• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ФОРМУВАННЯ ДИТЯЧОГО КОЛЕКТИВУ

Богдана Гладун

(студентка 3 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний

університет імені Володимира Винниченка

м. Кропивницький

Науковий керівник – викладач Андросова Наталя Миколаївна

Анотація. Стаття є спробою проаналізувати погляди В. О. Сухомлинського щодо формування дитячого колективу як однієї з найскладніших задач здійснення освітнього процесу, ролі педагога у його створенні та ефективному існуванні.

Ключові слова: колектив, вчитель, формування особистості, праця, особистість.

Колектив – могутній важіль виховання, провідні риси особистості формуються зазвичай у колективі шляхом спілкування й активної спільної діяльності.

Як говорив В. О. Сухомлинський: «Колектив – дитячий, підлітковий, юнацький – дуже складна єдність. Це річка, яка живиться тисячами струмків» [1, с. 562]. Протягом якогось періоду після того, як діти переступили шкільний поріг, у класі ще нема і бути не може того, що ми вкладаємо в поняття колектив. Колектив створюється поступово.

В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ШКОЛИ ТА СІМ’Ї У ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШК

Тетяна Степанюк

(магістрантка 1 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний

університет імені В. Винниченка

м. Кропивницький

 

Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент І. Г. Баранюк

Анотація. У статті звертається увага на взаємозв’язок школи та сім’ї, проаналізовані педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського щодо взаємодії родини і школи.

Ключові слова: батьківська педагогіка, сімейне виховання, шкільно-сімейне виховання, педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського, В. О. Сухомлинський про сімейне виховання.

Постановка проблеми. Відомо, що для успішного формування особистості дитини потрібна єдність школи й сім’ї. Високі вимоги суспільства до освітнього рівня молодого покоління, підготовки його до життя та праці можуть бути задоволені тільки за умови врахування особливої ролі батьків у цій справі. У Концепції загальної середньої освіти зазначається, що взаємодія загальноосвітніх закладів, сім’ї і суспільства у вихованні дітей, їх адаптація до умов соціального середовища здійснюється в ході спільної діяльності соціальних інститутів як ефективної співпраці на досягнення спільної мети.

Місце сім’ї у вихованні дитини не можливо перебільшити, оскільки саме в сім’ї формуються перші уявлення дитини про життя, його ціннісні орієнтації, соціальні настанови. Сім’я відновлює духовні й фізичні сили людини, заряджає її енергією для активної участі в суспільному житті. У ній відбувається не тільки фізичне народження людини, але й первинна соціалізація й виховання, духовне дозрівання особистості.

В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Олеся Сметанюк

магістрант 2 курсу Педагогічного факультету

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

м. Івано-Франківськ

Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент О. І. Кіліченко

Анотація. У статті визначаються особливості організації навчального процесу в початковій школі, які окреслені у працях В. О. Сухомлинського

Ключові слова: навчальний процес, учні початкової школи, урок, диференціація навчання, оцінювання.

Постановка проблеми. Однією із вимог сучасного суспільства є створення нової української школи. Однак без знань минулого це неможливо. Результативність здійснення педагогічного процесу залежить від способів організації навчання в школі і, зокрема, в початкових класах. Тому ідеї видатного українського педагога В. О. Сухомлинського є на часі.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись