• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Організаційний комітет конференції

Голова організаційного комітету:

Семенюк О. А. – докт. філ. наук, професор, ректор ЦДПУ ім. В. Винниченка

Заступники голови організаційного комітету:

Садовий М. І. – докт. пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності ЦДПУ ім. В. Винниченка

Члени організаційного комітету:

Акіра Іон – докт. фіз.-мат. наук, конференціар, завідувач кафедрою математичних і природничих наук Інституту педагогічних наук, м. Кишинів (Республіка Молдова);

Артюшина М. В. – докт. пед. наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України;

Атаманчук П. С. – докт.пед. наук, професор, академік АН ВО України, завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі К-ПНУ ім. І. Огієнка;

Болілий В. О. – канд. фіз.-мат. наук, доцент, помічник ректора з питань інформатизації ЦДПУ ім. В. Винниченка;

Головко М. В. – канд. пед. наук, доцент, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки НАПН України;

Довга Т. Я. – канд. пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти ЦДПУ ім. В. Винниченка;

Дробін А. А. – канд. пед. наук, методист науково-методичної лабораторії природничо-математичних дисциплін КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»;

Єжова О. В. – докт. пед. наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності ЦДПУ ім. В. Винниченка;

Імашев Г. І. – докт. пед. наук, професор кафедри фізики і технічних дисциплін Атирауського державного університету ім. Х. Досмухамедова (Республіка Казахстан);

Кравченя Е. М. – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри професійної освіти і педагогіки інженерно-педагогічного факультету Білоруського національного технічного університету

Кралевич І. Н. – канд. пед. наук, доцент, проректор з наукової роботи Мозирського державного педагогічного університету імені І. П. Шамякіна (Республіка Білорусь);

Мартинюк М. Т. – докт. пед. наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, завідувач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання УДПУ ім. П. Тичини;

Подопригора Н. В.докт. пед. наук, доцент, доцент кафедри фізики та методики її викладання ЦДПУ ім. В. Винниченка;

Пуляк О. В. – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності ЦДПУ ім. В. Винниченка;

Ріжняк Р. Я. – докт. іст. наук, професор, декан фізико-математичного факультету ЦДПУ ім. В. Винниченка;

Рябець С. І. – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності ЦДПУ ім. В. Винниченка;

Сергієнко В. П. – докт. пед. наук, професор, декан факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ імені М. П. Драгоманова;

Ткачук А. І. – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності ЦДПУ ім. В. Винниченка;

Трифонова О. М. – канд. пед. наук, доцент, голова Ради молодих вчених ЦДПУ, доцент кафедри фізики та методики її викладання ЦДПУ ім. В. Винниченка;

Царенко І. Л. – канд. пед. наук, старший викладач кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності ЦДПУ ім. В. Винниченка;

Царенко О. М. – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності ЦДПУ ім. В. Винниченка;

Цинкова А. К. – професор, доктор по філософії кафедри навчання та інформаційних технологій Тракійського університету (Болгарія);

Щирбул О. М.канд. пед. наук, старший викладач кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності ЦДПУ ім. В. Винниченка.

Секретар організаційного комітету:

Мошуренко О. Ю. – аспірант кафедри фізики та методики її викладання ЦДПУ ім. В. Винниченка

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись