• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

СПАДЩИНА В.СУХОМЛИНСЬКОГО – ПІДҐРУНТЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ІДЕЙ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Анастасія Каплієнко

(аспірантка)
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
м. Ізмаїл

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Кічук Я.В.

Загальновизнано, що саме інклюзивна освіта є важливим кроком на шляху до гуманізації суспільства. Йдеться про осучаснену грань творчого осмислення доробку гуманістів минувшини, і насамперед, педагогів-класиків.

В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Марія Барбулат

(студентка V курсу факультету педагогіки та психології)
Кіровоградський державний
педагогічний університет імені В. Винниченка,
м. Кропивницький

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Баранюк Ірина

Постановка проблеми. Питанням інклюзивної освіти в останні роки займаються все більше і більше науковців як на теоретичному, так і на практичному рівнях. Сьогодення диктує нові властивості поведінки з людьми, які мають певні особливості психічного чи фізичного розвитку. Усе людське розмаїття, кожен його член виступає як повноправний частина суспільства, відбувається повна інтергація усіх верств наcелення в соціум. Такі зміни детерміновані головною метою соціального розвитку – створення «суспільства для усіх».

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись