• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ: ТУРБОТА ПРО ЗДОРОВ'Я ШКОЛЯРІВ

Лілія  Ботусова

(студентка V курсу природничо-географічного факультету)

Кіровоградський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка, Кропивницький.

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, Заслужений учитель України  Калініченко  Н.А.

Постановка проблеми. В умовах сучасного соціуму стан здоров'я дітей зумовлюється погіршенням умов довкілля, санітарно-гігієнічних умов навчання, якості медичного обслуговування дітей, посиленням бездоглядності, шкідливих звичок, що викликає серйозне занепокоєння. Освіта стає пріоритетним напрямом державної політики щодо створення здоров'язбережувального середовища. У цьому контексті на підставі міжнародних та національних досліджень в Україні виокремлено п'ять наскрізних ключових компетентностей, де здоров'язбережувальна  компетентність розглядається як готовність школяра вести здоровий спосіб життя у фізичній, соціальній, психічній та духовній сферах. Стан здоров'я тісно пов'язаний зі способом життя. За даними парламентських слухань у Верховній Раді України «Молодь за здоровий спосіб життя» у 27% українського населення просто не вистачає грошей на здорове харчування. До того ж, в Україні майже 45% юнаків і 35% дівчат, 68% хлопців і 64% дівчат уживають алкоголь, 13% молоді вживають легкі наркотики. Проблема підліткового алкоголізму і наркоманії включно серйозна. Було виокремлено п'ять напрямів роботи для утвердження серед підростаючого покоління активного і здорового способу життя: повернення молоді на здоровий, активний і спортивний спосіб життя; розбудова та відродження фізкультурно-оздоровчої спортивної інфраструктури; обмеження і профілактика шкідливих звичок; здорове харчування; покращення екологічної ситуації в країні.

КОНСТРУКТИВНІСТЬ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЩОДО ВИХОВАННЯ УСВІДОМЛЕНОГО БАТЬКІВСТВА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Вітова В.В.

(магістранткаVI курсу педагогічного факультету)

Ізмаїльський державний гуманітарний університет,м.Ізмаїл

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Кічук Н.В.

За сучасних умов кризи сім’ї як інституту соціалізації особистості (Т.Жарцова, Т.Кравченко,С.Харченко та ін.) особливого значення набуває ставлення студентської молоді до відповідального батьківства. В усі епохи життєдіяльності людини батьківство було базовою життєвою місією, важливим станом та значною соціально-психологічною її функцією. І це зрозуміло: характер батьківства відображається на якості нащадків, стає гарантом особистого щастя людини та основою майбутнього суспільства. Відтак саме тому батьківство кожної людини має бути усвідомленим.

РОЗВИТОК ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЩОДО ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Анастасія Вустян

(магістрант 5 курс філологічний факультет)

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова м. Одеса

Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Неля Кузнєцова

У зв’язку з широким доступом дітей до інформаційних мереж Інтернету, величезна кількість літератури, відео, фільмів, серіалів, музики кожен день турбує уяву дитини, та їй дуже важко розрізнити прекрасне від потворного. Гаджети, потрапляючи до рук дитини з несформованим естетичним смаком, надають доступ до величезної кількості джерел, більшість з яких є скоріш шкідливими, ніж корисними. Тому в сучасному інформаційному суспільстві важливо виховувати в дитині відчуття прекрасного.«Найважливіше завдання естетичного виховання – навчити дитину бачити в красі навколишнього середовища духовне благородство, доброту, сердечність і на основі цього стверджувати прекрасне в самому собі»[2].

ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ В ДУМКАХ І ПОРАДАХ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Анна Шолька

(магістрант, VIІ курс, факультет педагогіки та психології)

Кіровоградський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка, Кіровоград.

Науковий керівник – к.  пед.  н., професор Тетяна Довга

Проблема здоров’я сучасних школярів знаходиться в полі особливої уваги науковців, педагогів-практиків, батьків. Першочерговим завданням системи освіти є збереження здоров’я дітей і шкільної молоді, формування в них відповідального ставлення до здоров’я як найвищої суспільної та індивідуальної цінності.. Як зазначав видатний український педагог Василь Олександрович Сухомлинський, «здоров’я має бути предметом особливої уваги педагогічного коллективу, адже «добре, міцне здоров’я, відчуття повноти, невичерпності фізичних сил – дуже важлива умова життєрадісного світосприймання, оптимізму, готовності долати труднощі»  [3, с.192-193].

ГРА ЯК ЗАСІБ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

Аліна Тритяк

(студентка, II курс, факультет педагогіки та психології)

Кіровоградський державний педагогічний

 університет імені Володимира Винниченка

м. Кіровоград

Науковий керівник – д. п. н., професор О. М. Ткаченко

Постановка проблеми у загальному вигляді. Гра є одним з найпривабливіших видів людської діяльності, провідною діяльністю дошкільника, засобом його всебічного розвитку, важливим методом навчання як дошкільника, так і школяра. Дитяча гра – це діяльність, спрямована на орієнтування в предметній і соціальній дійсності, в якій дитина віддзеркалює враження від її пізнання. Водночас гра є могутнім виховним засобом, в якій, за словами К. Д. Ушинського, реалізується потреба людської природи, зокрема і в естетичній діяльності.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись