• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

БЕЗПЕЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА НАВЧАННЯ, СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ДИТИНИ

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Кітова Ольга

Сьогодні сучасні технологічні та інноваційні процеси в суспільстві супроводжуються поширенням інфекційних хвороб, природніми та техногенними негараздами, побутовим, виробничим та шкільним травматизмом. Це обумовлює необхідність запобігання небезпекам, зокрема на рівні освіти. У зв’язку з цим одним із завдань освіти є формування культури безпеки здобувачів освіти та педагогічних працівників, розвиток їх працеохоронної компетентності, забезпечення та дотримання вимог безпечного освітнього середовища.

ДЕЯКІ МЕТОДИ ДОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДНИХ НЕРІВНОСТЕЙ

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ГАЄВСЬКИЙ Микола, ІЗЮМЧЕНКО Людмила, КЛЮЧНИК Інна

Нерівності застосовуються у всіх галузях математики, вони мають дуже багато різних цікавих властивостей та численних застосувань. Досить часто важко знайти доведення чи розв’язання нерівності, не завжди досліднику вдається знайти коротке та елегантне рішення проблеми. На даний час дана тематика є досить обширною і різноманітною – від класичних нерівностей до нерівностей, що отримані із застосуванням новітніх технологій.

Детальніше

ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМКИ STEM-ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ТА УЧНІВ

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Олександр О. Мартинюк, Олександр С. Мартинюк

Україна займає активну позицію у впровадженні та ініціюванні державних програм, які націлені на формування цифрової компетентності, особливо у сферах освіти та науки. У „Цифровій адженді України 2020” зазначено: „ ... недоступність цифрових технологій для навчального процесу призвели до надзвичайно низького рівня цифрової грамотності в усіх існуючих сегментах державної системи освіти (дошкільної, початкової, середньої, вищої). ... Такий підхід не відповідає сучасним вимогам, не є наскрізним (кросплатформовим) та має дуже сумнівні результати” [2]. Тому Нова українська школа і повинна формувати  інформаційно-цифрову компетентність, яку Європейський парламент та Рада Європейського Союзу ще у 2006 році назвали ключовою складовою для навчання упродовж усього життя, що передбачає активне повсякденне використання цифрових технологій [1; 3].

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СЕРЕД СТУДЕНТІВ ФАХОВИХ КОЛЕДЖІВ

ДВНЗ «Рівненський коледж економіки та бізнесу»

Білецький В’ячеслав

Несподіваний розвиток подій, що пов’язаний з поширенням інфекційного захворювання COVID-19, змусило докорінно змінити систему організації освітнього процесу у фаховій передвищій освіті і повністю перейти на дистанційну форму навчання.

Дистанційне навчання – це нова форма організації освіти, яка базується на принципах відкритого навчання з використанням комп’ютерних навчальних програм різного призначення і засобів телекомунікацій, які становлять якісно нову технологію. Для цієї технології характерна позитивна пізнавальна мотивація тих, кого навчають та безмежний простір творчості і креативності викладачів, які навчають. Викладач повинен вміти не тільки організувати дистанційне навчання, ознайомивши студентів з темами і завданнями, але повинен вміти координувати пізнавальний процес, постійно вдосконалюючи курси викладання, таким чином стимулювати роботу студента.

РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАНДАРТНОЇ ПРОГРАМИ З ФІЗИКИ У ПРОЦЕСІ РОЗБУДОВИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Національний університет «Чернігівський колегіум»  імені Т.Г.Шевченка,

Україна, м. Чернігів

Віталій Савченко

Процес реформування і вдосконалення системи середньої освіти  має на меті побудову такої системи освіти, яка забезпечувала б не тільки  формування в учнів глибок знань і навичок їх застосування на практиці, але і формування сучасного наукового світогляду, який обов’язковий для сучасної людини постіндустріального суспільства. Процес такого реформування, задекларований в засадничих урядових документах, стосується багатьох аспектів перебудови школи. Серед них одне з провідних і визначальних місць посідає удосконалення змісту і структури програм навчальних предметів.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись