• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Освітні програми

Відомості про освітні програми, які реалізуються в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка в реєстрі ЄДЕБО

Проєкти освітніх програм для громадського обговорення

Освітні програми, що виконуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Освітні програми з переліком освітніх компонентів у програмах (бакалавр)

Перелік освітніх програм, які реалізуються у
Центральноукраїнському державному
університеті імені Володимира Винниченка
у 2024-2025 навчальному році

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітні програми з переліком освітніх компонентів у програмах (магістр)

Перелік освітніх програм, які реалізуються
у Центральноукраїнському державному
університеті імені Володимира Винниченка
у 2024-2025 навчальному році
Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітні програми з переліком освітніх компонентів у програмах (PhD)

Перелік освітніх програм, які реалізуються
у Центральноукраїнському державному
університеті імені Володимира Винниченка
у 2024-2025 навчальному році
Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись