• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

В. О. Сухомлинський про формування розумової культури у дітей молодшого шкільного віку

Ксенія Горпинко

(студентка 4 курсу факультету педагогіки та психології

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

м. Кропивницький

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор О. М. Ткаченко

Анотація. У статті розкрито особливості формування розумової культури дітей молодшого шкільного віку; розглянуто деякі погляди В. О. Сухомлинського на процес формування розумової культури учнів початкової школи.

Ключові слова: розумова культура, формування розумової культури, формування розумової культури молодших школярів, досвід В. О Сухомлинського щодо формування розумової культури у дітей молодшого шкільного віку.

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Варвара Богуненко

(магістрант 6 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Т. О. Прибора

У статті розкивається роль учителя в моральному вихованні молодших школярів. Висвітлено і обґрунтовано шляхи вирішення цього важливого питання відомим вітчизняним педагогом В. О. Сухомлинським.

Ключові слова: В. О. Сухомлинський, моральне виховання, особистість педагога, молодші школярі, виховний процес.

СПАДЩИНА В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК СКЛАДОВА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ

Онищенко Наталія

(студентка 3 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. псих. наук, ст. викладач В. І. Куліш

Анотація. У зв’язку з швидким розвитком сучасних технологій та методик освіти і виховання, практичним завданням педагога є виявлення й розвиток усіх позитивних сил дитини, соціальна робота з метою морального виховання, закладення засад усвідомлення своєї неповторності і спонукання до самовиховання та самореалізації, але важливо, щоб самореалізація дитини не пригнічувала переваг та інтересів інших людей. У статті розкрито погляди В. О. Сухомлинського на моральне виховання дітей та показано пов’язані з цим питанням ключові моменти його педагогічної спадщини.

Ключові слова: моральне виховання, педагог, особистість, педагогічна спадщина.

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ

Катерина Екштейн

(магістрантка першого курсу природничо – географічного факультету)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький

Науковий керівник – професор, доктор педагогічних наук, заслужений учитель України Н.А.Калініченко

Анотація. У статті розкриваються перспективні напрями екологічного виховання учнів на уроках та в позаурочний час при вивченні природознавчих дисциплін.

Ключові слова: екологічна освіта, форми та методи здійснення екологічне виховання.

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО

Руслана Степаненко

(студентка 4 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний

університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор О. М. Ткаченко

Анотація. У статті висвітлено ідеї формування культури спілкування учнів початкових класів у педагогічній системі В. Сухомлинського, які педагог впроваджував у Павлиській школі; описано педагогічні умови формування культури спілкування молодших школярів та зміст педагогічної діяльності, спрямованої на розв’язання зазначеної проблеми.

Ключові слова: культура спілкування, педагогічне спілкування, педагогічна система В. Сухомлинського, формування культури спілкування у молодших школярів, В. Сухомлинський про формування культури спілкування в молодших школярів.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись