• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ЦИФРОВА АВТОМАТИЧНА МЕТЕОРОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ З ВЛАСНИМ WEB-СЕРВЕРОМ ТА ПЕРЕДАЧЕЮ ДАНИХ В МЕРЕЖУ ІНТЕРНЕТ В РАМКАХ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ WEB-ПРОГРАМ»

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Шершень Богдан, Соменко Дмитро

Постановка проблеми. Кожного дня людина, перед тим як залишити своє житло, оцінює погодні умови. На жаль, ці умови можуть різко змінюватись, а тому виникає потреба робити власні прогнози, хай навіть і не дуже довгострокові. Головним помічником у цьому може стати автоматична метеорологічна станція.

Детальніше

НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ЯК ПРИКЛАД ІНТЕГРАЦІЇ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ І ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ПРИ ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНЦІЙ В ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ НАУК, ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Козленко Олександр

Згідно з Державним стандартом базової середньої освіти, компетентність у галузі природничих наук, техніки і технологій віднесена до ключових і передбачає, зокрема, «здатність і готовність застосовувати відповідний комплекс наукових знань і методологій для пояснення світу природи; набуття досвіду дослідження природи та формулювання доказових висновків на основі отриманої інформації; розуміння змін, зумовлених людською діяльністю; відповідальність за наслідки такої діяльності» [1]. Але, за визначенням того ж Державного стандарту, компетентність тлумачиться як інтегрована здатність, «що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці» ([1] – курсив наш. О. К.). Тому саме інтеграція природничо-наукової і технологічної освіти уможливлює формування цілісної компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій на основі розв’язання конкретних задач, пов’язаних із проблемами повсякденного життя, на основі природничо-наукових знань засобами техніки і технологій. Приклад саме такої інтеграції наведено тут у доволі нетиповому жанрі – у формі науково-технічного завдання на створення автоматизованої системи, яка могла б забезпечити максимально автоматизоване функціонування фітотронного комплексу з вирощування сільськогосподарської продукції за умов штучного освітлення, поливу та живлення в ізольованих приміщеннях. В наш час ніякий постапокаліптичний сценарій не виглядає надто фантастичним, тож у такого завдання є цілком зрозуміла актуальність.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ РОБО-ПЛАТФОРМИ З ВІДЕО-ІНТЕРФЕЙСОМ ТА УПРАВЛІННЯМ ЧЕРЕЗ WI-FI

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,
Центральноукраїнський інстут розвитку людини ВМУРОЛ «Україна»

Галушка Вадим, Соменко Дмитро, Соменко Олена

Постановка проблеми. Використання мобільних роботів та засобів, що ведуть оперативне спостереження, дозволяє оптимізувати виробничий процес, організувати охорону та стеження за територією об'єктів, а в окремих випадках – зберегти життя та здоров'я людей, замінивши їх у небезпечних умовах сучасною технікою.

Детальніше

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись