• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАСОБАМИ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»

Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9
Полтавської міської ради

Сиволап Олена

Головне завдання, що стоїть перед сучасною загальноосвітньою школою – виховання гармонійно розвиненої особистості. У формуванні гармонійно розвиненої особистості естетичному вихованню належить значна роль. Естетичне виховання це – виховання здібності сприйняття і правильного розуміння прекрасного, виховання естетичних почуттів, суджень, смаків, і навіть здібності й потреби брати участь у створенні прекрасного у мистецтві і у житті. Усебічно розвинена людина не може не прагнути жити і працювати красиво.

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМООБСЛУГОВУВАННЯ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

Рись Оксана

Перед сучасною школою стоїть важливе завдання – підготувати шкільну молодь до самостійного життя, сформувати на високому рівні навички самообслуговування. Саме на уроках трудового навчання є широкі можливості для вивчення школярами видів одягу та назв елементів одягу, санітарно-гігієнічних вимог під час приміряння одягу, способів оновлення вбрання за допомогою дрібних деталей, видів оздоблення одягу, стандартних знаків характеристики догляду за швейними виробами з різних текстильних матеріалів, здійснення естетико-гігієнічного догляду за одягом та взуттям тощо.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
Національного університету цивільного захисту України

Кришталь Аліна, Кобилка Єлена

Суспільно-політичні реалії сьогодення зумовили зростання інтересу науковців, психологів і педагогів до проблем формування лідерських якостей у майбутніх фахівців різних спеціальностей у середовищі закладу вищої освіти. Переконливим свідченням актуальності розвитку лідерських якостей у здобувачів вищої освіти є чинні нормативно-правові і законодавчі документи: Закон України «Про освіту», Закон України «Про вищу освіту», «Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022–2032 роки», галузевий стандарт вищої освіти тощо.

ЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СТРЕСОСТІЙКОСТІ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
Національний університету цивільного захисту України

Кришталь Аліна, Ващенко Дарія

Проблема професійного здоров’я людини в умовах сьогодення є однією з актуальних. У процесі трудової діяльності юрист систематично піддається різним психоемоційним впливам, а стрес стає невід’ємною частиною його повсякденного життя. Нездатність або невміння людини долати стреси є чинником подальшого розладу здоров’я або погіршення якості життя у різних сферах. Зокрема, найвищий рівень стресів спостерігається у фахівців, які регулярно працюють з різними соціальними групами, допомагають розв’язувати їхніми проблеми і задовольняти потреби. Зважаючи на зазначене, важливим у підготовці майбутніх юристів є формування професійної стресостійкості.

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ У КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
Національного університету цивільного захисту України

Кришталь Аліна, Митник Юлія

Сучасний прискорений темп життя, відчутний дефіцит часу, наявність коротких кінцевих термінів і стресові ситуації, пов’язані з цим, негативно позначаються на емоційному стані людини і її продуктивності праці в цілому. Актуальною є проблема формування навичок тайм-менеджменту, тобто просторово-часової організації з метою оптимального поєднання роботи і особистого життя та забезпечення їхньої максимальної ефективності.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись