• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
filfak_logo

Факультет української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій

Кафедра української мови та журналістики

Згідно з наказом №118/1-ун від 10 серпня 2021 року рішенням вченої ради університету відбулася реорганізація факультетів і кафедр ЦДПУ ім. В.Винниченка. Зокрема було об᾿єднано кафедру української мови та кафедру журналістики в кафедру української мови та журналістики.

З 2021/2022 н.р. кафедра здійснює підготовку фахівців за такими освітніми програмами:

014 Середня освіта (Українська мова і література) та психологія для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

014 Середня освіта (Українська мова і література та мова і література (англійська) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

014 Середня освіта (Українська мова і література та мова і література (англійська) для другого (магістерського) рівня вищої освіти

014 Середня освіта (Українська мова і література) для другого (магістерського) рівня вищої освіти

061 Журналістика

Кафедру очолює кандидат філологічних наук, професор Ковтюх Світлана Леонідівна. Автор понад 165 наукових праць. Сформовано наукову школу професора С.Л. Ковтюх «Актуальні проблеми граматики та лексикології української мови».

Освітні програми, орієнтовані на підготовку фахівців для середньої освіти, забезпечують кандидати філологічних наук, доценти – О.І. Крижанівська, І.М. Демешко, О.Л. Кирилюк, Л.П. Кричун, Г.М. Волчанська, Т.А. Огарєнко, Т.А. Нестеренко, Т.В. Громко, Т.В. Ліштаба.

Усі вони проводять значну наукову, навчально-методичну, суспільно-громадську та культурно-просвітницьку роботу.

Уже традиційними стали заходи, організовані викладачами-мовниками: «Найграмотніший студент університету», лінгвістично-гумористична феєрія «Фразеологія – як життя, життя – як фразеологія», конкурс навчальних студентських проєктів «З книжних слів набираємося мудрости…», усеукраїнські конкурси творчих робіт тощо.

Освітню програму 061 Журналістика забезпечують викладачі відповідного профілю, а саме: кандидати наук із соціальних комунікацій, старші викладачі О.О. Гуманенко, Р.В. Базака, кандидати філологічних наук, доценти Н.М. Фенько, І.А. Ткаченко, Р.В. Пикалюк, провідні працівники місцевих медіа тощо.

Журналістика постає  однією із найцікавіших спеціальностей на сучасному ринку праці завдяки творчому підходу у розв’язанні професійних питань. Ідеться про підготовку фахівця, який буде здатний не лише писати, редагувати, видавати й рекламувати будь-який медійний продукт, а й керувати редакційним підрозділом. Перспективність фаху журналіста обумовлюються появою видань нової формації – електронних медіа та онлайн-видань.

Про попит ринку праці на фахівців зазначеної кваліфікації свідчить той факт, що багато студентів, які навчаються за освітніми програмами кафедри, вже сьогодні мають місце роботи, успішно суміщаючи навчання на старших курсах з діяльністю в різних галузях медіа, зокрема в пресі, на радіо та телебаченні, в інформаційних агентствах, прес-центрах тощо.
Випускники працюють на посадах журналіста в друкованих та електронних засобах масової інформації; радіо- і телеведучого програм; редактора, коректора, маркетолога у редакціях і видавництвах.

Викладачі кафедри української мови та журналістики постійно працюють у царині пропаганди української мови як державної, беруть активну участь у громадських, мистецьких та культурних заходах різних рівнів, виступають на всеукраїнському й обласному радіо та телебаченні.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись

// google analytics