АНГЛІЙСЬКА ДЛЯ ПРИРОДНИЧИХ ТА ПРИКЛАДНИХ НАУК

Солошенко-Задніпровська Наталія Костянтинівна

(ХАРКІВ, Україна)

Проведення національної політики в галузі освіти в Україні викликає необхідність розробки і впровадження нових методів і форм навчання, а також структурних перетворень. На жаль, нові знання і наукові напрямки досить інерційно включаються в освітній процес, в тому числі і у вищій школі. Безумовно, система вищої освіти може успішно розвиватися тільки при наявності необхідного фінансового і матеріально-технічного забезпечення, але не менш важливою на даному етапі стає завдання - визначити шляхи розвитку фундаментальної підготовки високоосвічених професіоналів, реальні шляхи взаємодії і взаємопроникнення освітньої діяльності та науки [1]. Освіта, у вищій школі, зберігаючи фундаментальний характер, має бути відкритим для впровадження нових форм і технологій, які внесли б не тільки стійкість в розвиток освіти, але головне - забезпечили б синхронізацію з темпами розвитку науки і суспільства.