультету фізичного виховання за плідну співпрацю щодо розвитку фізичної культури та спорту на Кіровоградщині. Так, лише в 2021 році за участі професора кафедри теорії та методики олімпійського і професійного спорту Сергія Воропая і завідуючої кафедри Вікторії Бабаліч в рамках проєкту НОК України #OlympicLab реалізовано такі напрями проєкту: «Основи бізнесу та кар’єри» (м. Помічна, ЗОШ № 3 21.10.21 та ФФВ 16.12.21), «Чат з чемпіонами та навички лідерства» (с.Пантаївка Олександрійсько го району, ліцей-інтернат спортивного профілю 24.11.21). 9.06.21 р. відбулася презентація книги «Олімпійська спадщина Кіровоградщини» (автор - С.Воропай).
Така книга видана вперше в історії Кіровоградської області на основі зібраних та узагальнених унікальних архівних матеріалів. Монографія знайомить з досягненнями атлетів Кіровоградщини на Олімпійських іграх сучасності з 1952 по 2016 роки. Також викладачі та студенти факультету брали участь у проведенні всеукраїнських заходів "олімпійський день" та "олімпійський урок". Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю щодо популяризації олімпійських ідеалів серед молоді області. Хочемо висловити свої пропозиції: необхідно більш активно залучати студентів факультету фізвиховання в якості волонтерів під час проведення спортивних змагань та спортивно-масов их заходів на території м. Кропивницького та Кіровоградської області
Відповісти
0 # Sergey Zhadov 06.12.2021, 21:28
На факультеті фізичного виховання вчилось у різні часи багато студентів, і, без сумніву є сімейні династії. Серед таких є і наша родина. Мій батько і я закінчили факультет і ось моя донька цього року також обрала для навчання факультет фізичного виховання для здійснення своєї мрії – стати тренером. Навчання донці дуже подобається. Проте як студент у минулому, батько і колега хотів би дати пораду. Під час творчого конкурсу, який триває два дні, на мою думку, невдало обрано час для проведення змагання з легкої атлетики, яке проходило у перший день у дуже спекотні години (12.00). По-можливості, надалі прошу перенести цей вид на другий день конкурсу (8.00).
Хай і надалі процвітає факультет!
Відповісти
+2 # Парцей Ростислав 30.10.2021, 21:39
Після закінчення школи в 2005 році, необхідно було визначитися з вибором хорошого університету, щоб в майбутньому стати справжнім професійним тренером-виклад ачем та вчителем фізичного виховання, моїм вибором став один з найповажніших в Україні університетів - Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.Винниченка, факультет Фізичного виховання, спеціальність 017 «Олімпійський та професійний спорт». Факультет має високу репутацію та 65 – річну історію. Мені імпонує широкий спектр різноманітних семінарів та лекцій з високопрофесійн ими викладачами. Вони дійсно дуже переймаються з приводу академічних успіхів та успіхів суспільного життя своїх студентів. Тут завжди проводилось багато різних спортивних і наукових заходів, організованих університетом (факультетом) і Студентською радою. Чудова інфраструктура та сучасна спортивна база дають можливість здобувачам вищої освіти проводити свій вільний час із задоволенням.
На сьогоднішній день, я – директор ЗЗСО, в селі Олександрівка Долинської міської територіальної громади, Кропивницького району зацікавлений в молодих спеціалістах з фізичної культури та спорту, також існує потреба на фахівців в галузі ФКіС в місцевій ДЮСШ. Зараз в школі вчителем фізичного виховання та керівником спортивного гуртка працює молодий спеціаліст (бакалавр, 2020р.), випускник факультету Фізичного виховання. За час моєї професійної діяльності мої 3 випускниці обрали для здобуття вищої освіти ЦДПУ (КДПУ) ім.В.Винниченка , а саме: факультет Фізичного виховання ( 2 здобувачів освіти – спеціальність 017.)
Період навчання в університеті (2005-2010рр.), практика і участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді дали мені безцінний досвід. Без тіні сумніву - мої очікування цілком виправдалися! Озираючись назад, я відчуваю гордість за свій вибір.
Відповісти
0 # Березенко Наталія 23.04.2021, 13:07
Я, Березенко Наталія Олегівна, аспірант кафедри педагогіки та менеджменту освіти за спеціальністю 011 Освітні,педагог ічні науки. Освітня програма передбачає розвиток в особистісному та професійному аспектах. Навчальний процес на кафедрі відбувається з урахуванням дидактичних можливостей сучасних інформаційно-ко мунікативних технологій навчання та орієнтування на формування особистості,зда тної до самоосвіти,пост ійного оновлення наукових знань,професійн ої мобільності. Викладання здійснюється з використанням основних засад:педагогік и партнерства особистісно- орієнтованого навчання; навчання орієнтованого на розвиток системного критичного мислення, електронного навчання в системі Мoodle; кредитного-моду льного навчання.
Обираючи цю спеціальність, ви маєте змогу забезпечити свій подальший стрімкий розвиток в педагогічній галузі.
Відповісти
0 # Ірина Погребняк 10.03.2021, 16:21
Я, Погребняк Ірина Юріївна - випускниця факультету педагогіки та психології.
Зараз працюю головним адміністратором ігрової зони у дитячому розважальному центрі "Крейзі-ленд", де мають можливість працювати у вільний від навчання час студенти. Я займаюся відбором і підготовкою претендентів до організації ігрової, пізнавальної, дослідницької діяльності з дітьми (ігротехніки, квести, досліди, майстер-класи з творчості, пальчикові гімнастики, інтелектуальні розваги тощо). Слід відзначити, що рівень підготовки претендентів - студентів факультету педагогіки та психології, доволі високий.
Згідно ОП "Початкова освіта" передбачено курс "Методика виховної роботи". Саме на його опанування рекомендувала б виділити більше годин для практичної роботи, також варто додати до ОП виробничу практику у дитячих розважальних центрах та літніх оздоровчих таборах. Вважаю, що навчаючись за спеціальністю Початкова освіта можна здобути уміння та навички знаходити спільну мову з дітками, та професійно оволодіти сучасними тенденціями в галузі освіти. Компетентність та професійність викладачів на факультеті-на вищому рівні!
Відповісти
0 # Бєлявська Марія 10.03.2021, 08:54
Я, Бєлявська Марія, головний спеціаліст відділу фізичної культури та спорту управління молоді та спорту Кропивницької міської ради закінчила факультет фізичного виховання за магістерським рівнем вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура) у 2019 році. Отримані знання дозволяють якісно і професійно виконувати свої обов'язки. Дисципліни освітньої програми логічно сприяли підвищенню мого наукового статусу. Вибірковий блок дисциплін запропонований освітньою програмою сприяв глибшому отриманню знань, умінь і навичок в галузі фізичної культури і спорту.
Дякую науково-педагог ічним працівникам факультету фізичного виховання!
Відповісти
0 # Тетяна Баландюк 04.03.2021, 17:56
Навчаюсь на факультеті педагогіки та психології, отримую ступінь магістра за спеціальністю Початкова освіта та Практична психологія. Хочу відмітити, що педагогічний колектив- це мудрі, досвідчені, компетентні викладачі. Вони завжди готові надати допомогу. Дуже вдячна викладачам за знання, допомогу, підтримку і розуміння.
Відповісти
0 # Анастасія Золотіна 02.03.2021, 12:48
Навчаюсь на факультеті педагогіки та психології, отримую ступінь магістра зі спеціальності Початкова освіта та Практична психологія. Працюю у школі, за спеціальністю. Дуже вдячна нашим досвідченим, креативним, компетентним, вимогливим викладачам, які озброїли нас знаннями та практичними навичками, які так необхідні у роботі. Хочеться відмітити, що викладачі нашого факультету завжди готові допомогти, підказати. Я тільки початківець у своїй роботі й тому поради й допомоги досвідченого педагога і якраз такими є наші викладачі. Дуже вдячна за вашу працю, натхнення, щире бажання навчити та допомогти!
Відповісти
0 # Ірина Бублик 27.02.2021, 07:46
Навчаюсь на факультеті педагогіки та психології. Хочу відмітити, що педагогічний колектив факультету – це досвідчені, компетентні викладачі ,які дають необхідну базу для подальшої праці за спеціальністю.
Також, як керівник ЗДО, хочу подякувати викладачам кафедри дошкільної освіти за ті знання та досвід, які вони передають своїм студентам. Професійна організація навчального процесу і постійна підтримка викладачів дозволяють отримати саме ті знання та вміння, які допомагають стати гарними спеціалістами.
Відповісти
0 # Мария 22.02.2021, 15:33
На факультеті педагогіки та психології працює багато кваліфікованих викладачів. Під час занять використовують різні методи навчання. Заняття цікаві, інформація доступна для розуміння, викладачі дають багато практичних рекомендацій з приводу майбутньої практичної діяльності.Бажа но більше уваги приділяти вивченню іноземних мов, щоб випускники могли здати успішно незалежне тестування при вступі на магістратуру.
Відповісти
0 # Лілія Зубчик 21.02.2021, 20:46
Я навчалась на факультеті педагогіки та психології, диплом бакалавра за магістра(з відзнакою) отримала зі спеціальності Дошкільна освіта. Зараз працюю за покликанням, в приватному ЗДО "Щасливе дитинство, м. Одеса(моя підготовка повністю задовольняє керівництво, це багато про що говорить). За 5,5 років навчання отримала неоціненний досвід, що стає в нагоді і зараз. Не лише професійні знання та навички, а ще вміння працювати в колективі, організовувати різні заходи, шукати нестандартні вирішення проблем та бути впевненою в собі.Дуже вдячна викладачам за створення умов навчання, які дали змогу не лише теоретично освоїти професію, а і практично втілювати ці знання в життя. Щодо побажань, то було б чудово створити макети класів та груп для практичної діяльності студентів (щоб проводити пробні заняття, уроки, заходи, готуватися до педагогічної практики).
З посмішкою та вдячністю буду згадувати часи навчання. Бажаю успіхів та сумлінних студентів, які будуть гідні нести завання Вихователь!
Відповісти
0 # Анастасія 16.02.2021, 20:00
Я навчалась в ЦДПУ ім. Володимира Винниченка протягом 2016-2020 рр. на факультеті педагогіки та психології і коли прийшов час вступати на магістратуру, я не вагаючись, подала документи до рідного університету. Оскільки задоволена якістю навчання, жодних перепон викладачі не створюють, при виникненні складнощів, допомагають, дають поради, підшукували місця для практики. Особливо кафедра методик дошкільної та початкової освіти ставиться турботливо до студентів. Всі педагоги факультету знають свою справу, висококваліфіко вані та йдуть "в ногу з часом", викладають державною мовою.Рекоменду ю спеціальність 012 Дошкільна освіта
Відповісти
0 # Роман Ткачук 12.02.2021, 08:58
Доброго дня всім! Працюю директором Соколівського ЗДО "Струмочок" (дошкільна освіта). В 2020 році здобув другу вищу освіту в нашому ЦДПУ за програмою "Дошкільне виховання". Наша область останні 10-15 років відчуває "кадровий голод" дошкільників. В садочку працюють нефахівці (педагоги інших нефахових спеціальностей) - тому надання освітніх послуг за програмою "Дошкільне виховання" є
актуальним. Відчувши на собі всі "+" та "-" студентських років хочу зазначити:
1. Необхідно вводити додаткові спеціальності по програмі "Дошкільне виховання", і доречно, щоб це були: "Дефоектологія" , "Інклюзія" (асистент вихователя), "Фізичне виховання" (інстркутор з фізкультури), саме ті, які необхідні для роботи в ЗДО.
2. Збільшити кількість теоретичних годин із спеціальностей направлених на інклюзію.
Також, є побажання щодо розроблення Програм по підвищенню кваліфікації вихователів саме кадровим потенціалом ЦДПУ та здійснення такого навчанн на базі ВНЗ. Створюйте конкуренцію!
Відповісти
0 # Маргарита Бодюл 11.02.2021, 20:57
З 2006-2012 роки навчалася у ЦДПУ ім.В. Винниченко. За цей час чудові та неповторні викладачі факультету педагогіки та психології навчили бути професійною та прив’язали любов до своєї справи.
У 2019 році заснувала Kid’s class “English_zoo” в якому навчаються дошкільнята та школярі індивідуально та в малих групах. Наш класрум - це англійська, яку люблять діти!
Ми розуміємо, що наша робота завжди вважалася складною, але в той же час поважною діяльністю. Наша задача бути сучасними вчителями, йти в ногу з часом, бути освідченими, мобільними, тактовним та уважними, змогти розпізнати та розкрити найкращі якості своїх учнів, адже дитина неперевершена та талановита!
Ми вчителі, які здається вчаться все життя...
Наша професія - це виховання та навчання майбутнього покоління! Щаслива мати улюблену справу та бути на своєму місці!
Відповісти
0 # Ірина Лозова 11.02.2021, 14:49
Я закінчила університет у 2019-му році за оствітньою програмою Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-тури стична робота, магістр.
Щиро вдячна викладачам кафедри за ґрунтовні знання отриманні під час навчання.
Викладачі - висококваліфіко вані спеціалісти своєї справи, досвідчені та сучасні.
Навчальний процес завжди був цікавим і різноманітним, а виїзні практики допомагали закріпити всі отриманні знання та побачити все своїми очима.

Атмосфера на факультеті була позитивна та весела, завжди відбувалися цікаві зустрічі зі спеціалістами нашого фаху, свята, конкурси та конференції.

Кожен викладач намагався зацікавити своїм предметом й завжди йшли на зустріч студентам.
Якщо хочете отримати якісні знання та розширити свій географічний кругозір - вступайте. Не пожалкуєте :-)

Я вдячна університету та викладачам за неоціненний досвід.
Відповісти
0 # Максим Волощук 11.02.2021, 11:54
У 2020 р. закінчив бакалаврат за ОП Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-тури стична робота. Набуті теоретичні знання в аудиторіях підкріплюються практичною діяльністю. Якість набутої освіти, за даною ОП, підтвердилася схвальними відгуками адміністрацією школи, вчителями, а особливо учнями, де я проходив педагогічну практику на 4 курсі. Нам студентам, як активній частині освітнього процесу, надавалася можливість брати участь у побудові свого освітнього шляху, де нами вносилися рекомендації та побажання в нашу освітню діяльність, що неодмінно підтримувалося та реалізовувалося викладачами. Дуже раджу обирати саме цей навчальний заклад і цю ОП для відкриття своїх педагогічних здібностей і пізнання географічного простору.
Відповісти
0 # Олексій 11.02.2021, 07:02
Закінчив ПГФ у 2004 році. На той час факультет був молодим, але педагогічний колектив був високопрофесійн им. Знання які я тоді отримав і сьогодні допомогають мені працювати в школі та викладати географію. Пройшло вже багато часу, але з приємністю згадуються наші виїзді практики..... Сьогодні факультет оновився - не має "акваріуму", колектив викладачів змінився, але професіоналізм залишився на високому рівні тому що молодь яка прийшла ще все учні моїх перших викладачів, зокрема процює мій одногрупник к.г.н. Онойко Ю. З яким мені довелося побувати в двох наукових експедиціях влітку 2020 року. Велике дякую ПГФ та всьому викладацькому колективу за найкращі студентські роки.
Відповісти
0 # Данило Назаренко 10.02.2021, 22:34
Назаренко Данило, методист КЗ "КОЦТКЕУМ"
Я закінчив у 2020 році природничо-геог рафічний факультет за спеціальністю "Географія, краєзнавчо-тури стична робота", бакалаврат та магістратуру.
Навчався тут 5,5 років в мене залишилися приємні спогади. Навчали кваліфіковані фахівці, яким я дуже вдячний за отриманні знання.
Дякую викладачам кафедри за те, що дали можливість, завдяки польовим практикам, які найкращі в Україні, побачити всю красу нашої країни та за рахунок цього краще зрозуміти теоретичний матеріал, який давали в аудиторіях. Завдяки отриманій спеціальності знайшов роботу.
Відповісти
0 # Дмитро Майборода 10.02.2021, 18:57
У 2019-му році закінчив природничо-геог рафічний факультет Центрально українського педагогічного університету імені Володимира Винниченка, і вже цілий рік працюю за фахом у Криворізькій гімназії #4.
Ті знання які я отримав під час навчання дуже сильно допомагають в моїй професійній діяльності, й головне, що я отримую задоволення від своєї професії. Хотів би подякувати викладачам кафедри географії та геоекології за те, що допомогли знайти своє покликання.
Відповісти
0 # Тетяна 09.02.2021, 08:01
Доброго дня.
У 2020 року я закінчила у ЦДПУ імені Володимира Винниченка бакалаврат за освітньою програмою Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-тури стична робота. За роки навчання отримала великий багаж знань та практичних умінь, життєвих компетенцій.
Теоретичні знання отримані в аудиторіях на лекціях закріплювалися польовими фізико- та суспільно-геогр афічними практиками.
Відповісти
0 # Олександер Назаренко 01.02.2021, 22:27
Я, вчитель трудового навчання та технологій, закінчивши в 2007 році ЦДПУ ім. В. Винниченка фізико-математи чний факультет, кафедру "Загально-техні чних дисцеплін та методики трудового навчання" (на данний час Кафедра теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності ), отримав величезний багаж знань- теоретичні та практичні навички, передовий педагогічний досвід.
Кафедра "Теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності " - це професійна команда викладачів, завідувачів майстерень та лабораторій, лаборантів, цілеспрямованих студентів, чудові умови для навчання.
Професіоналізм викладачів кафедри та їх високий науково-теорети чний і методичний рівень, запровадження інформаційних освітніх технологій, надання фундаментальних знань за спеціальністю - все це дало можливість застосувати на практиці при роботі з учнями, самовдосконалюв атись, розкривати свій потенціал.
Відповісти
0 # Боса Тетяна 01.02.2021, 12:05
З 2014 по 2019 рік, я навчалась в нашому рідному місті, а саме у педагогічному університеті ЦДПУ ім.В.Винниченка , на кафедрі теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності .
Ще з початкових класів, мені подобалось створювати красу своїми руками. У старших класах я приймала участь у всеукраїнських учнівських олімпіад з трудового навчання, та займала призові місця. Саме тому, разом з батьками, ми обрали саме спеціальність (Трудове навчання та технології).
Під час навчання в ЦДПУ ім.В.Винниченка , після пар, мені подобалося проводити багато часу в майстерні, адже вона має професійну матеріально-тех нічну базу. А саме: промисловості швейні машини, комп'ютеризован у швейнк машину, а також побутову вишивальну машину. Остання з перелічених, стала моєю помічницею під час створення колекції суконь та написання магістерської роботи.
Я вдячна викладачам, які плідно зі мною працювали. Це кваліфіковані фахівці з якими ми змогли зробити багато. Наприклад, написання наукових робіт (Єжова О. В., Абрамова О. В., Манойленко Н. В., Царенко І. Л.), розробка та виготовлення трьох колекції спідниць та суконь ( Куценко Т. В., Єжова О. В., Абрамова О. В.), цікаві проєкти ( Мироненко Н. В., Чистякова Л. О.)
У мене була можливість прийняти участь з профорієнтаційн ими виступами у багатьох школах міста та району, разом з Садовим М. І., Рябець С. І., Пуляк О. В. На яких ми змогли продемонструват и учням старших класів, результати навчання у нашому університеті.
Все навчання сприяло моєму творчому розвитку, адже ми вивчали дисципліни з швейної справи, це "Конструювання швейних виробів", "Технологія швейних виробів", "Технологічний практикум", а також мала змогу вибрати дисципліни "Моделювання та художнє оформлення одягу", "Рисунок та композиція костюму" та інші. Саме ці дисципліни найбільше надихали мене та допомагали створювати колекції. Колекції, які побували на міських конкурсах дизайнерів, у Києві на конкурсі "Печерські каштани", в Одесі під час Odessa fashion week cruise, де я та моделі прийняли участь в установлені рекорду України, як "Найбільша кількість моделей на Потьомкінських сходах" де було зафіксовано 525 моделей. Після цього одну з суконь було надруковано у модному глянці "Ukrainian fashion (#5/13'19)"
Загалом, навчання дало багато незабутніх вражень, знайомство та знань, які я пронесу через все життя
Відповісти
0 # Крамаренко Наталья 30.01.2021, 22:39
Я закінчила у 2019 році фізико-математи чний факультет за спеціальністю Трудове навчання та технології, бакалаврат та магістратуру . Навчаючись тут майже 6 років в мене залишилися приємні спогади. Мене навчали кваліфіковані фахівці, спеціалісти, яким я дуже вдячна за знання які отримала.
Чому обрала саме цей вуз? Тому що, ще у школі в мене були нахили до шиття й після участі в міській олімпіаді я почала цікавитися вузами, які мали спеціальності де можна було реалізувати свої здібності. Мій вибір зупинився на ЦДПУ ім.В.Винниченка , де є спеціальність за технологічним напрямком. Ні жодного дня я не жалкувала про навчання тут. Кафедра теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності , яка є випусковою для даної спеціальності має потужну матеріально-тех нічну базу, зокрема, швейні майстерні обладнані прямострочними промисловими та побутовими швейними машинами, краєобметувальн ими машинами, напівавтоматизо ваним та автоматизованим швейним обладнанням. Під час навчання я вивчала дисципліни з швейної справи, це "Конструювання швейних виробів", "Технологія швейних виробів", "Технологічний практикум", а також мала змогу вибрати дисципліни "Моделювання та художнє оформлення одягу", "Рисунок та композиція костюму" та інші. Опанування вказаних дисциплін, дозволило мені проявити творчі здібності, що дало змогу взяти участь багатьох творчих конкурсах із дизайну одягу. Також отриманий високий рівень загальної підготовки з технологічної освіти дозволив мені зайняти 3 призове місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Технологічна освіта».
Я завдячую своїм викладачам за набуті компетентності, за створену позитивну та дружню атмосферу для студентів під час навчання, за підтримку та створення сприятливих умов для реалізації наших проєктів та ідей.
Також приємно зазначити, що в стінах цього вузу, цього факультету, цієї кафедри, я продовжую свою науково-пошуков у діяльність.
Відповісти
0 # Ірина Кудревич 30.01.2021, 21:34
Я,Кудревич Ірина, підприємець, дизайнер текстильних виробів, керівник «Студії клаптарства» (школа печворку у м. Кропивницький). Навчалася у ЦДПУ ім. В. Винниченка у 2014-2019 р, отримала фах за спеціальністю «Трудове навчання та технології». Щиро вдячна викладачам університету за високий професійний рівень і майстерність.
На фізико-математи чному факультеті гарно обладнані й устатковані лабораторії, комп’ютерні класи, швейні та столярні майстерні. Освітній процес дуже цікавий, насичений і різноманітний. Особливо для мене – дисципліни з конструювання та моделювання одягу, рисунку, композиції та ін., оскільки на момент вступу до університету я вже мала спеціальність технолога швейних виробів і багато практичного досвіду, займалася виготовленням одягу і текстильних виробів технологією печворк. В університеті продовжила вдосконалювати свої знання та практичні навички.
Вдячна своїм висококваліфіко ваним викладачам, які розкрили для мене світ моди, розширили і збагатили мої фахові компетентності, зокрема, доцентки Абрамова О. В., Чистякова Л. О., ст. викл. Куценко Т. В. та інші викладачі кафедри ТМТПОПБЖ. Крім того, здобула фах вчителя, що допомагає ефективно реалізовувати іншу траєкторію своєї діяльності, за що дякую викладачкам педагогіки – Краснощок І. П. та психології – Клочек Л.В.
Упродовж навчання та підготовки кваліфікаційної роботи під керівництвом доцентки Чистякової Л .О., брала участь у конкурсах наукових студентських робіт та конкурсах молодих дизайнерів. Колекція одягу «Реінкарнація» була представлена в професійних конкурсах молодих дизайнерів одягу «Печерські каштани» (м. Київ, 2019 – вихід до півфіналу), конкурс молодих дизайнерів «Fashion show. Мода без кордонів» (м. Кропивницький, 2019 – диплом ІІІ ступеня в номінації Pret-a-porte, диплом І ступеня в номінації «Відкриття року»), фестиваль модельєрів, учасник модної платформи «Fashion.ua» (м. Дніпро, смт. Петриківка, 2019 – ІІІ місце серед модельєрів).
Мені знадобилися педагогічні компетентності, за якими прийшла до університету – я їх здобула і щаслива з того! Навчання в університеті відкрило мені нові шляхи у професійній діяльності, додало впевненості у власних силах. Зичу успіхів викладачам кафедри, талановитих студентів і нових здобутків!
Відповісти
0 # Наталія Швидка 30.01.2021, 20:21
Швидка Наталія – викладач дисціплін професійно теоретичної підготовки, майстер виробничого навчання Державного закладу професійної (професійно-тех нічної) освіти «Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і торгівлі».
В 2011 році закінчила Центральноукраї нський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Отримала диплом спеціаліста за кваліфікацією вчитель трудового навчання, конструювання та моделювання одягу, креслення загальноосвітнь ого навчального закладу ІІ-ІІІ ступенів. Працюючи (на той час) майстром виробничого навчання в професійному ліцеї побутового обслуговування, обрала близьку до професійного спрямування спеціалізацію «Конструювання та моделювання одягу». Практичні навички удосконалювали на оновленій сучасній базі швейних майстерень кафедри ТМТПОПБЖ. За роки навчання отримали ґрунтовні знання з циклу дисциплін професійного спрямування: «Конструювання та моделювання одягу», «Технологія швейних виробів», «Композиція костюма», «Обладнання», «Швейне матеріалознавст во», а також психолого-педаг огічних дисциплін, що дало право стати педагогом та викладати в ліцеї всі предмети професійно-теор етичної підготовки.
Нажаль, в роки нашого навчання на фізико-математи чному факультеті нашого університету не було можливості отримати професійну освіту, попри те, з вдячністю згадую викладачів кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Куценко Т.В., Чистякову Л.О. В своїй професійній діяльності використовую їхні поради і той багаж знань, що вони передали за роки навчання. Тепер випускники нашого ліцею мають змогу продовжити навчання на новій спеціальності: Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості), що відкриє перед ними нові можливості. В свою чергу, студенти четвертого курсу, майбутні перші випускники спеціальності: Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості), прийдуть до нас на першу педагогічну практику. Намагатимемось передати їм свій досвід і знання.
Відповісти
0 # Катерина 25.01.2021, 18:35
Я, Вовкогон Катерина, закінчила факультет фізичного виховання КДПУ ім В. Винниченка у 2012 році за спеціальністю 8.01020101Фізич не виховання*. Працюю викладачем фізичного виховання в Кропивницькому фаховому інженерному коледжі ЦНТУ. Під час навчання отримала грунтовні знання з фаху, які дозволяють мені в умовах сьогодення фізично розвивати підростаюче покоління й прищеплювати їм здоровий спосіб життя.
Науково-педагог ічні працівники на високому професійному рівні надавали нам знання, а отримані практичні навички в нагоді на кожному занятті фізичного виховання. Приємно відзначити, що саме в стінах факультету фізичного виховання я отримала можливість здійснювати науково-пошуков у діяльність за отриманою спеціальністю.
Відповісти
0 # Ростислав 24.01.2021, 22:06
Асистент програм МІжнародного республікансько го інституту (IRI, the International Republican Institute)

Діяльність Міжнародного республікансько го інституту спрямована на вирішення актуальних завдань громадського сектору, проведення заходів наукового та дослідницького характеру. Зокрема, наша установа налагоджує та поглиблює контакти з міжнародними грантодавцями, науковими, освітніми, неурядовими та іншими міжнародними структурами.
Враховуючи специфіку діяльності організації, ми зацікавлені у випускниках, фахова підготовка яких дозволить їм виконувати наступні завдання:
встановлювати зв’язки з національними та міжнародними організаціями і їх представниками;
компетентно вести ділові переговори з представниками міжнародних організацій донорів та сприяння стійким стосункам з донорами та іншими міжнародними організаціями;
забезпечувати моніторинг громадсько-полі тичного сектору; брати
участь у публічних та приватних зустрічах з представниками міжнародних організацій; забезпечувати підготовку матеріалів до міжнародних заходів.

Як випускник освітньо-профес ійної програми підготовки магістрів за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» підтверджую, що Університет дає змогу навчити відповідним компетентностям випускника та забезпечує унікальним комплексом навиків та вмінь, що потрібні для ефективної діяльності нашої організації. Це стосується, як гуманітарних знань в сфері міжнародних відносин, так і володіння іноземними мовами (зокрема, англійською).
Таким чином, IRI, the International Republican Institute схвально ставиться до підготовки фахівців за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» і сприяє проходженню практики студентів та подальшому працевлаштуванн ю випускників у нашому Інституті.
Відповісти
0 # Вадим Мурований 24.01.2021, 21:45
Директор CBN та телеканалу «Вітер»

Мені приємно, що в Кропивницькому з’явилася можливість здійснювати підготовку магістрів у галузі міжнародних відносин. Впевнений, що це дозволить налагоджувати комунікації з органами влади, міжнародними колегами та громадськістю.
Такі професійні знання та навички є затребуваними для нашого інформаційного холдингу. Зокрема, важливими напрямками для нас є підготовка фахівців в сфері аналітики поточних зарубіжних подій та прогнозів, щодо впливу міжнародної ситуації на життя в нашому регіоні і Україні. Особливої актуальності це набуло в період пандемії і міжнародного локдауну. Таким чином, ми зацікавлені у проходженні магістрами навчально-вироб ничої практики на базі нашого холдінгу CBN та подальшому працевлаштуванн і сумлінних випускників. Вважаю додатковим позитивом гарне володіння іноземними мовами магістрантами спеціальності.
Наша організація зацікавлена у подальшій співпраці з ЦДПУ ім.В.Винниченка і випускниками спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Сподіваємось на взаємовигідне партнерство і комунікацію.
Відповісти
0 # Бородіна Аліна 24.01.2021, 21:36
(спеціаліст по роботі з міжнародними компаніями, перекладач)
Кіровоградська регіональна торгово-промисл ова палата є важливим центром організації партнерства між українськими та зарубіжними компаніями. КРТПП надає широкий спектр юридичних, організаційних, зовнішньоеконом ічних та інформаційних послуг. Саме тому, палата потребує спеціалістів у галузі міжнародних відносин. Відповідні знання, щодо організації міжнародних переговорів, укладання міжнародних угод та володіння іноземними мовами (в першу чергу, англійською) дозволяє створювати кращі умови роботи нашої організації. Природно, що освітньо-профес ійна програма «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» ЦДПУ імені В.Винниченка є такою, що має можливість готувати магістрів із компетентним набором вмінь та навичок.
Виходячи з цього, Торгово-промисл ова палата зацікавлена і в подальшому поглиблювати конструктивну співпрацю зі студентами та випускниками спеціальності. Це стосується, як проходження практики, так і подальшого працевлаштуванн я.
Відповісти
0 # Андрій ГРИМАЛЮК 21.01.2021, 10:54
Одним з ключових напрямків діяльності Міністерства юстиції України та його територіальних органів є міжнародне співробітництво у сфері цивільного і кримінального судочинства. Зокрема, міжрегіональні управління Міністерства юстиції здійснюють організацію взаємодії судів України з уповноваженими органами іноземних держав щодо надання та отримання міжнародної правової допомоги.
Оскільки, робота міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції з напрямку міжнародного співробітництва постійно вдосконалюється та напрацьовується практика застосування окремих видів міжнародних договорів, підготовка фахівців у сфері міжнародних відносин безумовно має важливе значення для роботи Міністерства юстиції та його територіальних органів.
Отже, Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції зацікавлене у тому, аби Центральноукраї нським державним педагогічним університетом ім. Володимира Винниченка й надалі здійснювалась підготовка фахівців за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та сприятиме подальшому працевлаштуванн ю випускників, адже теоретичні знання і навички молодих спеціалістів, здобуті за цією спеціальністю, є актуальними для роботи в органах юстиції та сприятимуть вдосконаленню роботи у сфері міжнародного співробітництва .
Відповісти
0 # Чорна Тетяна 09.12.2020, 12:32
Ознайомилася з освітньою професійною програмою спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання), зустрілася з керівництвом та викладачами кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці і безпеки життєдіяльності студентами. ОПП грамотно складено, враховано зауваження, які були зясовані раніше. Крім цього збагатилася їх досвідом. Заступник директора Новгородківсько го профтехучилища №36 Чорна Тетяна
Відповісти
0 # Анастасія Царенко 16.06.2020, 14:59
Я навчаюсь в ЦДПУ ім. Володимира Винниченка, за спеціальністю "Природничі науки". Студенти, які отримають фах із природничої освіти, можуть бути впевнені в тому, що завжди матимуть місце роботи. Якщо ви любите природу, хочете взаємодіяти з нею, пізнавати її все більше і більше та дарувати ці знання дітям, то ця професія саме для вас! Природничо-геог рафічний факультет зацікавлює своєю багатогранністю , адже тут ви можете опанувати такі науки як: біологія, фізика, хімія, географія. Тут знайдеться свій затишний куточок для кожного природолюба!!!! !!
Відповісти
0 # Марія 24.04.2020, 12:04
Одна з тих, хто мріяв про вищу художню освіту в нашому місті. Ми були першими. Після закінчення вузу запросили працювати на кафедрі. Ось тоді і відбулася справжня школа методичної роботи (писали програми з мистецьких дисциплін для різних спеціальностей) . Дякую Кулініч Ларисі і Леоніду Бабенко і всьому нашому колективу художників. До речі, ці знання стали в нагоді в Київському мистецькому інституті художнього моделювання та дизайну де я працювала майже 9 років. Зараз працюю керівником дитячої студії, завідувач Центром художньо-техніч ного розвитку, член Конфедерації дизайнерів і стилістів України. Дякую Ларисі Гарбузенко, Любі Гусевій і Олександру Босому, які ще в студентські роки привили цікавість до вивчення культури рідного краю. Пишу до свят з дітьми і їх батьками традиційні писанки, ріжемо витинанки, пишемо живопис, друкуємо графіку вивчаємо основи дизайну. Рекомендувала своїй племінниці вступити вже на оновлену спеціальність. Вся родина, чекає випуск.
Відповісти
0 # OLEKSANDR VASYLENKO 24.04.2020, 11:59
Олександр Василенко
Працюю в місті Дніпро викладачем в художній школі. Закінчив Дніпропетровськ е художнє училище. На конкурсі з дизайну, де я і Лариса Кулініч були членами журі, дізнався про Мистецький факультет Центральноукраї нського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Тепер - студент третього курсу. Добре, що є можливість отримати вищу освіту по своїй спеціальності. Вчитись цікаво. Дякую.
Відповісти
0 # Богдан 13.04.2020, 13:18
Навчаюсь на природничо-геог рафічному факультеті, на вчитель біології, хімії. Хочу відзначити викладачів кафедри біології, які прагнуть сформувати знання, вміння та нивички. Робота викладачів кафедри спрямована не тільки на засвоєння теоретичного матеріалу, а й практичного. Навчально-польо ві практики сприяють закріпленню теоретичних знань, застосування їх на практиці. Практика - це час відпочинку від навчання, але зібрання та оформлення гербарію та ентомологічної колекції не дають відпочивати.
Висловлюю вдячність викладачам кафедри біології за сумлінну та плідну працю, Ви дійсно прагнете сформувати зі студента справжнього вчителя, професіонала своєї справи. Щодо кафедри хімії, то можна сказати, що вона вражає своїми лабораторними роботами та практичними заняттями. Слова подяки викладачам кафедри хімії за тяжку та непросту роботу, яку Ви робите.
Відповісти
0 # Мери Сароян 09.04.2020, 09:58
Я випускниця природничо-геог рафічного факультету ЦДПУ ім. В.Винниченка. У 2018 році закінчила магістратуру та здобула кваліфікацію: біолог, вчитель біології, екології та хімія.
Роки навчання на ПГФ були надзвичайними. Я отримала величезний багаж знань та практичні вміння, що допомагають мені в моїй професійній діяльності!
Щиро дякую всім викладачам за вашу наполегливу працю, терпіння, лояльність. За ті ґрунтовні знання, які ми, випускники, отримали під час лекцій, польових практик, простого спілкування з Вами. Всі життєві компетентності, яким Ви нас навчали, ми як вчителі загальноосвітні х шкіл, НВО, НВК намагаємось втілювати в своїй роботі.
Спогади про навчання викликають тепло на душі. Жодного разу не пошкодувала за свій вибір, навчатися саме в цьому університеті, бути в команді ПГФ!
Відповісти
0 # Наталія 16.03.2020, 07:09
Доброго дня,всім! Я закінчила КДПу ім.В.Винниченка у 2007році, факультет образотворчого мистецтва та дизайну. Працюю
вчителем образотворчого мистецтва, скульптури,Д-П. М. Знання і вміння отримані допомагають і зараз.Теорія забулася.Але завжди потрібні "практики".У школі завжди потрібні вмілі руки, які можуть швидко оформити плакат, розробити цікаві техніки живопису, створити якісні фотозони, патріотичні куточки з вишиваними виробами, нестандартні вироби на подарунок, індивідуальні арт-практики для "особливих" дітей. Ніякий комп'ютер не замінить виріб ручної роботи. Ніякий принтер не сяде поруч з гіперактивним хлопчиськом та не навчить ліпити чи малювати.Чи для передачі мистецької ідентичності цілому поколінню. Мета-різна.Але наша спеціальність-п овинна бути!!!Дякую викладачам-Гарб узенкоЛ.В. та кураторові-Дави дову В.М. за грунтовні знання!
Відповісти
0 # Вікторія 12.03.2020, 22:47
Я, Тимченко Вікторія, випускниця кафедри образотворчого мистецтва та дизайну ЦДПУ. Працюю в місті Київ, у сфері IT(розробка комп'ютерних ігор). Займаю посаду керівника проекту та співпрацюю з іноземними замовниками.
Мені неймовірно пощастило тут навчатись! Я отримала всі необхідні знання для подальшого кар'єрного росту. Малюнок, живопис, кольорознавство , декоративно-при кладне мистецтво, історія мистецтв, кераміка, скульптура та ще безліч предмтів які дали неоціненний багаж знань по композиції, перспективі, світлотіні, кольору, ритму, о'бєму та ін.
Єдине шкодую що не вчила як треба Шрифти :lol: Урок засвоїла, тепер вчу смостійно, але це ой як складно 8)
Окремо хочу подякувати викладачам! І не тільки за знання, а й за терплячість, підтримку і хороший настрій :roll:
Порада студентам і майбутнім студентам: Поглинайте знання як губка на кожній парі, не лінуйтесь практикуватись( як я зі шрифтами :D ), бо якщо працювати по спеціальності(у будь-якій сфері), то вам знадобляться абсолютно всі знання.
Відповісти
0 # Фролова Ольга 12.03.2020, 18:33
Я навчалася на кафедрі образотворчого мистецтва з 2004 по 2009рр. По закінченню університету ось уже 10 років працюю вчителем образотворчого мистецтва та керівником гуртка. За час навчання опанувала не лише види, а й найрізноманітні ші техніки образотворчого та декоративно-при кладного мистецтва, багато з яких стали моїми улюбленими і допомогли розвинути в собі творчі здібності і вміння. Зараз я із задоволенням ділюся набутими знаннями та навичками зі своїми учнями і вважаю, що такі освітні програми мають бути реалізовані в повній мірі з метою якісної підготовки студентів.
Відповісти
0 # Анна Орлова 12.03.2020, 16:56
Я, Орлова Анна, працюю вчителем образотворчого мистецтва у КЗ "ЗШ №5" Бобринецької міської ради. У 20212 році закінчила мистецький факультет образотворчого відділення у ЦДПУ ім. В.Винниченка.
Отримана спеціальність дала змогу працювати впевнено. Мене цінують та поважають як спеціаліста завдяки знанням отриманим в університеті.
Завдяки навчанню на кафедрі образотворчого мистецтва отримала фундаментальні знання, які дають можливість продовжувати розвивати та самовдосконалюв ати професійну та творчу діяльність. Наприклад, приймати участь у виставках, творчих зустрічах, проводити майстер-класи, семінари, оформлювати дизайн приміщень, створювати мистецькі витвори - все це завдяки педагогам кафедри образотворчого мистецтва.
Навіть зараз, звертаючись до викладачів у разі необхідності, отримую від них допомогу, всі педагоги "ідуть на зустріч", допомагають та консультують.
Знання, здобуті під час навчання в університеті, застосовую у своїй педагогічній діяльності. Підтвердженням цього є перемога в обласному турі конкурсу "Учитель року - 2020". У даний час готуюсь до третього (заключного) туру Всеукраїнського конкурсу.
Своїм успіхом я завдячую викладачам кафедри образотворчого мистецтва. Вони володіють високим професіоналізмо м, небайдужістю до справи і готують конкурентноспро можних педагогів.
Завжди з теплотою згадую викладачів кафедри та роки навчання в університеті.
ЩИРО ВДЯЧНА ВАМ, ШАНОВНІ ПЕДАГОГИ!
Відповісти
0 # Архіпова Аліна 12.03.2020, 14:51
Працюю директором та викладаю образотворче мистецтво у Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів №31. Маю повну вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання та образотворче мистецтво» (КДПУ ім. Винниченка 2001 р.) та ступінь вищої освіти магістр за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування » (2020 рік).
Архіпова А.Є. маю кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання «вчитель-методист».
Своїм досягенням я зобов'язана викладачам КДПУ ім. Винниченка. За роки навчання в якому я сформувалась як лідер із життєвою громадською позицією і прагненням до постійного самовдосконален ня. На часі відчуваю велику потребу в підтримці образотворчого мистецтва в освіті та митців зокрема. Тому впроваджую інноваційні мистецькі проекти: "Memory and art", обласна художня майстерня, арт-майданчик, арт-терапевтичн а студія тощо. Маємо позитивний зворотній зв'язок від громадськості, яка зазначає, що їм не вистачає культурних просвітницьких чи мистецьких заходів, під час яких можна познайомитись із сучасними українськими митцями, їхньою творчістю. Радію, що рідний університет крокує в ногу із сучасністю, а часом і випереджує, та зрощує майбутню професійну мистецьку еліту України. Бажаю успіхів викладачам і студентам, Ви формуєте сучасне мистецтво і не дозволяєте традиційній культурі бути забутою!
Я і мій колектив завжди відкриті до спрівпраці і готові стати надійними партнерами!
Для підтвердження своїх досягнень прикладаю деякі нагороди:
• почесна грамота Верховної ради України «За особливі заслуги перед Українським народом» (2011 р.);
• диплом про присвоєння звання "Кращий муніципальний працівник» в рамках загальноміської програми "Городянин року" "Людина року" (2011 р.);
• диплом про присвоєння почесного звання «Лауреата Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011» у номінації «Образотворче мистецтво» (2011 р.), - посіла 3 місце на всеукраїнському етапі.
• диплом І ступеня обласної державної адміністрації як переможця ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011» у номінації «Образотворче мистецтво» (2011 р.)
Відповісти
0 # Володимир Кардашов 12.03.2020, 10:13
Зараз працюю професором кафедри дизайну НУ "Запорізька політехніка",ал е з метою збереження мистецької освіти ТЕЖ ХОЧУ ПІДТРИМАТИ ЦЕНТРАЛЬНУ ШКОЛУ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА і на сторінці сайту залишити відгук про якість освітньої програми 023 ,як людина яка була причетною до формування цієї школи- було зроблено багато чудових проектів .
Відповісти
0 # Мирослава Липа 12.03.2020, 09:21
Навчалася на кафедрі образотворчого мистецтва у 2000-2007 н.рр. Отримана спеціальність дала змогу працювати на посадах, пов’язаних з галуззю образотворчого мистецтва та самостійно працювати як художник та майстер народного мистецтва. Набуті знання та навички дали міцну базу для самостійної та професійної творчої діяльності.
Відповісти
0 # Оксана Качуровська 12.03.2020, 08:39
Я працюю керівником гуртка пісочної анімації «Magic of sand» в Комунальному закладі «Центрі дитячої та юнацької творчості» Кіровоградської міської ради.
У 2014 році закінчила навчання на мистецькому факультеті, образотворче відділення ЦДПУ ім. В. Винниченка. За роки навчання здобула величезний, цінний багаж професійних знань та умінь завдяки викладачам – професіоналам, які вкладають всю свою душу у виховання все нових і нових поколінь художників, дизайнерів, педагогів.
Понад 8 років я навчаю дітей образотворчому та декоративно-при кладному мистецтву і точно можу сказати, жодне заняття, лекція, практикум в університеті не пройшли без користі для мене та моєї подальшої професійної діяльності.
Р. Кіплінг писав «Освіта - найбільше з усіх земних благ, але тільки тоді, коли вона найвищої якості.» - щиро вдячна Вам, дорогі, викладачі за можливість здобувати якісну, сучасну освіту.
Відповісти
0 # Ганна Осіпова 11.03.2020, 14:39
Ганна Осіпова -заступник директора з наукової роботи Кіровоградськог о обласного художнього музею
Мистецький факультет, мабуть з часів заснування, виступає однією з основних баз формування творчої спільноти і не лише у нашому регіоні. Особливо тісно ми співпрацюємо із кафедрою образотворчого мистецтва та дизайну. Щорічно відбуваються виставки дипломних/квалі фікаційних робіт випускників факультету. Окремим блоком вже традиційно презентують свої проєкти майбутні дизайнери. Роботи майбутніх художників - це завжди, окрім традиції - креатив, виклик, новітні світоглядні тенденції в образотворчому та прикладному мистецтві. Вражає і високий рівень викладацького складу кафедри, постійний пошук та удосконалення практик навчання. Виставкові проєкти, на кшталт, «Учитель та його учні» і після закінчення ВУЗу збирають повні аншлаги на виставкових вернісажах. Завжди дякуємо за постійну тісну та плідну співпрацю і викладачам і студентам, а також за партнерську підтримку у різноманітних культурно-освіт ніх проєктах. Звісно ці спеціальності завжди будуть затребувані і в мистецьких закладах освіти та культури і у навчальних закладах та різноманітних центрах позашкільної мистецької освіти.
Відповісти
0 # Юлія 11.03.2020, 10:02
Навчалася в ЦДПУ з 1998-2003 на природничо- географічному факультеті, спеціальність " Хімія і біологія". Після закінчення працювала на кафедрі хімії завідувачем лабораторією " Фізичної та колоїдної хімії". Дуже вдячна викладачам за їх професіоналізм і сумлінну працю. Отримала згарні знання і використовую в теперішній професії.
Відповісти
0 # Оксана Качуровська 10.03.2020, 12:58
Я, Качуровська Оксана, керівник гуртка пісочної анімації у КЗ "Центр дитячої та юнацької творчості" м. Кропивницький. У 2014 році закінчила навчання на мистецькому факультеті, образотворче відділення ЦДПУ ім. В. Винниченка.
За роки навчання здобула величезний, цінний багаж професійних знань та умінь завдяки викладачам – професіоналам, які вкладають всю свою душу у виховання все нових і нових поколінь художників, дизайнерів, педагогів.
Понад 8 років я навчаю дітей образотворчому та декоративно-при кладному мистецтву і точно можу сказати, жодне заняття, лекція, практикум в університеті не пройшли без користі для мене та моєї подальшої професійної діяльності.
Р. Кіплінг писав «Освіта - найбільше з усіх земних благ, але тільки тоді, коли вона найвищої якості.» - щиро вдячна Вам, дорогі, викладачі за можливість здобувати якісну, сучасну освіту.
Відповісти
0 # Анна 09.03.2020, 22:47
Я навчалася на кафедрі образотворчого мистецтва та дизайну, отримала диплом у 2017 році. Працюю дизайнером. Навчання сформувало мене як досвідченого фахівця у багатьох мистецьких галузях та надало можливість відповідати потребам ринку праці. Важливим у процесі навчання було знайомство з різними мистецькими техніками, що забезпечило певний рівень володіння
рисунком, живописом, прийомами декоративного розпису,тощо. Не шкодую, що отримала художню спеціальність саме тут і щиро дякую всім викладачам кафедри!
Відповісти
0 # Анатолій Войний 09.03.2020, 15:01
Директор ФОП Войний А. В. Ринок праці потребує «графічних дизайнерів», «веб-дизайнерів ». Дипломовані живописці працюють в безлічі суміжних галузей, іноді одночасно, і це не характеристика перехідного періоду, а закономірність. Може статися, що "академічні художники" вимруть як вид. Але така спеціальність має залишитись, оскільки вона здатна забезпечити систематичну трансляцію художньої традиції. Було б добре поєднати спеціальності "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація" з "Графічним дизайном" чи "Веб-дизайном". Цей напрям ми вважаємо перспективним для ринку праці в регіоні в області естетичних послуг.
Відповісти
0 # Юлія 07.03.2020, 21:18
Я Терещенко Юлія являюся випускником кафедри образотворчого мистецтва та дизайну ЦДПУ, зараз працюю викладачем Регіонального центру професійної освіти ім.О.С.Єгорова. Завдяки набутим знанням я впевнено почала свою педагогічну діяльність і вже 9 років передаю учням знання, які в мене вкладали найкращі викладачі кафедри образотворчого мистецтва.
Я з впевненістю можу сказати,що завдяки своїм викладачам, які навчали професійним навичкам, людяності та любові до педагогічної діяльності, в результаті підготували гарного педагога.
Велика Вам вдячність!!!!
Відповісти
0 # Дарія Жабокрицька 06.03.2020, 19:57
Я Жабокрицька Дарія, у 2017 році закінчила навчання на мистецькому факультеті по кафедрі образотворчого мистецтва та дизайну. У процесі навчання набула значний досвід як фахівець з художньої спеціальності, яку обрала свого часу свідомо і не розчарувалася, коли навчалася на факультеті. Викладачі кафедри образотворчого мистецтва та дизайну висококваліфіко вані, надають дуже корисні знання та практичні навички. В моій художній діяльності я постійно згадую заняття у майтернях, на пленерній практиці, участь у Всеукраїнському конкурсі студентських науково-дослідн их робіт. Все, що я отримала на кафедрі образотворчого
мистецтва та дизайну, я використовую як фацивець. Дуже вдячна за професійну кваліфікацію, що я отримала в ЦДПУ ім. В. Винниченка
Відповісти
0 # Ірина Саєнко 06.03.2020, 19:07
Головними завданнями Кіровоградської регіональної торгово-промисл ової палати є широкий спектр юридичних, організаційних, зовнішньоеконом ічних та інформаційних послуг. Для забезпечення означеного кола завдань наша Палата потребує спеціалістів у галузі міжнародних відносин. Адже саме знання специфіки організації міжнародних переговорів, укладання міжнародних угод та володіння іноземними мовами (в першу чергу, англійською) дозволить залучити додаткових партнерів до співпраці та створить кращі умови роботи нашої організації. Саме тому, освітньо-профес ійна програма «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» ЦДПУ імені Володимира Винниченка є такою, що дозволяє готувати магістрів із означеним колом вмінь та навичок.
Виходячи з цього, наша Торгово-промисл ова палата висловлює бажання налагоджувати конструктивну співпрацю зі студентами та випускниками спеціальності у питання проходження практики та подальшого працевлаштуванн я.
Президент Кіровоградської РТПП – Саєнко Ірина Анатоліївна
Відповісти
0 # Левченко Людмила 06.03.2020, 11:51
У 2004 році я закінчила фізико-математи чний факультет КДПУ ім. В.Винниченка.За раз працюю вчителем фізики та математики у філії "Богданівська ЗШ" ОНЗ " Богданівська ЗШ I-III с.т. ім.І.Г Ткаченка" ,Знам'мського району,Кіровогр адської обл.
Останнім часом в освітньому просторі України STEAM- освіта набирає обертів. У світі спостерігається дефіцит фахівців з технічних напрямків,попит на них росте набагато швидче, ніж на інші спеціальності.С аме тому в Центральнодержа вному педагогічному університеті ім.В.Винниченка працює команда досвідчених викладачів-проф есіоналів, які готують конкурентно- спроможних студентів, готових навчати вже наших дітей.Дякую вам за Ваш високий професіоналізм! !!!
Відповісти
0 # Аліна 05.03.2020, 21:11
У 2014 році закінчила природничо-геог рафічний факультет КДПУ ім. В. Винниченка. Працюю вчителем хімії та біології у Науковому ліцеї м. Кропивницького. Щиро вдячна викладачам кафедри хімії за їх професіоналізм, грунтовну теоретичну базу та практичні уміння та навички, які я здобула за роки навчання. Завдяки гарному матеріально-тех нічному забезпеченню мали можливість виконувати цікаві дослідження та експерименти, отримали безцінний досвід. А студентське дозвілля на ПГФ залишить назавжди приємні та теплі спогади!
Відповісти
0 # Компанієць Зоя 05.03.2020, 19:06
Компанієць З.В.,вчитель географії ОНЗ "Мошоринська ЗШ І-ІІІ ст. Знам'янської районної ради", вчитель вищої категорії, старший вчитель. Після закінчення Мелітопольськог о вузу 28 рік працюю в сільській школі вчителем географії, крім цього 19 років читаю години хімії. Два роки тому виникла нагальна потреба підвищити свій кваліфікаційний рівень в галузі хімії і я вступила на магістратуру за ОПП "Природничі науки" ЦДПУ ім. В. Винниченка, яка тільки буа відкрита, а на даний час вже працюю над кваліфікаційною роботою. Життя не стоїть на місці і вимагає самовдосконален ня: для того, щоб формувати "основні компетентності в природничих науках і технологіях" в учнів, як цього вимагають національні пріоритети, що пов'язані з реформуванням середньої освіти України в контексті реалізації концептуальних засад НУШ та переходом загальноосвітнь ої школи до компетентнісної освіти, треба самому навчитися. Дана ОПП дає можливість опанувати теорію і методику природничих дисциплін, формує загальні та предметні фахові компетенції вчителів широкого профілю (природничих наук, фізики, хімії, біології), знайомить з новими освітніми технологіями, методиками, іноваціями в професійній педагогічній діяльності. Бути компетентним в декількох природничих дисциплінах актуально для вчителя сільської школи, де немає паралельних класів і для тижневого навантаження треба читати декілька предметів.І взагалі, вчитися ніколи не буває пізно та цікаво завжди: спілкування з викладачами та однокурсниками - молодими людьми і сам себе відчуваєш молодим студентом.
Відповісти
0 # Якимович Володимир 04.03.2020, 19:00
Минуло понад 10 років, як я закінчив наш ЦДПУ, але до сих пір з теплотою згадую роки, проведені в його стінах. Природничо - географічний факультет - це моя відправна точка у майбутній кар’єрі, це отримані знання, це друзі, з якими ми досі разом ідемо по життю, це найкращі спогади у походах які проходили, а також викладачі яких завжди приємно згадувати.
Відповісти
0 # Банік Анастасія 02.03.2020, 18:14
Мене звуть Банік Анастасія Сергіївна, я випускниця природничо-геог рафічного факультету, ЦДПУ ім. В.Винниченка (2018 рік).
Хочу висловити величезну подяку педагогам кафедри хімії та біології, адже завдяки їхньому професіоналізму , я жодного дня не пошкодувала про обрану спеціальність, а навпаки - пишаюсь та розвиваюсь в ній! Нині я викладаю в Київському міжнародному університеті хімію та біологію, та застосовую той неймовірний досвід високопрофесійн их педагогів, який отримала за роки навчання на ПГФ. Дякую за успішну кар`єрну реалізацію!
Відповісти
0 # Андрій Хворост 02.03.2020, 09:55
Ринок образотворчого мистецтва в Україні до нинішнього моменту перебуває у фазі становлення: відсутнє управління працевлаштуванн ям професійних художників, ефективна політика розвитку сфери культурного виробництва і художньої освіти, не розроблені системні заходи щодо спонсорської та державної підтримки діячів мистецтва. Залишено без уваги формування у студента-художн ика тих якостей, які дозволили б йому більш ефективно діяти на ринку праці. На випускника, який іде працювати в сферу естетичних послуг покладено велике коло обов’язків. Він має володіти, крім суто професійних компетенцій, навичками менеджера по роботі з клієнтами, ритора, маркетолога, рекламіста, психолога і так далі. Деякі з них уже внесено у Освітню програму.
Відповісти
0 # Іван Поліщук 29.02.2020, 01:00
Я, Іван Поліщук, генеральний директор Krop Half Marathon, співзасновник громадської організації "Клуб прогресивних ініціатив" і керівник гуртка "Спортивний туризм". У минулому випускник-магіс тр природничо-геог рафічного факультету за спеціальністю "Географія". Хочу подякувати рідному факультету і викладачам за чудові роки навчання. Саме під час навчання я полюбив природу, нашу планету, мандрівки, гори, географію як науку і проживав насичене студентське життя. Насправді я отримав більше ніж знання навички і професію.
Я пишаюсь рідним факультетом, своїм університетом і професією педагога. Розумію, що університет має розвиватись, а система вищої освіти реформуватись для того, щоб випускати конкурентноспро можніх і потрібних країні кадрів.
З шаною і повагою до своїх вчителів, щиро Іван Поліщук, назавжди Географ.
Відповісти
0 # Яна Конькова 28.02.2020, 16:12
У 2011 році закінчила природничо-геог рафічний факультет. Дуже вдячна своїм викладачам, що змінили мій світогляд, допомогли подорослішати і просто стати людиною. Працюю у сфері освіти, не жалкую про свій вибір у навчанні і життя. Так, я - педагог :lol: Це круто!
Відповісти
0 # Vita Chernova 28.02.2020, 09:32
Система художньої освіти повинна бути здатною зберегти українські мистецькі традиції за умови розгляду її в якості об'єкта специфічної політики в рамках інституту вищої освіти. В іншому випадку українське мистецтво, орієнтуючись на інтереси світового ринку, ризикує остаточно піти шляхом "наздоганяючої модернізації", який навряд чи призведе до успішного конкурування з зарубіжними художниками, але напевно зруйнує збережені українським мистецтвом сьогодні залишки академічності, які в іншому випадку могли б стати платформою для формування нової ідеології виробництва мистецтва.
Відповісти
0 # Ткач Ігор 27.02.2020, 21:46
Випускник 2009 року. Спеціальність географія, біологія та КТР. На ПГФі здобув знання які дали можливість не тільки працювати в школі, а й в інших сферах життя. Дякую чудовим викладачам,які виростили з нас Людей. А польові практики дали можливість
побачити Україну та виховали в нас патріотів,зблиз ити студентів. Тут знайшов справжніх друзів. Це були незабутні 5років.
Відповісти
0 # Вікторія 27.02.2020, 21:33
Закінчила бакалаврат хімії на природничо-геог рафічному факультеті. Факультет дає змогу навчатися у цікавій атмосфері в оточенні найкращих викладачів, які дають неймовірну кількість знать. Також хочу зауважити, що навчання є дуже цікавим і за рахунок проходження практик по спеціальності, і також відвідування багатьох підприємств, де представлена можливість побачити всю сутність майбутньої професії. Навчання на природничо-геог рафічному факультеті дає можливість постійно отримувати практичний досвід під час виконання практичних робіт та підготовки різноманітних завдань та проектів. На факультеті завжди дружня та приємна навчальна атмосфера між студентами і викладачами, які завжди допомагають і навчають. Навчання на даному факультеті дає безцінний досвід і знання!
Відповісти
0 # Євгеній Молчан 27.02.2020, 21:11
Привіт рідний ПГФ. В 2013 році закінчив 5 курс за спеціальністю Географія. Вчитель економіки, організатор туристсько-крає знавчої роботи. Після навчання пройшов військову строкову службу 1,5 року. Потім пішов на залізничну дорогу працювати. Але дружина Вікторія Молчан моя ж однокурсниця ПГФ-у переконала і я все таки пішов у відділ освіти працювати. Назараз до сьогодні працюю тренером "Спортивного туризму" та завідувачем туристсько-крає знавчого відділу к Будинку школяра.
Дуже вдячний всім педагогам ПГФ за якісну освіту, величезний досвід у польових практиках та неймовірно величезний мішок емоцій і тільки позитивних,і т.д.
Всі компетентності, які Ви нас навчили втілюю у досвід навчання дітей.
Безцінно дуже Вам вдячний за Вашу працю. Тепер я розумію як це працювати з дітьми, особливо нинішнім поколінням.
Відповісти
0 # Станіслав 27.02.2020, 20:29
Природничо-геог рафічний факультет при КДПУ ім.В.Винниченко закінчив у 2003 році. Про вибір спеціальності не жалкував ні секунди! По-перше, любов до географії, що зародилася в шкільні роки, закріпилася на все життя завдяки шикарному колективу викладачів ПГФ; по-друге, польові практики розширили світогляд і привили любов до подорожей, чим ділюсь вже з вихованцями;по- третє, колектив студентів-однод умців навічно закріпився в серці; і, нарешті, по-четверте, дотримуючись принципу наступному, рекомендую ПГФ для вступу своїм випускникам!
Відповісти
0 # Тірон Сергій 27.02.2020, 18:59
Випускник ПГФ 2012 року, факультет супер...
пояснення не потрібне, але все ж:
1. Найкращі викладачі;
2. Широкі можливості після отримання диплома;
3. Цікаві практики, мандри всією Україною;
4. Під час навчання велика кількість заходів по дозвіллю;
5. Можливість займатися сучасними видами спорту;
6.Круті традиції;
7. Викладачі професіонали своєї справи;
8. .....і багато іншого....
Відповісти
0 # Вікторія 27.02.2020, 18:50
Я випускниця природничо-геог рафічного факультету, ЦДПУ ім. В.Винниченка.
Хочу відзначити титанічну роботу викладачів та високий рівень підготовки. Теорія викладається зрозуміло для всіх студентів,що супроводжується наочним матеріалом,післ я чого закріплюється завдяки дивовижним і цікавим польовим практикам.
Висловлюю вдячність викладачам кафедри географії та геоекології.
Відповісти
0 # Майборода Дмитро 27.02.2020, 18:23
Я випускник природничо-геог рафічного факультету, у 2019-му році закінчив навчання на магістратурі за спеціальністю Середня освіта (Географія). Роки навчання на ПГФ були надзвичайно яскравими.
Викладачі кафедри мають багатий досвід, тримають руку на пульсі актуальних подій, і за рахунок цього організовують цікавий та корисний навчальний процес.
Польові практики є найкращим елементом навчального процесу, а викладачі, не зважаючи ні на що, продовжують іх удосконалювати.
В результаті кожен студент має можливість отримати якісну освіту підкріплену практичним досвідом.
Відповісти
0 # Андрій Грималюк 27.02.2020, 16:21
Андрій Грималюк, заступник начальника Південно-Східно го міжрегіональног о управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) у Кіровоградській області

Одним з ключових напрямків діяльності Міністерства юстиції України та його територіальних органів є міжнародне співробітництво у сфері цивільного і кримінального судочинства. Зокрема, міжрегіональні управління Міністерства юстиції здійснюють організацію взаємодії судів України з уповноваженими органами іноземних держав щодо надання та отримання міжнародної правової допомоги.

Оскільки, робота міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції з напрямку міжнародного співробітництва постійно вдосконалюється та напрацьовується практика застосування окремих видів міжнародних договорів, підготовка фахівців у сфері міжнародних відносин безумовно має важливе значення для роботи Міністерства юстиції та його територіальних органів.

Отже, Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції зацікавлене у тому, аби Центральноукраї нським державним педагогічним університетом ім. Володимира Винниченка й надалі здійснювалась підготовка фахівців за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та сприятиме подальшому працевлаштуванн ю випускників, адже теоретичні знання і навички молодих спеціалістів, здобуті за цією спеціальністю, є актуальними для роботи в органах юстиції та сприятимуть вдосконаленню роботи у сфері міжнародного співробітництва .
Відповісти
0 # Альохіна Вікторія 26.02.2020, 21:52
Закінчила бакалаврат хімії на природничо-геог рафічному факультеті. Факультет дає змогу навчатися у цікавій атмосфері в оточенні найкращих викладачів, які дають неймовірну кількість знать. Також хочу зауважити, що навчання є дуже цікавим і за рахунок проходження практик по спеціальності, і також відвідування багатьох підприємств, де представлена можливість побачити всю сутність майбутньої професії. Навчання на природничо-геог рафічному факультеті дає можливість постійно отримувати практичний досвід під час виконання практичних робіт та підготовки різноманітних завдань та проектів. На факультеті завжди дружня та приємна навчальна атмосфера між студентами і викладачами, які завжди допомагають і навчають. Навчання на данному факультеті дає безцінний досвід і знання!
Відповісти
0 # Коваль Світлана 26.02.2020, 20:59
2015 році закінчила Природничо - географічний факультет Кіровоградськог о державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 1 рік пропрацювала хіміком-лаборан том на виробництві, а потім вирішила стати вчителем не лише за дипломом. Дякую за знання своїм найкращим викладачам! Ті знання, які я отримала за роки навчання в університеті, полегшили мені перші роки адаптації молодого вчителя.
Відповісти
0 # Тетяна 26.02.2020, 20:29
Я - випускниця природничо-геог рафічного факультету, ЦДПУ ім. В.Винниченка. Ці роки навчання можна згадувати досить довго і тільки позитивно.Нові друзі, знайомство з цікавими людьми та професійні викладачі.Викла дення предметів - на високому рівні. Я жодного разу не пожалкувала, що здобула освіту в цьому університеті, а саме на природничо-геог рафічному факультеті, викладачі кафедри хімії- Ви найкращі!!!
Відповісти
0 # Наталія Козир 26.02.2020, 17:16
Я працюю фахівцем відділу інформації та комунікацій з громадськістю ДСНС України у Кіровоградській області. До моїх безпосередніх обов'язків входить проведення екскурсій на території пожежно-технічн ої виставки-музею. Як багато інших, закінчивши ПГФ не пов'язала своє життя з вчителюванням та географією((Про те, моє особистісне становлення відбулося саме за роки навчання. ПГФ-це розширення світогляду,досв ід незабутніх подорожей, всебічний розвиток та дружня родина, яку ти отримуєш на все подальше життя! Із величезним задоволенням зустрічаюсь з викладачами та випускниками і щиро пишаюся своєю причетністю до щирої та поважної родини ПГФ!!!
Відповісти
0 # Олексій 26.02.2020, 16:31
Випускник 2004 року Роскос Олексій Миколайович. Працюю вчителем географії в приватні школі. Хочу подякувати РІДНОМУ ПГФ за роки проведенні в його стінах. Лекції, семінари та особливо практики назавжди залишились в моїй пам'яті. Професійний викладацький колектив цікаво та змістовно викладали секрети та таємниці географічної науки. Ще хочеться подякувати і за друзів яких я зустрів в стінах факультету.
Відповісти
0 # Олександр А. 26.02.2020, 14:35
Закінчив природничо-герг рафічний факультет у 2011 році.
За роки трудової діяльності довелося попрацювати на посадах керівника гуртків різних туристичних напрямків у Кіровоградській і Хмельницький області, брав учать в організації обласних і всеукраїнських заходів зі спортивного туризму.
Все це завдяки отриманому досвіду і знань в стінах університету.
Досі згадую роки навчання, польові практики, поради наставників, старших колег.
Хочу висловити слова вдячності всім, хто долучився до навчання і виховання в студентські роки.
Відповісти
0 # Наталія Горбаченко 26.02.2020, 14:18
Завдання кожного навчального закладу України - дати ґрунтовні знання своїм студентам. Природничо-геог рафічний факультет ЦДПУ, є саме тим осередком, де можна здобути саме ці знання, де кожному студенту дається можливість реалізувати свій потенціал, розкрити власні здібності, де можна знайти друзів на все життя, а також отримати допомогу в будь-якій ситуації.
Завдяки вміло організованому навчальному процесу, студенти мають можливість подорожувати країною, відвідувати різні установи, підприємства, переймати досвід інших навчальних закладів. Я є випускницею цього факультету (випуск 2004 року, спеціальність“Г еографія”), впродовж багатьох років працюю на державній службі, очолюю відділ в Тальнівській районній державній адміністрації Черкаської області, хочу побажати викладачам, студентам факультету нових здобутків, перемог, цікавих подорожей, процвітання!!!
Відповісти
0 # Віктор 25.02.2020, 22:12
Закінчив Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, природничо- географічний факультет. Працюю в Кіровоградськом у обласному центрі туризму та краєзнавства. Дуже вдячний викладачам університету за їх х важку працю. Багато спілкуюсь з випускниками та студентами ПГФ. Це дуже цікаві і саморозвинені особистості.
Відповісти
0 # Юлія Мархель 25.02.2020, 17:11
діяльність ГО «Let’s do it Ukraine» спрямована на вирішення актуальних завдань громадського сектору, зокрема, шляхом налагодження та поглиблення контактів з міжнародними грантодавцями та іншими міжнародними громадськими структурами.
Враховуючи специфіку діяльності організації, ми зацікавлені у випускниках, фахова підготовка, яких дозволить їм виконувати наступні функціональні завдання:
1)встановлення зв’язків з національними та міжнародними та організаціями та їх представниками;
2)спілкування з представниками міжнародних організацій-дон орів та сприяння стійким стосункам з донорами та іншими міжнародними організаціями;
3)моніторинг та пошук існуючих грантових програм, які відповідають цілям діяльності організації;
4)участь у публічних та приватних зустрічах з донорами та міжнародними організаціями;
5)підготовка матеріалів до міжнародних заходів;
6)регулярне звітування перед донорами та іншими зацікавленими сторонами.

Ознайомлення з освітньо-профес ійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» дає змогу констатувати, що компетентності випускника є унікальним комплексом навиків та вмінь, що потрібні для ефективної діяльності нашої організації. Унікальність, з нашої точки зору, полягає в органічному поєднані навиків аналітичного мислення, розуміння процесів, що відбуваються в сфері міжнародних та високого рівня володіння іноземними мовами (зокрема, англійською).
Таким чином, ГО «Let’s do it Ukraine» зацікавлена у підготовці фахівців за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», із задоволенням сприятиме проходженню практики студентів та подальшому працевлаштуванн ю випускників в нашій організації.
Відповісти
0 # Олександр Саінсус 24.02.2020, 16:47
Олександр Саінсус, Президент Кіровоградськог о обласного відділення Союзу промисловців та підприємців України.
Підприємства України потребують кадрового наповнення фахівцями, що розуміють особливості та знають механізми ведення бізнесу в сфері міжнародних відносин, регіональні аспекти міжнародних відносин, зокрема міжнародного співробітництва , та володіють високим рівнем профільної іноземної мови.
Окрім того, на ринку праці потребуються фахівці в галузі комунікації (суспільної, політичної, економічної тощо).
Освітньо-профес ійна програма спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» як раз поєднує здобуття теоретичних знань та практичних навиків у вищезазначених сферах, що робить випускників даної спеціальності затребуваними фахівцями на сучасному ринку праці.
Таким чином, ми висловлюємо нашу зацікавленість у підготовці фахівців за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», та з задоволенням сприятимемо проходженню практики студентів та подальшому працевлаштуванн ю випускників.
Відповісти
0 # Павло Штутман 21.02.2020, 19:38
Павло Штутман, Член Ради Федерації Роботодавців України, співвласник і голова Наглядових рад компаній «Гідросила ГРУП» і «Ельворті ГРУП».
Дуже приємно, що в обласному центрі з’явилася можливість здійснювати підготовку магістрів у сфері міжнародної співпраці, налагодження комунікації з органами влади та громадськістю.
Подібні знання та навички є затребуваними для наших підприємств. Зокрема, важливими напрямками для нас є підготовка в сфері захисту інтересів підприємства в органах державної влади, а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном; сприяння у створенні умов для виходу суб'єктів на закордонні ринки; роз’яснення наших цілей шляхом організації лекцій, дискусій, семінарів і конференцій, виступів у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів-ко нсультантів; організація міжнародної співпраці підприємства спеціалістами із знанням іноземної мови.
Тобто, підкреслю нашу зацікавленість в подальшій співпраці з ЦДПУ ім.В.Винниченка щодо стажування та працевлаштуванн я випускників спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», оскільки освітньо-профес ійна програма спеціальності передбачає рівень професійної підготовки випускників, який дасть змогу ефективно виконувати наші завдання.
Відповісти
0 # Дмитро Борисенко 13.02.2020, 12:17
Директор ТОВ "Вітязь" м. Кропивницький.
Хочу звернути увагу, що ряд студентів факультету історії та права за напрямком підготовки "Правоохоронна діяльність" на данний час проходять виробничу практику на нашому підприємстві. Під час проходження практики, студенти до поставлених завдань ставляться сумлінно, проявляють ініціативність, ерудованість та досить високу теоретичну підготовку яку вони отримали під час навчання у магістратурі університету. Швидко орієнтуються, комунікабельні та відповідальні щодо поставлених завдань.
Висловлюю вдячність викладачам факультету історії та права за якісну підготовку студентів та чекаємо їх у майбутньому на нашому підприємстві після закінчення навчання.
Відповісти
+1 # Ліподат Ігор 05.12.2019, 16:50
Працюю на посаді головного спеціаліста відділу фізичної культури, спорту та позашкільної освіти в управлінні освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації.
Ознайомившись з освітньо-профес ійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «фізична культура і спорт» я був приємно вражений, що сьогодні у педагогічному університеті є можливість підготовки фахівців нашої галузі на достатньо високому рівні. Потреба у фахівцях такого рівня завжди є. Особливо це стосується кадрового забезпечення у регіонах області. Також був приємно вражений тим, що сьогодні в магістратурі навчаються тренери відомі не тільки в Україні, а й поза її межами. Вважаю, що підвищення рівня знань через навчання в магістратурі провідних тренерів області з важкої атлетики Жукова В. та Кондратенко Ю., є найвищою оцінкою якості знань, що надають викладачі студентам. Управління готове до співпраці та залучення магістрантів для проходження стажування, а випускників чекаємо для поповнення нашої обласної галузі
Відповісти
0 # Юлія Ковальчук 05.12.2019, 09:56
Я адвокат, засновник та керівник адвокатського бюро "Юлія Ковальчук та партнери", аспірант кафедри державно-правов их дисциплін Центральноукраї нського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
За роки навчання в університеті я отримала великий багаж знань та, головне, практичних умінь, якими тепер користуюся у свої адвокатській діяльності.
Можливість навчатися та одночасно практикувати в юридичній клініці, були одним із ключових моментів, чому саме я обрала факультет історії та права.
Щиро дякую керівництву університету та факультету історії та права, викладачам спеціальності "Правознавство" за високий рівень організації навчального процесу.
Під час здійснення адвокатської діяльності я часто спілкуюсь з магістрами-прав ознавцями, які здобувають освіту в ЦДПУ та працюють в різних організаціях міста. Хочу сказати, що рівень знань у випускників, навіть без досвіду роботи, на високому рівні!
Я із задоволенням сприяю та буду сприяти працевлаштуванн ю випускників та підтримаю проходження практики студентів.
Відповісти
+1 # Юлія Сапожник 02.12.2019, 17:16
В.о. директора КЗ "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 Міської ради міста Кропивницького" . Випускниця КДПУ ім. Володимира Винниченка, факультет фізичного виховання, 2000 року.
За роки навчання здобула необхідну базу для подальшої праці за своєю спеціальністю.
Вважаю, що факульет фізичного виховання ЦДПУ дає повний обсяг знань, вмінь та навичок для роботи тренера-виклада ча (спеціальність 017 фізична культура та спорт), яка вимагає до того ж, практичні знання та багаторічний досвід. Нажаль, з невеликою зарплатнею тренера, молодого спеціаліста рідко побачиш у наших лавах, а тренерів, як спеціалістів дійсно бракує. Залишаються більш витриваліші та тренери з великим досвідом роботи. Тому сподіваюсь на плідну співпрацю з факультетом фізичного виховання ЦДПУ і що в майбутньому спортивні школи нашого міста поповняться молодими спеціалістами.
Відповісти
0 # Валерія Демянчик 24.11.2019, 19:40
Я ст. інспектор уповноваженого органу з питань пробації, в сфері права працюю 8 рокі, та згодом вирішила свої практичні знання втілити в наукову працю. Я стала аспіранткою факультету історії та права в 2018 році. Хочу висловити подяку всьому педагогічному (викладацькому) колективу за професіоналізм.
Викладачі стисло та зрозуміло викладають теорію, що тісно переплітається з практичними заняттями і дає можливість добре закріпити матеріал, і навіть новачку спробувати себе в ролі справжнього науковця.
Викладається сама суть теми, основні ключові поняття і принципи.
В процесі навчання викладачі також надають матеріали нормативної документації.
Я дуже задоволена, що обрала саме Центральноукраї нський державний педагогічний університет, отримані знання допоможуть мені вдосконалитися в своєму професійному розвитку.
Відповісти
+2 # Оксана Бабич 24.11.2019, 17:48
Оксана Бабич
Природничо-геог рафічний факультет Кіровоградськог о державного педагогічного університету ім. В. Винниченка я закінчила у 2005 році.
Викладання дисциплін здійснювалось на високому науково-теорети чному і методичному рівнях. Навчальний матеріал, поданий на лекціях закріплювався на практичних, лабораторних заняттях та під час поїздок на польові практики, які залишили незабутні враження.
Завдяки педагогічній майстерності та науковому професіоналізму викладачі кафедри сформували у нас прагнення до самоосвіти, проведення дослідної роботи та стимулювали наше подальше фахове зростання.
З впевненістю можу сказати, що роки навчання залиши найприємніші спогади, а ґрунтовні знання, отримані на факультеті, застосовую у своїй професійній діяльності.
Відповісти
+2 # Господарікова Ірина 22.11.2019, 11:30
Рідний ПГФ подарував грунтовні знання, чудових друзів та незабутні емоції.вдячна всім і кожному,хто мав відношення до нашого навчання. Однозначно, наш факультет один із найбільш насичених студентським життям - польові виїзді практики, конкурси, спорт (спортивний та гірський туризм, спортивне орієнтування, скелелазіння, водний туризм, альпінізм і це тільки те, в чому спробувала себе я), загальноуніверс итетські активності. Вже не знаю як, але саме в студентські роки вдосконалились вміння оцінювати, мислити, аналізувати, планувати, тощо. Дякую альма-матер і всім нашим викладачам за найкращі роки життя!
Відповісти
+2 # Федірко Ж.В. 21.11.2019, 15:11
Федірко Жанна Володимирівна, старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти КЗ «Кіровоградськи й обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» , кандидат педагогічних наук.
Природничо-географічний факультет вразив особливою атмосферою та став рідною домівкою на період навчання з 1997 – 2002 рр. Хочу подякувати викладацькому складу за теоретичну базу, яку я отримала та побажати чудових студентів! Ви найкращі!!!
Відповісти
+1 # Жовтенко Юрій Микола 21.11.2019, 12:38
Директор Комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 Кіровоградської міської ради»
Випускник КДПІ ім. О.С. Пушкіна, факультет фізичного виховання, 1995 р.
Вважаю професію тренера-виклада ча, насамперед, творчою. Вона потребує в наш час не тільки ґрунтовних теоретичних загнань, але й практичних умінь і організаційного хисту для їх успішної реалізації. Тож пропоную запровадити у підготовку магістрантів спеціальність фізична культура і спорт таку дисципліну, як «Менеджмент спортивної організації».
Успіхів Вам !!! Ви нам потрібні !!!
Відповісти
+1 # Станіслав Рой 21.11.2019, 10:27
Доброго дня! Я, Станіслав Леонідович Рой, директор ОСДЮСШОР «Надія», зацікавлений у співпраці з ЦДПУ ім. В.Винниченка щодо підвищення кваліфікації наших тренерів-виклад ачів у Вашому закладі. Так як доцільніше та простіше буде отримувати знання та проходження відкритих курсів у нашому місті та на базі такого рідного університету, а не в Києві. Близько 90 % наших тренерів-виклад ачів є випускниками ЦДПУ ім. В.Винниченка з гарними теоретичними та практичними знаннями. Сподіваємося на подальшу співпрацю та вирішення даного питання.
Відповісти
+1 # Анастасія Босенко 14.11.2019, 19:43
Закінчивши в 2012 році факультет педагогіки та психології КДПУ ім. В. Винниченка за спеціальністю: Дошкільна освіта. Отримала великий багаж знань. Викладачі факультету змогли дати не тільки теоретичну підготовку, а добре організована практика дала можливість закріпити теорію. Працюю вихователем не перший рік. Вважаю, що дошкільна освіта допомагає дитині різнобічно розвиватись відповідно до її потреб, задатків, фізичних та психічних особливостей. Це важлива складова в системі освіти України, завдяки якій діти навчаються шанувати культуру України та інших народів, поважати свою родину, усвідомлювати свою значимість та розвивати творчі здібності, а також діти здобувають певні базові наукові знання, що готує їх в подальшому до продовження освіти. Факультет відіграє велику роль у підготовці висококваліфіко ваних кадрів для закладів дошкільної освіти, що дуже важливо для майбутнього України. Діти – це наше майбутнє!
Відповісти
+2 # Сергій Нечмоня 14.11.2019, 17:41
Я, директор ОКДЮСШ 'Ніка' зацікавлений в молодих спеціалістах з фізичної культури та спорту (спеціальність 017 фізична культура та спорту). Зараз в спортивній школі працює п'ять молодих спеціалістів, а саме тренера - викладачі з гімнастики художньої та дзюдо, які мають стаж роботи до п'яти років. Вони мають добру теоретичну та практичну підготовку, завжди відмінно справляються з своїми обов'язками, використовують іноваційний підхід у навчально - тренувальних заняттях, мають позитивний вплив на фізичне та моральне виховання вихованців спортивної школи. Ставлять перед собою високу мету та впевнено крокують до неї. Ми зацікавлені в випускниках факультету фізичного виховання. Чекаємо на них.
Відповісти
0 # Яна 13.11.2019, 15:44
Працюю на посаді юрисконсульта та є випускником факультету історії та права 2013 року, спеціальність "Правознавство" Кіровоградськог о державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Хочу подякувати викладачам спеціальності "Правознавство" за підтримку, високий рівень організації навчального процесу та знання, отримані підчас навчального процесу.
У своїй діяльності маю нагоду спілкуватися із магістрами та аспірантами факультету історії та права, Спеціальність "Правознавство" КДПУ імені Володимира Винниченка. Випускники зазначеної спеціальності мають високий рівень правових знань, навіть без досвіду роботи. Я із задоволенням сприятиму працевлаштуванн ю випускників та підтримання проходження практики студентів.
Відповісти
+1 # Тетяна Тарасенко 13.11.2019, 13:15
Начальник відділу освіти, молоді та спорту Новоукраїнської районної державної адміністрації. Хочу відзначити, що професійна підготовка студентів факультету історії та права, зокрема спеціальності "Право", здійснюється на високому рівні. Майбутні фахівці неодноразово проходили навчальну та виробничу практики у нашому відділі, а також є працевлаштовани ми. Випускники під час роботи зарекомендували себе з позитивної сторони, сумлінно відносяться до роботи.
Я також є випускником даного факультету і впевнено зазначу, що дані студенти мають належний рівень знань, що свідчить про зацікавленість викладачів у якісній підготовці майбутніх спеціалістів.
Відповісти
+1 # Євгеній Чікіріс 12.11.2019, 13:30
Я, Адвокат, випускник факультету історії та права 2014 року, спеціальність "Правознавство" Кіровоградськог о державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Дякую керівництву університету та факультету історії та права, викладачам спеціальності "Правознавство" за підтримку та високий рівень організації навчального процесу. Під час здійснення адвокатської діяльності Я часто спілкуюсь з магістрами-прав ознавцями, які здобули освіту в ЦДПУ та працюють в різних організаціях міста. Хочу зазначити, що рівень знань у випускників, навіть без досвіду роботи на високому рівні. Я із задоволенням сприяю та буду сприяти працевлаштуванн ю випускників та підтримаю проходження практики студентів.
Відповісти
+1 # Ольга Салоїд 12.11.2019, 13:16
Команда Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській області дякує керівникам факультету історії та права за співпрацю під час проведення спільних правопросвітниц ьких заходів: моделювання судового засідання, відкритий діалог із керівником центру безоплатної правової допомоги, днях відкритих дверей, тощо. Студенти юридичних спеціальностей мають можливість пройти практику у центрах безоплатної вторинної правової допомоги Кіровоградщини. Наша співпраця важлива і тим, що разом ми можемо посилити правову спроможність громадян.
Відповісти
+1 # Ляшенко Олена 12.11.2019, 13:07
Як директор ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ОДІС ГРУП", хочу відзначити, що студенти факультету історії та права, зокрема, напряму підготовки Право, неодноразово проходили практику у нашій юридичній фірмі. Кожен з них робив це сумлінно та добросовісно. Студенти-правни ки активно приймали участь у консультації клієнтів та обговоренні звернень громадян, вивчали матеріали справ. Випускники даного напряму підготовки під час роботи зарекомендували себе з позитивної сторони, до виконання своїх практичних завдань відносилися сумлінно, поставлені задачі виконували вчасно. Зарекомендували себе як ініціативні, відповідальні та комунікабельні, з грунтовними теоретичними знаннями та бажанням отримувати практичний досвіду у сфері юриспруденції.
Відповісти
+2 # Юрій Бискуб 12.11.2019, 08:36
Всім привіт :-) Я студент магістратури спеціальності Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-тури стична робота.
Хочете більше дізнатися про наше навчання? Тоді поїхали...
~ Насиченість програми. Насправді програма дуже насичена і вдало організована. Багатогранність поглядів просто вражає, а найголовніше дає свій освітній результат)))
~ Політика кафедри. Маючи широке коло спілкування серед студентів університету з упевненістю можу сказати, що так, як кафедра географії цінує і плекає своїх студентів, не вміє певно ніхто в університеті. Це та ситуація, коли від першої до останньої хвилини студентського навчання все робиться/органі зовується/вигад ується саме для нас. Світ географії кружляє навколо нас)))
~ Викладачі. Для мене, та і абсолютної більшості студентів, це не просто люди - це кумири(в гарному розумінні). Професіонали своєї справи, висококласні спеціалісти і просто чудові люди. Мати таких людей за приклад для студентів та ще й вчителів - велика удача)))
~ Результат. Коли все вище сказане додати до найкрутіших польових практик та інших радощів студентського життя в результаті отримаємо молодого, сучасного, професійного спеціаліста, який вміє та прагне змінювати світ довкола себе на краще)))
Ставлю кафедрі географії та геоекології 5/5☆ ~('▽^人)
Дякую за увагу٩(◕‿◕)۶
Відповісти
+1 # Виктор Анатольевич Б 11.11.2019, 15:07
Нажаль на сьогодні на ФФВ не має футбольної команди, яка завжди грала в чемпіонатах міста, області та Всеукраїнських змаганнях. А скільки талантів українського футболу були випускниками цього інституту/уніве рситету. Можливо з завершенням реконструкції стадіону футбольна команда відновить своє існування.
Відповісти
+1 # Вікторія Яценко 08.11.2019, 19:47
Я Вікторія Яценко, начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту виконаачого комітету Помічнянської міської ради, магістрантка інституту міжнародних відносин Київської міжрегіональної академії управління персоналом спеціальність державне управління та публічне адміністрування . У 2002 році закінчила природничо-геог рафічний факультет КДПУ ім. Винниченка за спеціальністю вчитель географії, біології, основ економіки, організатор краєзнавчо-тури стичної роботи. Проботи. Висловлюю щиру вдячність викладачам факультету за організацію навчального процесу та проведення польових і педагогічних практик, за грунтовні знання, які я отримала, за створення неймовірної атмосфери справжнього студентського братства на факультеті, за креативний підхід до організації дозвілля студентів. Культурне життя факультету підштовхнуло не лише мене, а й цілу когорту випускників пов'язати свою долю з галуззю культури. Вибачаюся за тавтологію, але маю право стверджувати, що ПГФ - кузня культосвітніх кадрів Кіровоградщини!
Відповісти
+1 # Вставська Тетяна 08.11.2019, 13:56
Працюю на ПАТ «НВП «Радій» начальником юридичного відділу. Протягом останніх років на нашому підприємстві неодноразово проходили практику студенти факультету історії та права (спеціальність «Правознавство» ) Центральноукраї нського державного педагогічного інституту ім. Володимира Винниченка. Під час проходження практики студенти виявили уміння творчо застосовувати одержані в процесі навчання знання та практичні навички у сфері цивільного, господарського, адміністративно го та трудового права. Слід зазначити, що на нашому підприємстві в управлінні правового забезпеченні працює два випускники Центральноукраї нського державного педагогічного інституту ім. Володимира Винниченка що є свідченням про високого рівня підготовки спеціалістів.
Відповісти
+1 # Олександр Сергійович 07.11.2019, 18:56
"Вибір професії значною мірою визначає весь подальший шлях людини, тому до цього важливого кроку треба підходити дуже виважено. Правильно обрана професія перетворює вибір у долю".

Найкращий університет. Просто неймовірно задоволений навчанням. Викладачі дуже розумні та цікаві особистості. Я навчаюсь на вчителя географії з впевненістю можу сказати, що природничо-геог рафічний факультет найкращий. Викладачі дійсно розуміються в своїй сфері. Всі дуже привітні та добрі, головне - вчити і проблем не буде. Кожен викладач зацікавлений в тому, щоб його матеріал зрозуміли, завжди йдуть на зустріч студентам. Корупції НЕМАЄ взагалі. Все абсолютно чесно. Атмосфера просто неймовірна. Дуже пишаюсь своїм університетом. В пам"яті лише гарні спогади. Раджу вступати і навчатись!!!
Відповісти
+2 # Наталья 07.11.2019, 18:40
У 2005 році я закінчила Природничо-геог рафічний факультет, ще тоді КДПУ ім. В.Винниченка. Це були одні з найкращих та найцікавіших років у моєму житті. Щиро вдячна всьому педагогічному колективу факультету за отримані знання, за цікаві польові практики, що запам'ятались на все життя і взагалі за цікаві студентські роки. Зичу викладачам факультету творчої наснаги та гарних і вдячних студентів.
Відповісти
+1 # Чурманов Віктор 07.11.2019, 16:14
Я, Чурманов В.С., працюю в юридичному відділі КП "Теплоенергетик " на посаді юрисконсульта. Мав нагоду спілкуватися з питань професійної діяльності із випускниками та студентами-магі страми ЦДПУ ім. В.Винниченка, які закінчили чи продовжуюють навчання за спеціальністю "Право".На нашому підприємстві не раз відзначали високий рівень теоретичної підготовки та практичних вмінь представників цього університету, зокрема факультету історії та права. Отже, виражаємо велику подяку цьому навчальному закладу за майбутніх професіоналів та запрошуємо випускників та студентів останніх курсів на практику, стажування та роботу до юридичного відділу КП "Теплоенергетик ".
Відповісти
0 # Павленко Анна 07.11.2019, 14:52
Працюю на посаді заступника директора департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації. Мала нагоду спілкуватися та працювати із магістрами та аспірантами факультету історії та права, Спеціальність "Правознавство" ЦДПУ імені Володимира Винниченка. Випускники зазначеної спеціальності мають високий рівень знань, що свідчить про зацікавленість викладачів у якісній підготовці майбутніх спеціалістів.
При потребі обов’язково будемо співпрацювати та залучати студентів та випускників для проходження практики та стажування з можливістю подальшого працевлаштуванн я.
Відповісти
0 # Марина Чорна 07.11.2019, 14:35
Я, Адвокат, голова громадської організації "УКРАЇНСЬКИЙ НАПРЯМ" та аспірантка факультету історії та права, спеціальність "Правознавство" Центральноукраї нського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
Дякую керівництву університету та факультету історії та права, викладачам спеціальності "Правознавство" за підтримку та високий рівень організації навчального процесу. Під час здійснення адвокатської діяльності Я часто спілкуюсь з магістрами-прав ознавцями, які здобули освіту в ЦДПУ та працюють в різних організаціях міста. Хочу зазначити, що рівень знань у випускників, навіть без досвіду роботи на високому рівні. Я із задоволенням сприяю та буду сприяти працевлаштуванн ю випускників та підтримаю проходження практики студентів.
Відповісти
+2 # Наталія Яблонська 06.11.2019, 20:32
Я закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка у 2017 році природничо- географічний факультет і за що щиро дякую викладачам, а саме за те терпіння, за ті знання що були вкладені в нас, за незабутні і вражаючі практики по всій Україні...завдя ки цим знанням багато хто досяг висот у своему житті,але шкода що так цінують роботу вчителів. Дякую всім викладачам факультету за знання та душу вкладену у нас.
Відповісти
+1 # Галина Шевчук 06.11.2019, 19:52
Я працюю в НВОЗОШ №17 і дуже тісно спілкуюся з молодими спеціалістами вчителями початкових класів,що отримали освіту в ЦДПУ.Хочу відмітити,що молоді вчителі добре підготовлені до роботи в школі,володіють необхідними знаннями,навичк ами та вміннями,що дозволяє їм без особливих проблем навчати учнів у НУШ.Хочу зазначити,що викладачі ЦДПУ практикують проведення на базі нашої школи практичних занять зі студентами різних курсів по впровадженню новітніх технологій і методів навчання учнів у НУШ.Під час цих зустрічей ми бачимо,що студенти добре володіють формами і методами роботи в початковій школі,а це,звичайно,зас луга викладачів ,за що їм велика подяка.
Відповісти
+2 # Ломака Людмила 06.11.2019, 18:50
Доброго всім настрою! Хочу поділитися своїми враженнями від навчання у найкращому педагогічному ВУЗі України.
Закінчила КДПУ ім В. Винниченка у 2007 році і ці роки є незабутніми. Навчалася на Природничо-геог рафічному факультеті, де працюють досвідчені викладачі. Вони за п'ять років навчання дали величезний багаж знань, навчили вчитися усе життя, за що я особисто щиро ВДЯЧНА. Бо вчитель ХХІ століття має постійно вдосконалюватис я, має жити з сучасними учнями на одній хвилі, бути компетентним.
А найголовніше, викладаючи, вклали в серце величезну любов до географії і тому вона присутня в усіх сферах життя: професійній - проживаєш з учнями кожен крок, як вперше, з величезним захватом, особистому житті - як провести вільний час...звісно подорожі, природа, дізнатись, що нового у світі. І так можна продовжувати до безкінечності.
Бажаю університету тільки злетів, викладачам здоров'я та творчих здобутків, студентам знайти себе та реалізувати свої бажання та ідеї.
Усім успіхів!!! Ви найкращі!!!
Відповісти
+2 # Олена Іванець 06.11.2019, 18:08
В 2007 році закінчила Природничо - географічний факультет Кіровоградськог о державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 12 років працюю в освіті, десять з яких директором Компаніївського районногоцентру дитячої та юнацької творчості. Дякую за знання своїм найкращим викладачам!
Відповісти
+2 # Гамала Тетяна 05.11.2019, 22:00
Гамала Тетяна Станіславівна (Витязівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області)

В 2018 році я закінчила ЦДПУ імені Володимира Винниченка кафедру географії та геоекології за освітньою програмою Середня освіта (Географія) та краєзщнавчо-тур истична робота, професійна кваліфікація Магістр освіти. Вчитель географії.Орган ізатор краєзнавчо-тури стичної роботи.

За роки навчання отримала великий багаж знань та практичних умінь, життєвих компетенцій, якими тепер користуюся у свої педагогічній діяльності.
Теоретичні знання отримані в аудиторіях на лекціях закріплювалися польовими фізико- та суспільно-геогр афічними практиками, що, мабуть, були одним із ключових моментів чому саме я обрала цей факультет і цю кафедру для вступу у далекому 2012 році.
Також хочу зазначити про якісно організовані педагогічні практики викладачами кафедри у школах м.Кропивницький .
Спогади про університет завжди викликають лише позитивні емоції. Жодного разу не пошкодувала, що обрала для навчання ЦДПУ ім.В.Винниченка .
Відповісти
+1 # Карина Грибенко 05.11.2019, 16:25
Вступивши до магістратури на спецільність Дошкільна освіта я в котрий раз переконалась, що вихователь повинен багато знати і уміти.
Перед ним стоїть непросте завдання - навчити дитину сприймати і розуміти все прекрасне у світі. На факультеті педагогіки та психології викладають кваліфіковані педагоги. Саме вони дали нам найнеобхідніші знання як потрібно навчати, розвивати та виховувати багатогранну, неповторну особистість.
Хочеться відмітити, що великим плюсом є й те, що викладачі не тільки на теорії нам пояснюють як навчити дитину, але й наводять яскраві приклади із своєї життєвої практики. Це дозволяє нам побачити які бувають ситуації, як знайти вихід, як правильно вчинити в тому чи іншому випадку.
Взагалі вихователь- це професія майбутнього. Тому якщо людина любить дітей, готова жити заради них, працювати з ними, то вона обовзяково знайде своє покликання серед вихователів дітей дошкільного віку.
Відповісти
+1 # Чумак А.І. 05.11.2019, 12:42
Чумак Аліна Іванівна директор ДНЗ №23 (м. Кропивницький).
Електронна пошта:

Не вдаючись до детальних характристик випускників спеціальності "Дошкільна освіта" ЦДПУ імені Володимира Винниченка, хочу сказати, що їхній професійний рівень нас цілком задовольняє, а недоліки, що трапляються в роботі будь-якого молодого фахівця, швидко усуваються у процесі роботи. Тим більше, що в наш час кардинальних перетворень в освіті, коли навчальна програма постійно змінюється, і студент не завжди встигає оволодіти системним баченням спеціальності, вимагати в нього бездоганних знань з методики було би неправильно. Хороша практика на місці завжди доводить до кінця те, що було закладено викладачами вищого навчального закладу. Ну, і на останок: ми потребуємо молодих фахівців такого рівня підготовки, який надає ЦДПУ. І ми готові надати їм робочі місця.
Відповісти
+1 # Зубчик Л.В. 04.11.2019, 19:25
Я закінчила ЦДПУ ім.В.Винниченка за спеціальністю Дошкільна освіта, та вступила до магістратури за тією ж спеціальністю. Знання, які здобула за 4 роки навчання, дали можливість, як піти працювати, так і вступити далі. Викладачі масимально прикладали зусиль, щоб підготувати нас не лише теоретично освічених фахівців, а і педагогів, які готові застосовувати ці знання на практиці. Педагогічна практика, як підсумок всього виченого, дала змогу зрозуміти в чому я, як майбутній вихователь, добре розуміюсь, а де ще треба працювати. Закінчивши університет я не відмовилась від цієї професії, хоча її зараз не цінують. Дошкільна освіта важлива ланка освіти людини вцілому, вона задає старт для майбутного накопичення знань в школі, готує дитину до неймовірного потоку інформації, що її чекає. На мою думку, рівень підготовки педагогів у ВУЗі високий, це важливо, адже добре підготовлений вихователь запорука гарного майбутнього для дітей.
Відповісти
+1 # Інга Пінчук 04.11.2019, 17:13
Пінчук Інга Віталіївна. Навчаюсь в ЦДПУ ім. Володимира Винниченка, за спеціальністю "Дошкільна та початкова освіта". Студенти, які отримають фах із дошкільної освіти, можуть бути впевнені в тому, що завжди матимуть місце роботи. Якщо ви любите дітей, хочете взаємодіяти з ними і допомагати розвиватись різнобічно, то ця професія саме для вас! Вихователь сприяє фізичному розвитку дітей, охороняє фізичне і психічне здоров’я. Професія вихователя покликана підготувати дитину до активного життя і подальшого навчання.
Відповісти
+2 # Зубалій А.О. 04.11.2019, 14:03
Зубалій Алла Олександрівна - директор ДНЗ №22 "Оленка" (м. Кропивницький).
Електронна адреса:

Наш ДНЗ уже не перший рік працює з випускниками факультету педагогіки та психології як офіціний базовий заклад для проходження педагогічної практики. За період співпраці ми мали можливість оцінити належний рівень фахової підготовки студентів,до якого нема серйозних претензій. Оскільки деякі з випускників прийшли до нас на роботу вже як дипломовані фахівці, був час оцінити їх на практиці: у них сформовані чіткі уявлення про методику роботи з дітьми, і вони швидко набувають досвіду використання всіх видів методичної роботи з групами відповідного віку. Як директор я хотіла би очікувати від молодих колег більшої готовності до праці з дітьми, в яких через неуважність батьків (таких випадків останнім часом чимало) ще не сформоване толерантне ставлення до оточення і, вони ще не набули досвіду (як для їхнього віку) життя у суспільстві.
Відповісти
0 # Ружина Н.В. 04.11.2019, 12:03
Ружина Наталя Василівна (дошкільний навчальний заклад №31 "Берізка", м. Кропивницький).
Працюючи з випускниками факультету педагогіки та психології ЦДПУ імені Володимира Винниченка і знаючи практичні потреби професійного життя сучасних ДНЗ, я хочу наголосити на одному аспекті практичної підготовки вихователів. Ідеться про необхідність зорієнтувати майбутніх наших колег на побудову навчально-вихов ного процесу на основі компетентнісног о підходу. Річ у тім, що сучасний випускник із відповідним фахом добре орієнтується у спеціальних методиках, у фактичному матеріалі, однак часто не може створити умови для формування навичок самостійної конструктивної діяльності дитини в різних життєвих ситуаціях. Тобто він за браком досвіду не забезпечує творчу діяльність дитини, не здатен відучити її діяти за зразком. А саме цього (творчої діяльності) як раз і вимагає "Базовий компонент дошкільної освіти". У зв"язку з цим пропонуємо в курсі вивчення спеціальних методик передбачити розробку конспектів занять, зміст яких має бути зорієнтованим на розвиток саме творчих здібностей (рухових, комунікативних, пізнавальних, образотворчих тощо). Розумію, що через обмежену кількість годин уведення такої інновації проблематичне (все навряд чи можна охопити у вузьких рамках навчальної програми), однак проблема вирішується, коли частково винести підготовку конспектів (саме зазначеного змістового сегмента)на самостійну роботу.
Відповісти
+1 # Наталія 03.11.2019, 10:49
Я закінчила Центральноукраї нський державний педагогічний університет у грудні 2018 року за спеціальністями "Дошкільна та початкова освіта" та "Менеджмент".Пі д час навчання склались доброзичливі відносини з викладачами різних кафедр університету. Відкрите та щире ставлення викладачів до нас, студентів, сприяло формуванню дружньої атмосфери у колективі, спрощувало проблемні ситуації та заохочувало до здобуття знань. Знання, уміння та навички отримані під час навчання у ВУЗі сприяли влаштуванню до приватного садочка м. Києва. Тож,я дуже щаслива що обрала саме цей ВУЗ і мала можливість навчатися та розвиватися саме тут!
Відповісти
+2 # Наталія Цуканова 01.11.2019, 20:50
Восени 2017 року нами було відкрито школу раннього розвитку "English-school -kids" з вивчення дітьми дошкільного віку англійської мови (директор Цуканова Наталія Миколаївна). Зважаючи на популярність англійської школи серед дітей дошкільного віку не вистачає фахівців в данній галузі. Саме тому ми пропонуємо на факультеті педагогіки та психології (спеціальність Дошкільна освіта) запровадити нову навчальну дисципліну "Педагогічні технології вивчення англійської мови дітьми дошкільного віку".
Відповісти
Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись