• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Перехід на STEM-освіту як напрям модернізації шкільної і вузівської систем навчання

Валентина Шарко
Херсонський державний університет, м Херсон, Україна

Наказ МОН України №1383 від 30.12.2015 засвідчує, що з метою інноваційного розвитку предметів природничо-математичного циклу, науково-дослідної роботи в навчальних закладах та з упровадження і розвитку STEM-освіти в Україні при МОН створено робочу групу, якій доручено до 16.04.2016 року розробити план заходів з упровадження й розвитку STEM-освіти в Україні та подати його на затвердження [1].

Фінансова грамотність майбутніх інженерів як складова їх STEM – освіти

Ганна Фесенко
Херсонський державний університет, м. Херсон, Україна

«STEM-освіта» – це поглиблене практико-орієнтоване комплексне вивчення дисциплін природничо-наукового циклу, технологій, інженерної справи і математики, яке сприяє формуванню особистості, здатної до інноваційного мислення, орієнтованої на розвиток нових технологій.
При тому, що в більшості країн світу зростає попит на кваліфікованих інженерів, має місце їх дефіцит, пов’язаний зі зменшенням випускників вишів інженерних і технічних спеціальностей. Причин цьому декілька: відсутність мотивації, складність навчальних дисциплін, якими треба опанувати випускникам технічних ВИШів, високий процент відрахування студентів. У контексті зазначеного, збереження студентів STEM-спеціальностей є важливою і актуальною проблемою багатьох навчальних закладів країн світу.

Інтелектуальні конкурси зі STEМ – дисциплін як спосіб залучення учнів до дослідницької діяльності

Олександр Павлюченко
Херсонський державний університет, м. Херсон, Україна

У додатку до листа МОІППО № 869-16/02 від 05.10.2015 щодо впровадження STEM-освіти в загальноосвітніх навчальних закладах Миколаївської області зазначається, що стрімкий розвиток ІТ-галузі, робототехніки, нанотехнологій виявив потребу у висококваліфікованих фахівцях, а значить актуалізував гостру освітню потребу в якісному навчанні сьогоднішніх учнів технічним дисциплінам – математиці, фізики, інженерії, програмуванню.

Дослідницькі задачі з фізики екологічного змісту як засіб STEM – навчання учнів основної школи

Наталя Куриленко, Валентина Шарко
Херсонський державний університет, м. Херсон, Україна


STEM – абревіатура з англійської – Science, Technology, Engineering, Math, що в перекладі позначає науку, технології, інженерію та математику як дисципліни вивчення. Іншими словами, STEM-освіта – це навчальна програма, заснована на ідеї навчання дітей за чотирма профільними дисциплінами у міждисциплінарному та прикладному спрямуваннях.

Інтегративне навчання майбутніх суднових механіків шляхом застосування компетентнісних задач

Олександр Дендеренко
Морський коледж Херсонської державної морської академії (Херсон)
Е-mail: [email protected]


Перехід суспільства до постіндустріальної фази свого розвитку обумовив необхідність модернізації системи вищої професійної освіти, одним з напрямків якої є компетентнісне навчання, що має за мету впровадження у практику навчання майбутніх фахівців інтегративного підходу як умови формування в них компетентностей.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись