• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРАЦЯХ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

Інна Мрига
(студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти
факультету педагогіки та психології
Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка
м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. пед. наук, старший викладач Н. М. Цуканова

Анотація. У статті розглянуто екологічне виховання учнів початкових класів у працях В. О. Сухомлинського. Розглянуто теоретичне і практичне значення книжки у природоохоронному вихованні молодших школярів в навчально-виховному процесі.

В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРОРОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ

Інга Пінчук, Карина Воробйова
(студенток ІІ курсу магістратури
факультету педагогіки та психології)
Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка,
м. Кропивницький

Науковий керівник – викладач Н. М. Андросова

Анотація: у статті подано матеріал про розвиток математичних здібностей в учнів початкових класів та яким чином він відбувається на сучасних уроках у школі; розкрито роль математики у навчанні дітей; описано, які методи вчитель використовує на уроці математики; зазначено роль ігрових завдань у формуванні математичної компетентності.

ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ПІД ЧАС ЗАОХОЧЕННЯ ДІТЕЙ ДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Дарія Кіслінська
(студентка 4 курсу факультету педагогіки та психології)
Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка
м. Кропивницький

Науковий керівник – кандидат пед. наук, доцент І. Г. Баранюк

Анотація. Проходячи практику в школі, ми замислилися над тим, як важливо заохотити дітей до навчання, зробити освітній процес для них незабутнім відкриттям. В даній статті ми спробували провести паралель між ідеями В. О. Сухомлинського на вибрану тему, та досвідом, здобутим на педагогічній практиці.

СПАДЩИНА В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК СКЛАДОВИЙ КОМПОНЕНТ У ХОДІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Іванова Діана
(студентка 3 курсу педагогічного відділення)
Харківський фаховий педагогічний коледж
«Харківської гуманітарно-педагогічної академії»
Харківської обласної ради.
м. Харків

Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент О. М. Акімова

Василь Олександрович Сухомлинський – видатний педагог сучасності. Його ім’я пов’язане з збагаченням і піднесенням педагогічної науки. Усі надбання Василя Олександровича дають конкретне уявлення не лише про різноманітність його освітнього підходу, а й про цілісність всього академічного мислення.

ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО У ПРАКТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Юлія Жидченко
(магістрантка 1 курсу Навчально-наукового інституту педагогіки і психології кафедри дошкільної і початкової освіти)
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
м. Суми

Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент О.В. Шаповалова

Анотація. В статті розкрито педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського, які впливають на розвиток сучасної дошкільної освіти. Охарактеризовано гуманістичні погляди, що вже стали органічною складовою розвитку дошкільної освіти й педагогічної науки в Україні.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись