• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ У ФОРМАТІ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ У ГІМНАЗІЇ

Головко Світлана

кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти

Інститут педагогіки НАПН України

м. Київ, Україна

Законом України «Про освіту» (2017 р.) передбачено можливість оцінювання результатів навчання здобувачів усіх рівнів повної загальної середньої освіти шляхом державної підсумкової атестації, зокрема, й у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Це створює умови для запровадження ефективного інструментарію моніторингу освітнього процесу та об’єктивного оцінювання результатів навчання. Якщо зовнішнє незалежне оцінювання випускників профільної школи має усталену практику, то його використання на рівні базової загальної середньої освіти є перспективним напрямом, оскільки потенційно може бути й індикатором підготовленості учнів гімназії до подальшої навчально-пізнавальної діяльності в академічному чи професійному ліцеї.

СКЛАДНИКИ ТА УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ УЧНІВ ГІМНАЗІЇ

Головко Микола

Кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу біологічної,

хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

м. Київ, Україна

Спрямованість освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти на реалізацію особистісно орієнтованого, діяльнісного та компетенісного підходів є визначальною умовою формування в учнів ключових компетентностей як умови реалізації потенціалу особистості в майбутній навчальній та професійній діяльності. Для випускників гімназії (здобувачів базової загальної середньої освіти) це актуально, зокрема, й у контексті усвідомленого вибору майбутнього напряму профільного навчання.

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

КАЛІНІЧЕНКО НАДІЯ

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри біології та методики її викладання

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

м. Кропивницький, Україна

У навчальній програмі з біології для основноїї школи формування компетентностей у природничих науках і технологіях передбачає уміння вчителя навчити учнів пояснювати явища в живій природі, використовуючи наукове мислення; самостійно чи в групі досліджувати живу природу, аналізувати й визначати проблеми довкілля; оцінювати значення біології для сталого розвитку. Формувати ставлення: відповідальність за ощадне використання природних ресурсів, екологічний стан у місцевій громаді, в Україні та світі; готовність до вирішення проблем, пов’язаних зі станом довкілля [3, с. 4-5].

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись