• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Про конференцію

 X Міжнародна науково-практична інтернет конференція
присвячена 125-річчю
з Дня народження Нобелівського лауреата І. Є. Тамма 
«ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЇ В ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІЙ, ТЕХНОЛОГІЧНІЙ І ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ»

Основні напрямки роботи конференції:

  1. Історія, зарубіжний та вітчизняний досвід, перспективи розвитку природничо-математичної, технологічної та професійної освіти.
  2. Інновації в освіті: методологічні, теоретичні, практичні та методичні аспекти.
  3. Застосування інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій та засобів навчання у природничо-математичній, технологічній та професійній освіті.
  4. Теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності студентів та учнів у процесі навчання.
  5. Актуальні проблеми освіти та технологій у середній та вищій школі.
  6. Особливості створення та використання автоматизованих робототехнічних і мехатронних систем в освітньому процесі.

Календар конференції:

  • Прийом статей і оплата до 22 травня 2020 р.
  • Дні роботи (інтернет-режим обговорення статей): 25 травня – 04 червня 2020 р.
  • Пленарне: 04 червня 2020 р. з 10.00 до 13.00.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Відповідальна: Бевз Анна Володимирівна – аспірантка кафедри природничих наук та методик їхнього навчання ЦДПУ ім. В. Винниченка

Контактний телефон: 095 640 90 90

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись