• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ПОГЛЯДАХ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Кіслінська Дарія

(студентка 3 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

м. Кропивницький

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент І. Г. Баранюк

Анотація: у статі розкриваються погляди В. О. Сухомлинського на особливості організації навчальної діяльності учнів початкової школи, звертається увагу на важливість формування в дітей бажання вчитися.

Ключові слова: вчитель, учні, розумова діяльність, бажання вчитися.

ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

Дар’я Матко

(студентка 2 курсу другого магістерського рівня факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник – доктор педагогічних наук О.С.Радул

Анотація.«Якщо Ви бажаєте, щоб діти творили, створювали художні образи, перенесіть з вогника своєї творчості хоча б одну іскру в свідомість дитини. Якщо Ви не вмієте творити, або вам здається пустою забавою спуститися до світу дитячих інтересів, – нічого не вийде.» В.Сухомлинський.

Ключові слова: педагогіка, діти, гуманізм.

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У КОНТЕКСТІ ІДЕЙ В. СУХОМЛИНСЬКОГО

Руслана Степаненко

(студентка ІІ курсу магістратури факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник – д-р пед. наук, професор О. М. Ткаченко

Анотація. У статті проаналізовано сутність комунікативної компетентності, особливості її формування у молодших школярів; розглянуто специфіку впровадження концептуальних положень педагогічної системи В. Сухомлинського щодо формування комунікативної компетентності молодших школярів.

Ключові слова: комунікативна компетентність, формування комунікативної компетентності у молодших школярів, В. Сухомлинський про формування комунікативних компетенцій у дітей молодшого шкільного віку.

ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ (З ДОСВІДУ РОБОТИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО)

Вікторія Березняк

(магістрант IIкурс, факультет педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка,

місто Кропивницький

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Прибора Тетяна Олександрівна


У статті досліджується досвід роботи педагогічної діяльностіВ.О.Сухомлинського на формування життєвої компетентності молодших школярів у сучасному освітньому процесі.

Ключові слова: компетентісний підхід в освітньому процесі, соціальна компетентність молодшого школяра, життєва компетентність.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись