• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Навчально-методичний комплекс з фізики для загальноосвітніх навчальних закладів

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Тирінова Анастасія

Система засобів навчання, орієнтована на використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), застосування яких створює умови навчання фізики у навчально-інформаційному середовищі (НІС) спільно з навчально-методичною літературою, програмним забезпеченням навчального курсу фізики і засобами наукової організації праці вчителя та його учнів складає навчально-методичний комплекс (НМК) [1].

СТВОРЕННЯ СПІЛЬНОТИ У КЛАСІ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Новгородківська філія комунального закладу «Новгородківський навчально-виховний комплекс «ЗШ І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад» Новгородківської районної ради Кіровоградської області

Єфіменко Ніна

Професія першого вчителя унікальна, неповторна, життєдайна. Саме вчитель початкових класів відкриває нову «шкільну епоху» дитинства, спрямовує невичерпну дитячу енергію через любов, розумну вимогливість. Він виховує повагу малюків до дітей і дорослих, виписує «квиток» у майбутнє доросле життя.

Одним з головних завдань Нової української школи [1] є створення спільноти в класі. Спільнота дає відчуття потрібності й причетності, адже її члени пов’язані один з одним колективними інтересами та цінностями. Усі члени спільноти навчаються один в одного, розширюють власні знання і досвід. Саме тому у Новій українській школі важлива роль відводиться колективній роботі (виконання завдань в парах, створення проектів у мікрогрупах тощо).

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

УДК 373.3/.5.02

ЄФІМЕНКО Ірина Миколаївна

вчитель початкових класів І кваліфікаційної категорії

комунального закладу «Новгородківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад» Новгородківської районної ради Кіровоградської області

ORCID ID 0000-0001-8209-1572 

e-mail: [email protected]

Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. У сучасних умовах відродження національної школи і реформування освіти в Україні домінуючим стає особистісно орієнтований підхід у навчанні, що забезпечує перехід від авторитарної школи до гуманістичної. Такий процес обумовлений змінами в соціально-політичному житті країни і підтверджується Конституцією України, Законом України «Про освіту», Державною національною програмою «Освіта» (Україна ХХІ століття), Концептуальними засадами реформування середньої школи.

Актуальні проблеми викладання екології з основами методики у вищих навчальних закладах України

УДК 378.091.31-051:504

Гладун Тетяна Святославівна

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

ORCID ID 0000-0002-0231-1238

email: [email protected]

Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. Людський вплив на природне середовище з кожним роком стає все більш відчутним, і в багатьох випадках його дія перевищує значення природних змін. Адже безліч локальних антропогенних дій різної інтенсивності, наприклад, від спалювання зібраного опалого листя до роботи потужного нафтового або іншого хімічного комбінату, впливаючи на кругообіг природних процесів, призводять до глобальних змін на планеті. Кожен житель Землі робить свій персональний внесок у погіршення стану довкілля, при цьому відчуває зворотну реакцію у вигляді активізації різних захворювань, погіршення якості питної води і харчових продуктів, погіршення умов для відпочинку на природі, змін клімату тощо.

Детальніше

Інтеграційні процеси як засоби засвоєння учнями знань з фізики та астрономії

УДК 372:37.017

Бронішевська Оксана Василівна

аспірантка кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

ORCID ID 0000-0001-8906-0330

e-mail: [email protected]

Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. Інтеграція в освіті взагалі та інтеграція виховних соціальних впливів суспільства, зокрема з філософсько-соціологічної точки зору, все більше стає проблемою педагогічною, розв’язання якої є найважливішою умовою успішного розвитку як окремої особистості, так і суспільства в цілому. Виховання дітей та молоді – важливий чинник економічного, соціального й культурного розвитку суспільства, збереження духовних, моральних, громадянських, родинних, національних й особистісних цінностей [7, с. 1].

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись