• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ІДЕЇ ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

Тетяна Велика

(студентка V курс, навчально-науковий інститут педагогіки і психології)

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка,

місто Суми

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Наталія Данько

Постановка проблеми. В умовах сьогодення, великого значення набувають пошуки шляхів удосконалення сучасної освіти,яка ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної самосвідомості. Проблема формування всебічно розвиненої, творчої особистості відзеркалюється у творчій спадщині В.О.Сухомлинського.

В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ПРОЕКТУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ЯК ПРІОРИТЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ ДНЗ

Лесіна Т.М.

(доцент кафедри загальної і соціальної педагогіки та початкової освіти)

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

м. Ізмаїл

кандидат педагогічних наук, доцент

За сучасних умов, коли дошкільна освіта – вихідна ланка безперервної освіти особистості – стала для вітчизняної малечі п᾿яти років обов᾿язковою, актуалізується проблема якісної професійної підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів, здатних компетентно розв’язувати коло новопосталих проблем. Зокрема, однією з ключових проблем науковці (А. Богуш, О. Гвоздев, Н. Маліновська, В. Мухіна та ін.) уважають професійну готовність вихователя дошкільного навчального закладу до педагогічно вмотивованого розвитку дошкільної зрілості дитини, здійснюючи формувальний вплив на її загальну, спеціальну мовленнєву підготовку до школи. Попри того, що окреслена стратегія чітко виокремлена у новій редакції Базового компоненту дошкільної освіти і набула різного ступеня віддзеркалення, зокрема, у програмах «Впевнений старт», «Стежинки у Всесвіті» та низці варіативних програм («Дитина», «Дитина в дошкільні роки», «Українська довкілля» та ін.) й накопичено чимало досвіду вишів (зокрема, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського») у зазначеному ракурсі, ще й досі не склалось ані цілісного наукового уявлення про теоретико-методологічні засади підготовки такого фахівця в умовах сучасного вітчизняного вищого навчального закладу, ані практико-орієнтовної педагогічної системи роботи конкурентоздатного вихователя.

ВТІЛЕННЯ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО У ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Тетяна Риженко

(студентка, 5 курс, Навчально-науковий інститут педагогіки і психології)

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, місто Суми

Кандидат педагогічних наук, доцент Ольга Васько

Постановка проблеми. Учитель на уроках математики в початкових класах навчає, виховує і розвиває. Але все це неможливо, якщо вчитель одночасно не викликає пристрасть до навчання і не демонструє дитині, як правильно здійснювати навчальний процес. Ці дві вимоги взаємопов’язані. Щоб учень хотів навчатися, він повинен вміти вчитися. Інтерес підтримується успіхом. А без успіху, без радісного переживання перемоги над труднощами немає цікавості, розвитку здібностей, а головне немає знань.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись